Kehä I:n liikennetunneli juhli harjannostajaisia

Kaupunkien kehittäjä

Kehä I:n liikennetunneli juhli harjannostajaisia

SRV:n Keilaniemeen rakentaman Kehä I:n liikennetunnelin rakenteet ovat valmistuneet, minkä kunniaksi työmaalla vietettiin harjannostajaisia keskiviikkona 29.8.2018. Tunneli on yksi Suomen suurimmista betonirakenteisista liikennetunneleista ja sille on kertynyt pituutta kunnioitettavat 440 metriä.

Paikallavaluna toteutettu betonitunneli käsittää kaksi 15 metrin levyistä erillistä tunnelia, joihin kumpaankin tulee kolme ajokaistaa. Lisäksi putkien välissä kulkee 3,6 metriä leveä huoltotunneli. Tunnelin itäpuolelle on rakennettu tekninen laitetila. Tunnelin tekniikan asennukset ovat jo pitkällä, ja sen sisällä kulkevat väylät ovat saaneet ensimmäisen asfalttikerroksensa

SRV on ollut vahvasti mukana kehittämässä Keilaniemen aluetta, jonka viihtyisyyden ydin piilee tunneliin viedyssä liikenteessä ja tunnelin päälle rakentuvassa viihtyisässä puistoalueessa. Puisto yhdistää Tapiolan ja Keilaniemen alueen viihtyisäksi kokonaisuudeksi. Alueen viihtyisyyttä parantaa meren ja venesatamien läheisyys.

 

Rakentamisen veteraanit tunneliin tutustumassa

Vastuullisuus ja avoimuus ovat meille ensiarvoisen tärkeitä. Kerromme mielellämme saavutuksistamme ja hankkeistamme. Merkittävän päivän kunniaksi saimmekin vielä tärkeitä vieraita, kun ryhmä vuonna 1958 opintonsa aloittaneita rakennusalan ammattilaisia vieraili työmaahamme tutustumassa. Yhteys opintojen jälkeen on säilynyt ja syvä kiinnostus rakennusalaa kohtaan on vienyt ryhmäläisiä tutustumaan noin kahden vuoden välein mielenkiintoisiin rakennushankkeisiin.  Kun vierailta kysyy vaikutelmia tunnelista, saa vastaukseksi ihasteluita koko liittymien, siltojen, Otasolmun liikenneympyrän ja tunnelin kokonaisuudesta. Vierailijat vietiin työmaan ytimeen ja ajettiin tunnelin läpi SRV:n tilaamalla bussikyydillä. Tunnelihankkeen etenemisestä vieraille kertoi työmaapäällikkö Matti Reini.

 

Suomen suurimman betonitunnelin lukuja

SRV:n infrarakentamisen urakka Keilaniemessä alkoi lokakuussa 2016. Tärkeimpiä määrätietoja urakasta: Otasolmun eritasokiertoliittymä; 440 metriä pitkä ja 36 metrin leveä, yksi Suomen suurimmista betonitunneleista; 310 000 m3 kallion louhintaa, 300 000 m3 maankaivua, noin 70 000 m3 betonirakenteita, lähes kilometri melusuojausrakenteita, kuusi uutta ja kaksi korjattavaa siltaa sekä 500 metrin matkalta Keilaniemenkadun muutostöitä.

SRV urakassa on kolme toteutusmuotoa, sillä varsinaiset rakennustyöt eli Kehä I:n rakentaminen, betonitunneli, rampit, sillat, tukimuurit ja meluesteet toteutetaan ST-urakkana, Keilaniemen alueen katujen rakentaminen kiinteähintaisena urakkana ja betonitunnelin tekniset järjestelmät, telematiikka sekä liikenteen hallinta projektinjohtourakkana.

 

Työt liikenteen ja naapuruston ehdoilla

Betonirakenteisen liikennetunnelin rakentaminen on ollut teknisesti vaativa urakka ahtaalla työmaa-alueella kiertotielle viedyn Kehä I:n liikenteen ja työmaan vieressä olevan asutuksen ehdoilla. Työmaan läpi ajaa päivittäin noin 40 000 ajoneuvoa ja työmaan alla on metrolinja, jonka liikennöintiä ei saa häiritä.

Tekniikan vaativuuden ohella ovat työmaan kannalta haasteellisia ovat olleetkin juuri liikennejärjestelyt,  Kehä I:n liikenteen useat siirrot sekä logistiikka. Ahtaalla tontilla on esimerkiksi jouduttu siirtämään varastoalueiden paikkoja moneen kertaan. Kaapeleiden siirto tunnelilinjalta on ollut sekin hankala työ, etenkin, kun työmaan läpi menee tärkeitä viranomaisverkkojen kaapelilinjoja.

 

Tunneli mahdollistaa Keilaniemen kehittämisen

Alueen viihtyisyyden ydin piilee tunneliin viedyssä liikenteessä. Viemällä liikenne tunneliin, mahdollistetaan viihtyisän puiston rakentaminen tunnelin päälle. Tunneloinnilla parannetaan huomattavasti liikenteen sujumista, yhdistetään kaupunginosia ja luodaan edellytyksiä asuntorakentamiselle.

Tunneli on rakennushankkeen keskeinen osa, ja se mahdollistaa koko Keilaniemen kehittämisen. Tunneli ja sen päälle tuleva puisto rajaavat vanhaan Tapiolaan kuuluvan Itärannan asuinalueen ja uuden Keilaniemen alueen. Puisto rakentuu kuvassa alla olevan betonikannen päälle.

Jaa sivu

Samankaltaiset artikkelit