Lahden kaupungintalon työmaapäällikkö tutuksi

Rakentaminen palveluna

Lahden kaupungintalon työmaapäällikkö tutuksi

Työmaapäällikkö Juha Pohjoisvirta johtaa SRV:n toteuttamaa Lahden kaupungintalon peruskorjaushankkeen työmaata. Eliel Saarisen suunnittelema, yli satavuotias arvorakennus perusparannetaan täysin vastaamaan tulevaisuuden tilavaatimuksia, kuitenkin rakennuksen historiaa kunnioittaen.

Juha Pohjoisvirta ei epäröinyt, kun hänelle tarjoutui mahdollisuus toimia työmaapäällikkönä Lahden kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kaupungintalon peruskorjaushankkeessa. Myöhäisjugendia edustava Eliel Saarisen suunnittelema rakennus tullaan suojelemaan rakennusperintölailla tai kaavalla tarkoin suojelumääräyksin. Rakennus sijaitsee valtakunnallisesti merkittävässä kulttuuriympäristössä.

Työmaapäällikkönä Pohjoisvirran rooli on johtaa työmaata, jolla työskentelee työvaiheesta riippuen noin 50-60 henkilöä. Hän vastaa aikatauluista, työmaan taloudellisesta, laadullisesta ja operatiivisesta johtamisesta, saumattomasta yhteistyöstä suunnittelijoiden, tilaajan ja viranomaisten kanssa, henkilöstöhallinnosta ja kaikista muista työmaan arkeen kuuluvista asioista, työturvallisuutta unohtamatta. Lahden kaupungintalon peruskorjausprojektissa on mukana neljä työmaan eri kokonaisuuksiin keskittyvää työnjohtajaa, joiden työtä työmaapäällikkö johtaa.

”Kaikki on sun käsissä, työmaapäällikkönä pyörität koko palettia.”

Tutussa ympäristössä mutta uusissa tehtävissä

Olemme Juha Pohjoisvirralle tuttu työnantaja, sillä aikaisemmin urallaan hän on työskennellyt SRV:llä kymmenen vuotta. Vietettyään muutamia vuosia työmailla eri rakennusyhtiöiden palveluksessa hän palasi takaisin meille lokakuussa 2021, juuri Lahden kaupungintalon peruskorjauksen houkuttelemana.

Juha Pohjoisvirran mukaan hyvältä työmaapäälliköltä edellytetään ongelmanratkaisukykyä, uskallusta tehdä päätöksiä ja pitkiä hermoja.

Pohjoisvirralla oli toki paljon kokemusta erilaisista rakennuskohteista  niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin, mutta työmaapäällikön tehtävä oli hänelle uusi houkutteleva mahdollisuus.  Kokenutta rakennusalan ammattilaista kiehtoi ajatus johtaa työmaata omalla tavallaan. Työn vaativuus ja siihen liittyvä vastuu eivät Pohjoisvirtaa ole pelottaneet.

”Työmaa on aina työmaapäällikkönsä näköinen. Tykkään johtaa ja tykkään siitä, että työmaa on minun näköiseni”

Juhan mukaan keskeistä toimivan ja turvallisen työmaan kannalta on siisteys ja hyvä järjestys. Moni asia on helpompaa sen jälkeen, kun työmaalla on siistiä.

Haastavinta työmaapäällikön työssä Juhan mielestä on kokonaisuuden hallinta. Työnjohdossa toimivat ihmiset voivat olla hyvin erilaisia ja eri-ikäisiä ja asiat täytyy saada toimimaan keskenään. Työmaan työvaiheet etenevät usein päällekkäin, joten työmaapäälliköltä vaaditaan todella paljon aikataulujen yhteensovittamista, tiedottamista ja palavereita työmaan eri osastojen välillä.

”Esimerkiksi aikataulut eivät saisi elää, mutta työmaa on työmaa ja joskus joutuu tekemään nopeita päätöksiä. Välillä työmaapäällikön työ onkin erotuomarin hommaa!”, Pohjoisvirta nauraa.

Historiallinen kohde tuo omat haasteensa

Lahden kaupungintalon peruskorjaushanke on hyvin erilainen kuin esimerkiksi suuret kauppakeskushankkeet, joiden parissa Juha Pohjoisvirta on työskennellyt aikaisemmin urallaan paljon. Kun työmaa on pinta-alaltaan tiiviimpi ja sijaitsee kaupungin ydinkeskustassa, vaatii hankkeen töiden yhteensovittaminen enemmän pohdintaa ja koordinointia, eikä päällekkäisten työvaiheiden aikataulutus ole aina kovin helppoa. Myös logistiikka on haastavaa ja tavaroiden toimittaminen vaikeaa pienen tilan vuoksi.

110-vuotiaan museokohteen parissa työskentely tuo myös omat haasteensa, mitkä työmaapäällikön täytyy ottaa huomioon. Esimerkiksi talotekniikan ja rakennustöiden yhteensovittaminen on vanhoissa kohteissa usein haastavaa. Hanke on kuitenkin edennyt Juhan johdossa hyvin.

”Kaikki etenee suunnitelmien mukaan ja aikataulussa”, Pohjoisvirta sanoo.
Myös työmaan hyvä henki saa työmaapäälliköltä kiitosta.

”Olen tosi ylpeä tästä porukasta, jonka kanssa saan tehdä töitä joka päivä. Työmaaporukkamme on kaiken kaikkiaan niin ammattitaitoista ja auttavaista väkeä”, Pohjoisvirta päättää.

Peruskorjaus toteutetaan allianssihankkeena ja allianssin toteuttajaosapuolena toimii SRV ja suunnitteluosapuolen muodostaa kolmikko Arkkitehdit Davidsson Tarkela Oy, Granlund Oy ja Ideastructura Oy. Tilaajaosapuolena on Lahden Tilakeskus. Uusittu rakennus otetaan käyttöön keväällä 2023. Työmaan etenemistä voi seurata työmaasivuilta.

Jaa sivu

Samankaltaiset artikkelit