Lisä- ja muutostöistä tehdään aina kirjallinen tarjous

Kaupunkien kehittäjä

Lisä- ja muutostöistä tehdään aina kirjallinen tarjous

Tehtäessä isoja ja monimutkaisia rakennuksia, urakan aikana saattaa tulla eteen töitä, joita ei ole osattu ennakoida alkuperäisissä suunnitelmissa. Aiemmin ongelmana on ollut se, että projektien aikana tehtyjä lisä- ja muutostöitä ei ole osattu hinnoitella oikein tai muutoksista päättäminen on voinut viivyttää projektin etenemistä. Tämä on vaikuttanut projektikatteisiin ja sitä kautta myös SRV:n kannattavuuteen.

Haasteen kimppuun on käyty lisä- ja muutostöiden toimintamallin muutoksella, joka otettiin vuonna 2017 käyttöön kaikilla työmaillamme. ”Toimintamalli on parantanut selvästi projektien katetta. Kun tunnistamme lisä- ja muutostyön tarpeen, teemme tilaajalle kustannusarvion työn tekemisestä. Näin asiakkaat pysyvät entistä paremmin tietoisena lisä- ja muutostöiden hinnoista ja määristä, sillä työt käsitellään aina erillisessä palaverissa tilaajan kanssa”, tuotantojohtaja Kimmo Kurki kertoo.

Lisä- ja muutostöihin ei ryhdytä ennen kuin asiasta saadaan kirjallinen vahvistus tilaajalta. ”Yksi muutoksista on myös se, että tilaaja hyväksyy tarjouksen aina tavoiteajassa sekä tietenkin kirjallisesti”, Kurki sanoo.

Toimintamallin avulla pystytään entistä paremmin seuraamaan myös numeerisia tavoitteita, kuten lisä- ja muutostöiden arvoa ja määrää sekä esimerkiksi tarjouksen laatimiseen ja hyväksyntään tarvittua aikaa.

Juttu on alunperin julkaistun vuoden 2017 vuosikertomuksessa

Jaa sivu

Lue lisää

Samankaltaiset artikkelit