Kestävän asumisen äärellä Vantaan Tikkurilassa

Asuminen

Kestävän asumisen äärellä Vantaan Tikkurilassa

Vantaan Tikkurilassa sijaitsevassa tiedekeskus Heurekassa on käynnissä Kiertotehdas-näyttely, joka esittelee kestävän kehityksen ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Miten ratkaisuja voidaan hyödyntää asumisessa, joka aiheuttaa kaikkein suurimmat ympäristö- ja ilmastovaikutukset ihmisen elämän aikana?

Mitä todella tarvitset? – lokakuussa 2019 avanneen Kiertotehdas-näyttelyn tavoitteena on saada kävijät arvioimaan ja laajentamaan omia ennakkokäsityksiään materiaalitalouteen liittyen. Jotta uusiutuvat ja uusiutumattomat luonnonvarat riittäisivät kasvaviin tarpeisiimme, tulisi niitä käyttää kestävästi.

”Monella on hyvin muistissa, kun tavaraa ei ollut paljoa ja materiaalit olivat arvokkaita. Nykyisin materiaalien hinta on pieni, ja tavaran hinnan määrittävä tekijä on pääasiassa työn hinta. Muutos kertakäyttökulttuuriin on ollut nopea – meillä on yhtä lailla mahdollisuus siirtyä kohti kestävämpää kulutuskulttuuria”, taustoittaa Kiertotehdas-näyttelyyn tutustumaan saapunut Mari Levirinne-Kara, SRV:n ympäristöpäällikkö.

Omien valintojen ja tarpeiden pohtiminen kannattaa erityisesti asumisratkaisuissa, sillä rakennusten käytönaikainen energiankulutus sekä rakennusmateriaalit ja niiden hiilijalanjälki muodostavat merkittävän osuuden maailman raaka-aineiden kulutuksesta ja kasvihuonekaasupäästöistä.

”Asumisen ympäristövaikutukset ovat monen tekijän summa. Uutta asuntoa pohtiessa on kuitenkin hyvä miettiä, kuinka paljon tilaa tarvitsee – mitä pienemmät neliöt, sitä pienemmät ympäristövaikutukset ja hiilijalanjälki. Jos taloyhtiössä on panostettu esimerkiksi yhteiskäyttötiloihin ja -palveluihin, ei omia neliöitä välttämättä tarvitse niin paljoa”, sanoo Levirinne-Kara.

Levirinne-Kara kannustaa valitsemaan asunnon niin, että sen ympärillä oman elämän saa pyörimään mahdollisimman helposti ja ympäristöystävällisesti.

”Jos asunto on lähellä muuta elinpiiriä ja palveluja, on päivittäiset asiat helppoa hoitaa esimerkiksi kävellen tai pyöräillen. Myös hyvät julkiset liikenneyhteydet täydennettynä tarvittaessa esimerkiksi yhteiskäyttöautolla voivat olla monelle varteenotettava vaihtoehto yksityisautoilulle ja mahdollistaa ekologisen elämäntavan.”

Kiertotalous säästää neitseellisiä luonnonvaroja

Levirinne-Kara pysähtyy näyttelyalueella kiertotaloutta kuvaavan mallin äärelle. Kuvaan on tiivistetty kestävien tuotteiden suunnittelun periaatteet: tuote suunnitellaan pitkäikäiseksi ja helposti korjattavaksi, tuote valmistetaan kestävistä ja kierrätettävistä materiaaleista ja lopuksi tuote käytetään tehokkaasti hyväksi uuden tuotteen valmistuksessa.

”Tämä kuva on suosikkini! Jos toimimme näiden periaatteiden mukaisesti, luonnonvaroja kulutetaan vähemmän. Suurin tavoite on säästää neitseellisiä luonnonvaroja ja pitää hankittu materiaali kierrossa mahdollisimman pitkään. Kiertotalous on tärkeä asia paitsi biodiversiteetin, luonnonsuojelun ja raaka-aineiden säästämisen takia, myös siksi, että sillä on valtava potentiaali ilmastonmuutoksen torjunnassa”, painottaa Leivirinne-Kara.

Rakennusala pyrkii aktiivisesti ohjaamaan rakentamista ympäristön kannalta kestävään suuntaan, ja tällä hetkellä tehdään paljon töitä, jotta rakennukset täyttäisivät tulevaisuudessa kestävien tuotteiden suunnittelun periaatteet.

”Aivan kuten materiaalien kierrättämisen ja energiatehokkuuden ruuvin kiristäminen on jo iskostanut tietyt periaatteet toimintaamme, voisi sama tapahtua hiilijalanjäljen suhteen. Kun saisimme lisäksi kiertotalousmallin toimimaan yhteiskunnassa, voisimme optimoida materiaalin ja sen arvon hyödyntämisen”, kertoo Levirinne-Kara.

Tällä hetkellä purettavissa asunnoissa on vähän sellaisia osia, jotka voidaan käyttää sellaisenaan uudelleen.

