Kaupunkiympäristön monipuolinen hyödyntäminen rakentamisessa edistää luonnon monimuotoisuutta

Kaupunkien kehittäjä

Kaupunkiympäristön monipuolinen hyödyntäminen rakentamisessa edistää luonnon monimuotoisuutta

Tällä viikolla vietetään Luonnon monimuotoisuuden viikkoa ja perjantaina YK:n kansainvälistä luonnon monimuotoisuuden päivää.

Tavoitteena on nostaa esille maailman biodiversiteetin ja lukuisten ekosysteemien verkoston tärkeys. Teemaviikon kunniaksi haluamme kertoa, miten luonnon monimuotoisuus meillä SRV:llä otetaan huomioon rakentaessamme uutta.

SRV:llä rakentaminen keskittyy kasvukeskuksiin, jolloin täysin rakentamatonta ympäristöä muutetaan rakennetuksi melko vähän. Avainasemassa luonnon monimuotoisuuden vaalinnassa ovat ympäröivän luonnon suojelu ja uusien elinympäristöjen rakentaminen.

– Kun rakentamisessa jo suunnittelu- ja toteutusvaiheessa huolehdimme pihojen, kansien, kattojen ja väylien monipuolisesta käytöstä, edistämme samalla kaupunkiekologiaa ja monipuolisten elinympäristöjen syntymistä eri lajeille. Positiivisista vaikutuksista pääsevät nauttimaan niin luonto kuin ihmisetkin. Luonnon monimuotoisuuden huomioon ottaminen rakentamisessa lisää muun muassa kaupunkien viihtyisyyttä, helpottaa hulevesien hallintaa ja auttaa lämpösaarekeilmiöön sekä puhdistaa ilmaa, kertoo SRV:n ympäristöpäällikkö Mari Levirinne-Kara.

Ilmastomuutos vaikuttaa merkittävästi luonnon monimuotoisuuteen. Elinympäristöjen katoamista ja yksipuolistumista torjutaankin parhaiten panostamalla ilmastonmuutoksen vastaisiin toimiin. Myös rakentamisessa ilmastonmuutosta hillitään muun muassa vähentämällä sekä rakennusteollisuuden että kiinteistöjen energiankulutusta ja päästöjä.

– Luonnon monimuotoisuutta suojellaan esimerkiksi edistämällä kierrätysmateriaalien käyttöä, jolloin koskematonta luontoa säästyy ja kasvihuonekaasupäästöt vähenevät, kertoo Levirinne-Kara.

Millaisia järjestelyjä työmailla tehdään ympäristön ja lajien suojelemiseksi?

Työmaillamme pyritään aina toimimaan luontoa ja ympäristöä kunnioittaen. Esimerkiksi Espoossa Espoonlahden metroaseman työmaan naapurustossa elää suojeltuja liito-oravia, joiden elinympäristön turvaaminen on metroasemaa ja bussiterminaalia huoltotunneleineen rakentavalle työmaalle kunnia-asia.

– Liito-oravat elävät Espoon kaupungilta saamamme tiedon mukaan työmaaparakkien muodostaman koppikylän takana olevissa puissa. Olemme varmistaneet muun muassa viikoittaisin tarkastuskierroksin, että liito-oravien elo säilyy rauhallisena. Koppikylän takana ei ole minkäänlaista työmaatoimintaa tai liikehdintää, joten liito-oravat ovat voineet jatkaa elämäänsä normaaliin tapaan työmaasta huolimatta. On tärkeää pitää uhanalaisista eläinlajeista huolta ja muistaa se, että me ihmiset emme ole ainoita, jotka täällä maapallolla elämme, toteaa työsuojelupäällikkö Jonne Juutilainen Espoonlahden metroaseman työmaalta.

Espoonlahden metroasema__liito_oravien_puut

#SRVrakentaa #luonto2020 #monimuotoisuus #luonnonmonimuotoisuus #rakentavasti

Jaa sivu

Samankaltaiset artikkelit