Harmaa talous kuriin yhteistyöllä

Vastuullisuus

Harmaa talous kuriin yhteistyöllä

SRV torjuu aktiivisesti harmaata taloutta ja talousrikollisuutta. Torjunnan kulmakiviä ovat panostus kumppaniverkoston valintaan, neljä kertaa vuodessa järjestettävät harmaan talouden torjuntapäivät sekä tiivis viranomaisyhteistyö. 

Harmaan talouden torjunta on avoimuutta ja yhteistyötä

Harmaasta taloudesta puhutaan paljon. Mutta miksi harmaa talous on ongelma? Harmaa talous vahingoittaa paitsi yhteiskuntaa myös yksilöä. Jos osa jättää verot maksamatta ja velvoitteet hoitamatta, verovaroja kertyy huomattavasti vähemmän. Veroista kustannetaan meitä kaikkia koskettavia palveluja, kuten katujen ja teiden kunnossapito, terveydenhoitopalvelut sekä koulujen toiminta. Harmaa talous myös aiheuttaa vahinkoa rehellisten yritysten toiminnalle, sillä se esimerkiksi vääristää yleistä hintatasoa. Yhteiskunnan lisäksi harmaa talous vahingoittaa yksilöä. Työntekijälle ei kerry pimeästä työstä eläkettä, eikä häntä ole vakuutettu tapaturmien varalta. Harmaa talous ja talousrikollisuus heikentävät myös työturvallisuusriskien hallintaa.

SRV:n turvallisuuspäällikkö Aleksi Auer korostaa toiminnan läpinäkyvyyttä ja yhteistyökumppaneiden tuntemisen tärkeyttä työterveyden- ja työturvallisuuden kulttuurin edistämisessä.

– Pimeää työtä teettävä työnantaja toimii lyhytnäköisesti, jolloin myöskään työntekijän suojavarusteet eivät todennäköisesti ole asianmukaisella tasolla. Siksi toiminnan läpinäkyvyys ja yhteistyökumppaneiden tunteminen ovat tärkeitä edellytyksiä työturvallisuuden edistämiselle, Auer painottaa.

Rakennusalalla harmaa talous ilmenee esimerkiksi tilaajavastuulain laiminlyönteinä, työsyrjintänä ja laittoman ulkomaalaisen työvoiman käyttönä. Yleisintä ongelmien esiintyminen on pienissä yrityksissä ja omakotityömailla. SRV panostaa kumppaniverkostonsa valintaan varmistamalla ennen sopimusten solmimista, että yhteistyökumppanit täyttävät yhteiskunnalliset velvoitteensa.

– Pyrimme luomaan avoimet suhteet yhteistyökumppaneihimme ja teemme yhteistyötä vakiintuneiden aliurakoitsijoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa, jotka sitoutuvat toimintatapoihimme ja joilla on näyttöjä toimintansa vastuullisuudesta. Valvomme, kouluttamme ja tuemme alihankkijoitamme ja yhteistyökumppaneitamme vastuullisten työskentelytapojen vakiinnuttamisessa, Auer kertoo.

Harmaan talouden torjuntapäivät kitkee epäkohtia ja lisää tietoisuutta harmaasta taloudesta

SRV järjestää työmaillaan neljä kertaa vuodessa harmaan talouden torjuntapäiviä, joilla nostetaan esille ongelmakohtia ja lisätään henkilöstön tietoisuutta harmaan talouden torjunnasta opastamalla henkilöstöä toimimaan oikein muun muassa tilaajavastuuvelvoitteiden osalta. Harmaan talouden torjuntapäivä koskee kaikkia aktiivisessa tuotantovaiheessa olevia SRV:n työmaita.

Työmaalle saapuvilla työntekijöillä tulee olla tilaajavastuulain edellyttämät asiakirjat kunnossa. Työmaaperehdytyksessä nämä asiakirjat tarkistetaan. Perehdytyksessä tarkistetaan myös työtehtävien edellyttämät luvat sekä ulkomaisen työvoiman työskentelyoikeus. Työmaat tekevät tätä tärkeää tarkistustyötä ennen kuin työntekijät pääsevät työskentelemään työmaalle. Kaikkea tulee kuitenkin valvoa ja näin harmaan talouden torjuntapäivät toimivat työmaiden sisäisenä itseauditointina asioiden kunnossa pysymisen varmistamiseksi.

– Torjuntapäivinä työmaat tarkastavat urakoitsijoiden ja näiden aliurakoitsijoiden tilaajavastuuvelvoitteisiin liittyvät dokumentit, millä varmistetaan, että yritys täyttää lakisääteiset velvoitteensa sopimuskumppanina ja työnantajana. Lisäksi työmaat tarkastavat kaikkien työmaalla työskentelevien henkilöiden henkilötunnisteet ja selvittävät työnantajan, veronumeron ja kulkuluvan sekä työmaaperehdytyksen statuksen, Auer kertoo päivän kulusta.