”Meidän täytyy oppia suunnittelemaan helpommin korjattavia ja kierrätettäviä rakennusmateriaaleja ja -osia – tämä edellyttää isompia ja tavanomaisempia rakennusosia”, toteaa Levirinne-Kara pysähtyessään virtuaalisen korjaustyöpajan äärelle.

Kiertotehdas Heurekassa
Mari Levirinne-Kara testasi näyttelyssä virtuaalista tavaroiden korjauspajaa.

Rakennuksen fiksu käyttö pidentää sen elinkaarta

Rakennuksen elinkaaren suurimmat ilmastovaikutukset syntyvät käytönaikaisesta energiankulutuksesta, joten energiatehokkuudella sekä rakennuksen oikealla käytöllä ja huollolla on suuri merkitys.

”Uusissa asunnoissa pyritään energiatehokkuuteen, minkä johdosta talotekniset järjestelmät ovat monimutkaisia. Siksi on tärkeää, että asukkaat ja huoltoyhtiöt perehdytetään asunnon ja rakennuksen oikeanlaiseen käyttöön. Jos asukkaalla on itse mahdollisuus säätää esimerkiksi lämpötilaa, on hyvä tiedostaa, mikä omassa rakennuksessa on järkevää, jotta saavutetaan mahdollisimman viihtyisät olosuhteet ilman turhaa energiankulutusta ja siten, että asunto pysyy terveenä”, summaa Levirinne-Kara.

Energiantuotantotavat vaikuttavat kaikkia energiaa käyttävien päästöihin – jos energian tuotanto on päästötöntä, myös sen käyttäminen on päästötöntä.

”Asukas voi pienentää omia päästöjään tarkastelemalla taloyhtiön energiantuotantomuotoja ja ostamalla vihreää sähköä. Samalla se antaa signaalin alan toimijoille, että puhtaammalle energialle on kysyntää”, sanoo Levirinne-Kara.

Myös sähkönkulutusta voi vähentää useilla eri toimilla.

”On hyvä miettiä esimerkiksi omien laitteiden määrää ja sammuttaa turhat valot ja laitteet. Eikä haittaa, jos laitteen sammuttaa ja laittaa sen pian takaisin päälle. Se, että valot kannattaisi jättää päälle säästääkseen energiaa, on myytti eikä pidä paikkansa”, Levirinne-Kara naurahtaa.

Kierrätys kannattaa aina

Kierros kiertotehtaalla päättyy ”roskisrumpujen” soittoon – Levirinne-Karan käsittelyssä oikea materiaali päätyy oikeaan jäteastiaan.

”Taloyhtiöille on asetettu laissa minimivaatimukset jäteastioiden määrästä ja siitä, mitä astioita täytyy olla tarjolla. Taloyhtiö voi kuitenkin itse tehdä jätteiden kierrätyksen osalta paljon. Esimerkiksi muovinkeräysastia ei välttämättä juurikaan lisää kustannuksia, sillä se pidentää huomattavasti sekajätteen tyhjennysväliä”, kertoo Levirinne-Kara.

Entä jos jätteiden oikea lajittelu arveluttaa?

”Taloyhtiö voi tilata pienellä vaivalla kouluttajan, joka antaa perusohjeet ja jolle ihmiset voivat esittää kysymyksiä. Yksi hyvä vaihtoehto on myös pyytää jäteurakoitsija kertomaan, mitä jätteille tapahtuu sen jälkeen, kun jäte haetaan taloyhtiöstä. Kierrättämällä jätevirralle löydetään aina muu mahdollinen käyttötarkoitus kuin polttaminen. Aina kannattaa kierrättää”, päättää Levirinne-Kara.

Kiertotehdas-näyttely on esillä Heurekassa toistaiseksi. Lisätietoja näyttelystä Heurekan sivuilta.

Tutustu loistavien liikenneyhteyksien äärellä sijaitsevaan Tikkurilan ensimmäiseen. Rakennus on osa suurta korttelikokonaisuutta, jolle omaleimaista ilmettä antaa voimakkaasti muotoiltu viherkatto. Korttelin asunto-osakeyhtiöiden käyttöön tullaan varaamaan yhteiskäyttöauto. 

Viisi vinkkiä kestävään asumiseen 

  1. Valitse asunto mahdollisimman läheltä omaa elinpiiriä. Tutustu alueen palveluihin ja harrastusmahdollisuuksiin.
  2. Pohdi, mitä tarvitset. Luovu tarpeettomista tavaroista ja neliöistä sekä tutustu taloyhtiön yhteistiloihin ja -palveluihin.
  3. Kiinnitä huomiota rakennuksen ympäristöystävällisyyteen sekä omaan energiankäyttöösi.
  4. Kierrätä materiaalit tehokkaasti.
  5. Ole aktiivinen ja vaikuta taloyhtiösi ratkaisuihin.

Koronaviruksen leviämisen estämiseksi Heureka on suljettu yleisöltä hallituksen 16.3. antamien poikkeusolojen linjausten mukaisesti 13.4.2020.

Jaa sivu

Samankaltaiset artikkelit