Helsinki-Vantaan lentoaseman uudistuvasta terminaali 2:sta sujuvampi yhteys Kehäradalle

Kaupunkien kehittäjä

Helsinki-Vantaan lentoaseman uudistuvasta terminaali 2:sta sujuvampi yhteys Kehäradalle

Helsinki-Vantaan lentoasemalla terminaali 2 laajenee uudisosalla, johon tulevat upouudet lähtö- ja tuloaulat, turvatarkastus, matkatavaroiden luovutus ja uutta tilaa matkustajien vastaanottamista varten. Samalla nykyiset lähtö- ja tuloaulat muuttuvat porttialueeksi. Isot terminaali 2:n laajennusosaan asennettavat kattoristikot näkyvät työmaalta kauas kertoen töiden etenemisestä mutta samaan aikaan tehdään töitä myös piilossa maan alla. Lentoasema-alueelle tuleva kolmas yhteys Kehäradalle on saatu louhittua. Uusi yhteys Kehäradalle on osa terminaali 2:n laajennus- ja muutostöitä, joiden päätoteuttajana on SRV.  

Allianssimallilla toteutettavan terminaali 2:n laajennus- ja muutoshankkeen työmaalla työskentelee lähes 500 rakennusalan ammattilaista. Suunnittelijoita hankkeessa on mukana liki 200. Kaiken kaikkiaan terminaali 2:n laajennus- ja muutoshankkeen parissa työskentelee lähes 1000 henkilöä. Allianssissa hankkeen suunnittelu ja rakentaminen toteutetaan yhdessä riskit ja hyödyt allianssin toimijoiden kesken jakaen. T2 allianssiin kuuluvat Finavia, SRV sekä suunnitteluryhmä Arkkitehtitoimisto ALA Oy, Arkkitehtitoimisto HKP Oy ja Ramboll Finland Oy.

”Allianssi elää tällä hetkellä kaikkien kiireisintä vaihetta, suunnittelua ollaan viimeistelemässä samalla kun rakentamisen volyymi on koko hankkeen korkeimmalla tasolla. Yllättävää on ollut koronaepidemian mukanaan tuoman pakollisen digiloikan vaikutus, joka on T2 allianssissa tehostanut toimintaa entisestään. Allianssiin kehitetyistä tiedonhallintamenetelmistä on tullut välttämättömyys, kun Bigroom on siirretty pilveen”, kuvailee tilannetta T2 allianssin projektipäällikkö Ossi Inkilä SRV:ltä.

Kaikkea ei kuitenkaan voi tehdä etänä eikä pilvipalveluiden kautta. Työt työmaalla ovat edenneet aikataulussa ja tavoitteena on, että vuoden 2020 syksyllä koko uudisrakennus olisi jo harjakorkeudessa.

Poravaunu tehokas logistisesti haastavassa tilassa

Helsinki-Vantaan juna-asemalta on tällä hetkellä kaksi nousua maan pinnalle: toinen parkkialueelle ja toinen terminaalien 1 ja 2 väliselle yhdyskäytävälle. Kolmas yhteys avautuu terminaaliin 2 vuonna 2021, kun uusi ja isompi terminaali 2 avataan. Uutta yhteyttä rakennetaan terminaali 2:n laajennustyömaalta käsin.

Maan alle louhittavan Kehäratayhteyden laajuus on noin 35 000 brm3. Louhintatyön näkökulmasta alas Kehäradalle vievän kuilun kulkureitit ovat olleet kapeita, mistä johtuen poravaunu on ollut oikea työkalu louhintaporauksessa. Louhintojen edetessä kuilu on samalla lujitettu.

Louhittaessa yhteyttä Kehäradalle matkalta on louhittu 20 000 kiintokuutiota kiveä. Paikalla ollut jykevä peruskallio saanut väistyä poravaunun tehdessä aukkoa maan pinnalta alaspäin. Louhittuja massoja on hyödynnetty paikan päällä terminaali 2:n laajennusprojektissa täyttöinä.

