Elinkaariviisas rakennus tukee hyvinvointia

Rakentaminen palveluna

Elinkaariviisas rakennus tukee hyvinvointia

Rakentamista voidaan pitää onnistuneena silloin, kun rakennusten käyttäjät viihtyvät niissä niiden valmistuttua. Viihtymisen lähtökohtana puolestaan on ihmisten hyvinvointi. Hyvinvointia voidaan tukea lukemattomilla toisiaan tukevilla ratkaisuilla, jotka huomioon ottamalla voidaan rakentaa ihmisille hyvää arkea niin kotiin, kouluun kuin työpaikallekin.

Kaikki me tavoittelemme elämässämme hyvinvointia, mutta mistä se koostuu? Hyvinvoinnin edellytykset ovat hyvin yksilökohtaisia, mutta jotain yleistyksiä tutkitun tiedon ja kokemuksen pohjalta voi tehdä.

”Voimme tukea käyttäjien hyvinvointia esimerkiksi valoisuuden, puhtaan sisäilmaan ja miellyttävän sisälämpötilan avulla. Tärkeitä ovat myös käyttötarkoitukseen toimiviksi suunnitellut tilat, koska ne tuovat helppoutta ja sujuvuutta arkeen”, kertoo SRV:n kehityspäällikkö Lotta Toivonen.

Hyvinvointi rakentuu lukuisista asioista itse rakennuksen elementeistä laajempaan ympäristöön. Toimiva, hyvinvointia edistävä rakennus on sellainen, jossa on otettu huomioon tilankäyttäjien monenlaiset, muuttuvat tarpeet.

On esimerkiksi tärkeää, että rakennus on joustavasti muunnettavissa käyttötarpeiden ja elämäntilanteiden kehittyessä. Perhettä suunnitteleva pariskunta voi vaikkapa arvostaa, että tilaa pystyy jakamaan väliseinillä uudelleen lapsen saapuessa. Vanhemmille ihmisille taas riittävä viilennys kesän kuumina kuukausina on olennaista.

Hyvinvointi ei rajoitu asumisessa vain omien seinien sisälle. Yhteiset tilat, kuten taloyhtiön kuntosali, sauna, tavaralainaamo tai kattoterassi voivat tuoda lisää hyvinvointia arkeen. Yhteistiloilla edistetään myös jakamistaloutta. Elinkaariviisaassa rakentamisessa huomioidaankin sekä ihmisten että ympäristön hyvinvointi.

”Huolehtimalla, että esimerkiksi kestävä liikkuminen, jätteiden lajittelu ja jakamistalous on käyttäjille vaivatonta, voimme tehdä kestävästä elämäntavasta sujuvaa”, kertoo Toivonen.

Samalla rakennetun ympäristön ratkaisut, kuten viherrakentaminen ja harkitusti suunniteltu infra tukevat hyvän arjen toteutumista olosuhteessa kuin olosuhteessa.

”Ympäristö on hyvinvointia ajatellessa varsin tärkeä tekijä. Kiinnitämmekin huomiota koko korttelin toimivuuteen kulkureitteineen ja valaistuksineen. Ilmastonmuutoksen myötä myös kyvykkyys reagoida muuttuviin sääolosuhteisiin on noussut suunnittelussa entistä tärkeämpään rooliin,” Toivonen sanoo.

Hyvinvointi optimoidaan aktiivisella työllä ja oikealla sijainnilla

Hyvinvointia voidaan optimoida rakennetussa ympäristössä elinkaariviisaan ajattelun mukaisesti myös rakentamisen jälkeen. Tämä tapahtuu seuraamalla rakennetun ympäristön olosuhteita aktiivisesti. Työ vaatii tuekseen digitaalisia mittareita, jollaisia käytetäänkin tätä nykyä yhä enenevissä määrin seuraamaan, miten rakennukset reagoivat luonnonvoimiin ja ihmisten elämiseen vuosien ja vuosikymmenten ajan.

Optimointi taas vaatii usein myös paikan päälle jalkautumista, tilojen hyödyntämisen seuraamista, sekä sen pohtimista, miten niitä voisi optimoida edelleen niin liiketoimintaa kuin toimitilojen käyttäjien hyvinvointiakin silmällä pitäen.

”Sijainnin optimointi on yksi tärkeä keino lisätä käyttäjien hyvinvointia. Hyvät liikenneyhteydet, lähellä olevat palvelut sekä lähiluonto tarjoavat eväät hyvään kaupunkielämään. Erityisesti toimitilojen kohdalla oikea sijainti on kriittinen tekijä”, Toivonen sanoo.

Kalasataman Horisontti, ensimmäinen Suomeen rakennettava toimistopilvenpiirtäjä, on hyvä esimerkki näitä arvoja edistävästä rakentamisesta. Se on sijainniltaan aivan Helsingin solmukohdassa erinomaisine liikenneyhteyksineen, ja samalla ikkunoista avautuu kaunis merinäköala ja vieressä sijaitsee myös viherkansi.

”Yksi hyvinvointia lisäävä asia ovatkin tutkitusti luontoelementit kaupungissa. Kun kaupungit tiivistyvät, tulee tämän huomioiminen entistä tärkeämmäksi. Laadukkaalla viherrakentamisella tuemme ihmisten hyvinvoinnin lisäksi luonnon monimuotoisuutta sekä hulevesien hallintaa”, Toivonen kertoo.

Maailma muuttuu, hyvän elämän peruspalikat säilyvät

Uudenlaisten, hyvinvointia edistävien tilojen rakentaminen on tärkeää myös siksi, että maailma kehittyy ja muuttuu koko ajan, jonka johdosta myös ihmisten tarpeet ja toiveet muuttuvat. Yksi merkittävä tekijä rakennussuunnittelussa onkin se, millaiseksi elinympäristömme muuttuu pidemmällä aikavälillä.

Megatrendit kuten kaupungistuminen, ikääntyminen sekä ilmastonmuutos aiheuttavat kaikki omat vaatimuksensa hyvinvoinnin turvaamiseksi. Ratkaisut näihin elämäämme huomattavasti vaikuttaviin kehityssuuntiin onkin suunniteltava jo nyt. Sillä vaikka maailma ympärillämme muuttuu, hyvinvoinnin peruspalikat ovat silti pitkälti samoja.

Vankka kokemus hyvinvointia edistävästä rakentamisesta onkin olennaista. Elinkaariviisaita ratkaisuja toteuttaen varmistamme, että viihdymme ympäristössämme niin nyt kuin vuosikymmentenkin päästä.

Share page

Suunnannäyttäjät

Suunnannäyttäjät

Kerro meille, millaisessa ympäristössä sinä haluat elää ja millainen on sinun kestävä kaupunkisi. Perustimme Suunnannäyttäjät, jotta kaikilla olisi mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaista tulevaisuutta rakennamme.

Liity Suunnannäyttäjiin

Millaiset tilat sinä tarvitset?

Samankaltaiset artikkelit