Vuoden 2021 ensimmäinen harmaan talouden torjuntapäivä järjestettiin maaliskuussa. Osallistuvien työmaiden ja tarkastettujen henkilöiden määrä olivat jälleen hyvällä tasolla. Yhteensä 36 työmaata osallistui tarkastukseen ja kaikkiaan 731 yritystä ja 1660 henkilöä tarkastettiin.

Tarkastuksissa havaittuja puutteita ovat olleet työmailla leimaamattomana olleet henkilöt sekä työntekijöiden henkilötunnisteiden ja perehdytystarran puuttuminen.

– Puutteet johtuvat yleensä inhimillisestä virheestä, joka tarkoittaa esimerkiksi henkilötunnisteen jäämistä toisen takin taskuun tai kypärän vaihtumista. Yleisellä tiedottamisella ja huolellisuudella voimme korjata asiat. Lisäksi työmaan kulunvalvontaa parantamalla voimme vaikuttaa asiaan, Auer sanoo.

SRV tekee työmaillaan omatoimisia tarkastuksia muutoinkin kuin torjuntapäivien yhteydessä. ”Harmaan talouden torjunnan tulee olla osa jokaisen työmaan arkea. Kannustamme työmaahenkilöstöä tekemään esimerkiksi työmaan turvallisuustasoa mittaavien TR- ja MVR-mittausten yhteydessä tarkastuksia, joissa tarkastetaan satunnaisesti henkilötunnisteet, kulkulupien perusteet ja perehdytystarrat kypärissä”, Auer kertoo.

Tiivistä yhteistyötä Verohallinnon kanssa

SRV:n kumppaniverkosto koostuu vakiintuneista yhteistyökumppaneista, joilla on näyttöjä toimintansa vastuullisuudesta”, Auer kertoo.

Rakennusalalla on myös yhteisiä menettelyjä, joiden avulla ala taistelee harmaata taloutta vastaan. Vuodesta 2012 rakennustyömailla on ollut käytössä toimivaksi todettu ja harmaata taloutta ennaltaehkäissyt veronumero, joka jokaisella työntekijällä on oltava ennen työmaalle saapumista.

Tämän lisäksi SRV on sitoutunut aktiiviseen toimintatapojen ja työkalujen kehittämiseen koko toimintaketjun hallittavuuden, läpinäkyvyyden, laillisuuden ja työmaiden turvallisuuden varmistamiseksi. Tätä SRV tekee tiiviissä yhteistyössä viranomaisten kanssa. Viranomaisyhteistyön ja työturvallisuuden edistämiseen käytetään SRV:n kehittämää tietojärjestelmää, Verkostorekisteriä, jota on kehitetty yhteistyössä Verohallinnon kanssa. Rekisteri on yhteydessä Vastuugroup.fi palveluun, jonka kauttarekisteröityneiden yritysten viranomaisdokumentit päivittyvät Verkostorekisteriin automaattisesti.

– Verkostorekisteri lisää konkreettisesti työmaiden, yritysten ja työntekijöiden turvallisuutta sekä edistää harmaan talouden torjuntaa. Verkostorekisterin avulla on helppo varmistaa, että työtehtäviä suorittaa pätevä työntekijä ja hyväksymämme urakoitsija, jolla on ajantasaiset SRV:n ja tilaajavastuulain vaatimat viranomaisdokumentit, kuten tapaturmavakuutus, käytössä oleva työehtosopimus ja työterveyshuolto järjestettynä, Auer kertoo.

SRV toimittaa Verkostorekisteristä verottajalle kuukausittain lakisääteisen työntekijäraportin työmailtaan. – Emme halua ainoastaan toimia viranomaisen edellyttämällä tavalla, vaan ylittää vaatimukset. Vaadimme esimerkiksi lähetettyä työvoimaa käyttäviltä ulkomaisilta yrityksiltä erilliset tapaturmavakuutukset sekä lähetämme Verkostorekisteridatan lisäksi Verohallintoon myös harmaan talouden torjuntapäivien raportit, sanoo Auer.

Jaa sivu

Tutustu vastuullisuustyöhön

Vastuullisuus SRV:llä

Vastuullisuus SRV:llä

SRV:n tavoitteena on varmistaa, että vastuullisuustyö tukee mahdollisimman hyvin strategisten tavoitteiden toteutumista ja antaa liiketoiminnalle lisää eväitä pärjätä yhä vaativammassa toimintaympäristössä.

Lue lisää

Samankaltaiset artikkelit