Jokirinteen oppimiskeskus on kohta valmis avaamaan ovensa

Kaupunkien kehittäjä

Jokirinteen oppimiskeskus on kohta valmis avaamaan ovensa

Kirkkonummen Vesitorninmäelle on valmistumassa uusi Jokirinteen oppimiskeskus, jossa saman katon alla on päiväkodin, koulun ja vapaa-ajan tiloja.

Kolmikerroksiseen oppimiskeskukseen toteutetaan tilat kaikkiaan 1 100 oppilaalle (luokat 1–9) sekä 240 varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle. Jokirinteen oppimiskeskuksessa työskentelee noin 160 henkilöä.

Uudella koulurakennuksella korvataan nykyisen Kirkkoharjun koulun sekä Finnsbackan päiväkodin tilat. Myös vuorohoitoryhmä muuttaa tiloihin. Tämän lisäksi Jokirinteen oppimiskeskukseen on suunniteltu eri liikuntalajien tarpeisiin vastaava monitoimitila.

Hanke toteutetaan elinkaarimallilla, jossa SRV vastaa paitsi suunnittelusta ja rakentamisesta, myös kiinteistön ylläpidosta ja huollosta. Koulun rakentaminen käynnistyi maanrakennustöillä syksyllä 2018. Keväällä 2019 käynnistyivät elementtiasennukset, ja rakennus oli harjakorkeudessa vuoden lopussa.

Nyt rakennustöissä ollaan loppusuoralla, ja kokonaisuuden on määrä valmistua vuoden 2020 loppuun mennessä. Tällä hetkellä loppusiivoukset ovat jo käynnissä ja tiloissa tehdään talotekniikan toimintakokeita ja koulutetaan henkilökuntaa talon tekniikkaan. Myös virhe- ja puutetyölistoja laaditaan ja niiden perustella suoritetaan vielä tarvittavia korjauksia.

Rakennuksen tulevat käyttäjät olivat vahvasti mukana tilojen suunnittelussa

Hankkeen alussa Jokirinteen oppimiskeskusten tulevat käyttäjät osallistuivat pedagogisen suunnitelman laatimiseen. Työn tavoitteena oli tehokas tilojen käyttö ja muuntuvat sekä joustavat oppimisympäristöt. Kun hanketta alettiin suunnitella, oli Kirkkonummen kunnalle selvää, että oppimiskeskus suunniteltaisiin käyttäjälähtöisesti. Tämänkaltaisten uusien oppimisympäristöjen mukaisia ratkaisuja ei Suomessa oltu toteutettu montaa Jokirinteen oppimiskeskuksen ollessa valmistelu- eli hankesuunnitteluvaiheessa.

Kirkkonummen kunnan valittua SRV:n rakennushankkeen toteuttajaksi on oppimiskeskukseen siirtyvää Kirkkoharjun koulun ja Finnsbackan päiväkodin henkilökunnan edustusta kuultu monissa eri työpajoissa. Lisäksi kunnan vapaa-aikapalvelut, ruokapalvelut, tilapalvelut ja kunnossapitopalvelut ovat osallistuneet suunnittelutyöpajoihin.

“Kehitimme suunnitteluprosessiamme tukemaan näin laajasti käyttäjiä osallistavaa suunnittelua. Jaoimme suunnittelun osakokonaisuuksiin ja loimme työpajakonseptin, jotta kaikki uskaltaisivat matalalla kynnyksellä tuoda oman näkökulmansa keskusteluun ja löytäisimme avoimen keskustelun pohjalta parhaat ratkaisut”, SRV:n suunnittelupäällikkö Anu Raatikainen kuvailee.

Suunnittelutyö oli iso ponnistus ja vaati koulun ja päiväkodin henkilökunnalta aikaa ja paneutumista.

“Lähdin suurella sydämellä tähän mukaan, ja uuden oppimiskeskuksen rakentaminen on ollut unelmien täyttymys meille kaikille. Toiveitamme on kuultu ja olemme päässeet todella paljon vaikuttamaan siihen, millaiset tilat päiväkodille tulee”, Finnsbackan päiväkodinjohtaja Elina Utriainen kuvailee.

Ennen suunnittelutyöpajojen käynnistymistä oli pohdinnan paikka: miten rakennussuunnitelmat saataisiin esitettyä mahdollisimman selkeästi tilojen tuleville käyttäjille?

Työmaan ollessa vielä pelkkä monttu Kirkkonummella pääsivät opettajat jo liikkumaan tulevan työpaikkansa tiloissa – virtuaalilasit päässään.

“Virtuaalilasien kokeilu oli todella mielenkiintoinen kokemus. Erityisesti alkuvaiheessa visuaalinen kierros oppimiskeskuksen sisällä auttoi hahmottamaan tilasuunnitelmat”, Utriainen kertoo.

Myös lapset perheineen ovat päässeet vaikuttamaan lopputulokseen. Kommentteja kerättiin jo alkuvaiheessa kuntalais- ja vanhempainilloissa, minkä lisäksi koulun ja päiväkodin lapset ovat tuoneet esille omia unelmiaan.

“Päiväkodin lapset saivat piirtää unelmapihan. Luonto nousi lasten toiveissa vahvasti esille, ja se näkyykin nyt pihan suunnitelmissa”, Utriainen toteaa.

Päiväkoti aloittaa toimintansa Jokirinteessä vuoden 2021 alussa – koulu muuttaa uusiin tiloihin talviloman jälkeen

Finnsbackan päiväkodin  muutto Jokirinteeseen koittaa heti loppiaisen jälkeen 7.1.2021. Tuolloin toiminta jatkuu Jokirinteen päiväkodin nimellä. Vuorohoito Jokirinteessä alkaa maanantaina 11.1.2021.

“Muuttoa on odotettu ja siitä on unelmoitu”, kertoo päiväkodinjohtaja Elina Utriainen. “Lapset ja henkilökunta odottavat innokkaina uusia tiloja ja ovat jo käyneet retkeilemässä Jokirinteen lähiliikuntapaikassa ja varhaiskasvatuksen kodalla useaan kertaan. Juuri nyt kaiken muuttokiireen keskellä myös joulu tekee tuloaan ja sitä odotetaan päiväkodissa kaikissa ryhmissä. Jouluvalojen lisäksi tuikkivat lasten silmät. Ihan pian on se hetki, kun parakit jäävät taakse ja uusi yhteinen matka Jokirinteessä voi alkaa.”

Koulu muuttaa Jokirinteen oppimiskeskukseen puolestaan talviloman jälkeen maaliskuun alussa, viikolla 9. Myös Kirkkoharjun koulussa odotetaan innokkaana pääsyä uusiin ja sisäilmaltaan terveisiin tiloihin.

“Vuosien odottamisen ja säästämisen jälkeen pääsemme nykyaikaisesti varusteltuihin tiloihin. Myös ulkoympäristön mahdollisuudet ovat monipuoliset”, iloitsee Kirkkoharjun koulun rehtori Maarit Mäkäläinen.

Share page

Samankaltaiset artikkelit