Lopputyö on luonteva jatko harjoittelulle – Matin diplomityö voitti Oskari Vilamon rahaston palkinnon

Rekrytointi

Lopputyö on luonteva jatko harjoittelulle – Matin diplomityö voitti Oskari Vilamon rahaston palkinnon

Tarjoamme vuosittain lukuisille harjoittelijoillemme mahdollisuuden tehdä lopputyönsä meille, jotta he saavat käytännön ongelman tutkittavakseen ja ratkaistavakseen sekä tutkintonsa valmiiksi. Parhaimmillaan työstä hyötyy meidän ja opinnäytetyön tekijän lisäksi koko rakennusalan tutkimus, mistä mahtava esimerkki on kehitysinsinöörillemme Matti Jänikselle myönnetty Oskari Vilamon rahaston palkinto rakennusalan tutkimusta ansiokkaasti edistäneestä diplomityöstä.

SRV:n kehitysinsinööri Matti Jäniksen diplomityölle Rakennustuotannon logistiikkaprosessi on myönnetty Oskari Vilamon rahaston palkinto. Oskari Vilamon rahasto on Liikesivistysrahaston alainen erikoisrahasto, joka edistää rakentamisen ja sen edellytysten korkean tason tutkimusta. Rahasto palkitsee vuosittain parhaat akateemiset rakentamiseen liittyvät opinnäytteet. Matti teki diplomityönsä SRV:lle ja valmistui Tampereen yliopistosta pääaineenaan rakennustuotanto ja -talous keväällä 2020.

”Professori ja diplomityöni ohjaaja Arto Saari Tampereen yliopistosta oli esittänyt tietämättäni diplomityötäni rahaston palkinnon saajaksi. Palkinto tuli minulle täytenä mutta iloisena yllätyksenä. On hieno huomata, että diplomityölläni on merkitystä koko rakennusalan tutkimukselle ja kehittämiselle”, Matti iloitsee.

Matti on aloittanut taipaleensa SRV:llä Wood Cityn asuntotyömaalta työnjohtoharjoittelusta vuonna 2017 ja on sittemmin tehnyt meillä työmaainsinööriharjoittelun ja osa-aikatöitä. Matti vakinaistui diplomityönsä lomassa ja on nyttemmin kehitysinsinöörinä toiminnan kehityksessä.

”Diplomityön tekeminen SRV:lle oli luonnollinen jatkumo jo tehdyille harjoitteluille ja osa-aikatöille. Oli myös mielenkiintoista saada tutkia ja ratkaista käytännön ongelmaa. Diplomityön tekeminen yhdisti mukavasti työn ja opiskelun”, Matti kuvailee.

Lopputyön tekeminen mukava jatko harjoittelulle ja parhaimmillaan arvokas panos koko alan tutkimukselle

Tukemalla opintojen loppuunsaattamista huolehtimalla,  että kaikki saavat tehtyä lopputyönsä ja ponnistettua opintonsa loppuun, huolehdimme, että alalla riittää osaajia myös tulevaisuudessa.

”Me pidämme huolta, että jokainen saa lopputyönsä tekemiseen täyden tuen. Autamme lopputyön suunnittelussa ja aikatauluttamisessa sekä toteuttamisessa ja aikataulussa pysymisessä. On meidän kaikkien etu, että alalle valmistuu tutkinnon suorittaneita huipputekijöitä”, SRV:n HR Business Partner Maija Kauppinen kertoo.

Lopputöillä on iso merkitys myös SRV:n ja koko alan kehittämiselle. ”Lopputöistä SRV saa tutkittua tietoa asioista, joihin ei normaalissa työarjessa ehtisi perehtyä. Lisäksi SRV:llä tehtävistä lopputöistä on hyötyä koko rakennusalan tutkimukselle ja edistämiselle, mistä Matti Jäniksen saama palkinto on oiva esimerkki.”

Jaa sivu

Samankaltaiset artikkelit