Tärinäherkässä ympäristössä työn tarkkuus korostuu

Lentoasema on työmaan kannalta erityistä ennakkosuunnittelua ja tarkkuutta vaativa paikka. Työmaan välittömässä läheisyydessä sijaitsevat tärinäherkät rakenteet, kuten tunnelissa lentokentän alla kulkeva Kehärata, ovat edellyttäneet korkean luokan tärinäkontrollia, erittäin tarkkaa louhinnan ennakkosuunnittelua ja toteutusta. Tärinämittareita on lentokenttäympäristössä kymmenittäin.

Leikkimielisesti voi miettiäkin, onko työmaa lentoasemalla vai lentoasema työmaalla. Louhintatyön tehneen Kreaten aluevastaava Olli Weman sanookin, että ”Haastavinta tässä kohteessa on juuri ollut töiden tekeminen tärinäherkässä ympäristössä, mikä on edellyttänyt jatkuvaa tärinäkontrollia”. ”Louhintatöitä on tehty ahtaassa tilassa, mikä puolestaan on asettanut logistiikalle omat vaatimuksensa”.

Terminaali 2:n laajennuksen työmaa-alue ja työmaatoiminta ovat tottakai eriytetty lentoasematoiminnasta, mutta työmaa toimii kuitenkin terminaalin välittömässä läheisyydessä.

Turvallisuus ja asiakaslähtöisyys ovat tekemisen perustana. Työt maan allakin ovat edenneet asiakaskokemusta ajatellen. Räjäytykset on ajastettu ajankohtiin, jolloin lentoasemalla liikkuu vähiten matkustajia. Terminaali 2:n laajennustyömaalla kaikki työvaiheet etenevät yhteen sovitettujen työvaiheiden ketjuna. Osana työmaan aikataulutusta räjäytyksiä on pyritty ajastamaan iltaan ja iltapäivään, jotta muille työvaiheille ei ole koitunut häiriötä. Yhteyttä alas Kehäradalle on tehty toistaen työvaiheketjua poraus-panostus-räjäytys uudestaan ja uudestaan. Töitä on tehty kolmessa vuorossa.

Valoa tunnelissa – maanalainen yhteys Kehäradalle puhkaistu

  Viimeinen seinämä ennen yhteyden puhkaisua.

Louhinnat alas Kehäradalle aloitettiin valmistelevin töin keväällä 2019. Nyt 30 metriä kallion pinnan alapuolella sijaitseva Kehäradan asemataso on saavutettu. Kuiluun tulee aikanaan alas Kehäradan asemalle vievät liukuportaat.

Louhintatyöt ovat loppusuoralla ja vuorossa ovat Kehäradalle johtavan tunnelin osalta viimeiset lujitustyöt ja paikallavalurakenteet. Kuilu verhoillaan kokonaisuudessaan betonielementeillä ja katetaan omalla teräsrakenteisella paviljonkirakennuksella. Valmistuessaan paviljongista on suora sisäyhteys terminaaliin.

Kehärata yhdistää pääkaupunkiseutua

Lentoaseman juna-asema avattiin matkustajille kesällä 2015. Siitä lähtien lentoasemalle on päässyt matkustamaan Kehärataa pitkin. Uusi yhteys lyhentää matkaa kakkosterminaaliin muutamia minuutteja ja yhdistää juna- ja lentomatkustamisen entistä paremmin. Uudistetun ja laajennetun terminaali 2:n viereen lentoaseman uuden pääsisäänkäynnin yhteyteen rakennetaan uusi matkakeskus, joka kytkee lentoliikenteen yhteen eri joukkoliikennevälineiden kanssa. Uuden Kehäradalle tulevan yhteyden myötä junamatkustajat pääsevät nopeammin myös matkakeskukseen.

Lentoaseman alueella on myös tuhansia työpaikkoja. Uusi yhteys Kehäradalle palvelee jatkossa myös lentoasema-alueella suuntautuvaa työpaikkaliikennettä. Kehärata yhdistää toisiinsa pääkaupunkiseudun asunto- ja työpaikka-alueita.

Share page

Samankaltaiset artikkelit