Elinkaariviisas todellisuus – konkretiaa päästöttömillä työmailla sekä puita istuttamalla

Vastuullisuus

Elinkaariviisas todellisuus – konkretiaa päästöttömillä työmailla sekä puita istuttamalla

Työmaamme ovat olleet hiilineutraaleja vuodesta 2022 alkaen, sillä rakentaminen on yksi Suomen suurimmista hiilidioksidin päästölähteistä ja päästöttömillä rakennusmailla vähennettäisiin Suomen päästöjä reippaasti.

Olemme matkalla kohti päästöttömiä työmaita, mutta kaikkia päästöjä emme pysty vielä poistamaan. Emme kuitenkaan halunneet jäädä odottamaan parempaa tulevaisuutta, vaan välitön ratkaisumme on istuttaa päästöjä vastaava määrä puita hiilinieluiksi. Puut istutetaan turvesuomaille, jotka muuttuvat hiilenlähteistä hiilensitojiksi. Metsittämällä heikkokasvuiset ja paljaat maa-alueet saadaan vapautuvaa hiiltä sidottua puuston ja aluskasvillisuuden biomassaan. 

Elinkaariviisaus on toimintamme kulmakivi 

Strategiamme keskiössä on elinkaariviisaus, jolla tarkoitamme sitä, että omalla toiminnallamme haluamme pienentää päästöjä sekä luoda rakentamalla kestävää ja hyvää elinympäristöä kymmeniksi ja sadoiksi vuosiksi eteenpäin. Rakentamisella on erittäin merkittävä vaikutus ilmastonmuutoksen torjunnan ohella siihen, miten koemme ympäristömme ja miten voimme. Elinkaariviisaus koostuu useasta eri tekijästä, kuten energiatehokkuudesta, päästöjen minimoinnista, materiaalivalinnoista sekä nyt myös puiden istuttamisesta. 

Puiden istuttaminen sitoo hiiltä ja on tärkeä tekijä ilmastonmuutosta hillittäessä

Kasvatamme jatkuvasti keinovalikoimaamme vähentääksemme päästöjä. Teemme tätä kaikessa toiminnassamme, emme ainoastaan työmailla. Pyrkimyksenämme on luoda kiinteistöjen koko elinkaaren aikaisia kestäviä ratkaisuja ja yksi tämän keinovalikoiman tärkeä osa on puiden istuttaminen yhteistyökumppanimme istutapuita.fi:n välityksellä.  

Ensisijainen tavoitteemme on vähentää päästöjä, mutta ennen kuin kaikki päästöt voidaan kokonaan välttää, puita istuttamalla voidaan antaa luonnolle heti takaisin – haluamme, että nyt ja tulevaisuudessa voimme rakentaa elinympäristöjämme kestävästi. Näin huolehdimme niin ihmisten kuin luonnon hyvinvoinnista. –SRV:n kehitysjohtaja Miimu Airaksinen

Puut istutetaan Suomeen – kumppanin kotimaisuus oli tärkeä aspekti

Halusimme tehdä yhteistyötä istutapuita.fi:n kanssa, sillä sen lisäksi, että jaamme yhteisen huolen ilmaston lämpenemisen aiheuttamista muutoksista elinympäristölle, oli meille tärkeä kriteeri kohdistaa toiminta Suomeen. Tämän avulla edistämme kotimaamme luonnon hyvinvointia, toiminta on läpinäkyvää ja voimme olla varmoja eettisten periaatteiden noudattamisesta esimerkiksi työvoiman suhteen.  

Puita on tähän päivään mennessä istutettu 16 700, ja niiden avulla sidotaan 10 000 tonnia hiilidioksidipäästöjä puiden elinkaaren aikana. 

Olemme tyytyväisiä kotimaiseen valintaan – puiden istuttaminen on hyvin konkreettinen askel, jota yritys voi itse seurata ja josta myös viestiä sisäisesti sekä ulkoisesti. Ennen kaikkea voidaan olla varmoja siitä, että tuetaan suomalaisia metsiä ja työtä pitkälle tulevaisuuteen. –Miimu Airaksinen

Jaa sivu

Samankaltaiset artikkelit