Earth Hour sammuttaa valot jälleen lauantaina

Rakentaminen palveluna

Earth Hour sammuttaa valot jälleen lauantaina

Lauantaina valot sammuvat jälleen vuotuisan Earth Hour -tunnin ajaksi kello 20.30 - 21.30. Se herättelee meitä ajattelemaan energiankulutustottumuksiamme ja ilmastomme tilaa. Kantaen yhtiönä korren yhteiseen kekoon kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi, SRV haluaa edistää kestäviä energiaratkaisuja ja kehittää uusia malleja yhdessä asiakkaidensa kanssa. Pitkäjänteisesti yhdessä kehittämällä päästään parhaisiin lopputuloksiin niin taloudellisen säästön kuin hiilijalanjäljen pienentämisenkin näkökulmasta.

Elinkaariviisas todellisuus

Pyrkimyksemme on yhdessä kumppaneidemme kanssa luoda uusi elinkaariviisas todellisuus, jossa rakentamisen ratkaisut turvaavat yhtä aikaa hyvinvoinnin, taloudellisen arvon sekä tilojen käyttäjien, asukkaiden ja ympäristön edun – vuosiksi ja sukupolviksi eteenpäin.

Ilmastonmuutos kiihtyy ja kaupunkien kasvu ja tiivistyminen jatkuu, jolloin tehtävämme on tärkeämpi kuin koskaan. Samalla tahtomme ja kykymme uudistaa rakentamista kasvavat. Teknologian ja datan mahdollistama tuottavuuden parantuminen, elinkaariajattelun vahvistuminen, kumppaniverkostomme sekä henkilöstömme vankka osaaminen antavat meille eväät aloittaa uuden kappaleen toimialan tarinassa.​

Strategiamme lähtee rakennetun ympäristön kehittämisestä siten, että koko elinkaari on huomioitu. Kutsumme tätä elinkaariviisaudeksi. Se tarkoittaa, että optimoimme aina rakennuksen ympäristöjalanjäljen ja kustannukset pitkällä aikavälillä. Energiankulutus ja hiilijalanjälki optimoidaan energian tuotantomuodon valinnoilla, energiatehokkailla ratkaisuilla ja materiaalivalinnoilla. Kustannukset optimoidaan investointi-, käyttö- ja PTS-kustannusten järkevällä yhteensovittamisella. Kehittyvä teknologia ja muuttuvat tilatarpeet otetaan suunnittelussa huomioon, ja palvelumme saavat rakennukset mukautumaan aina ajan vaatimalla tavalla.  ​

Arvoa elinkaariviisaalla rakentamisella

Rakennamme yhdessä kumppaneidemme kanssa uudenlaista, ilmastonmuutoksen selättävää todellisuutta rakennuksilla, joissa taloudellinen arvo kytkeytyy yhteen asukkaiden ja ympäristön etujen kanssa.

 

HELSINGIN KIELILUKIO, MYLLYPURO HELSINKI

Myllypuron metroaseman viereen tuleva hanke toteutetaan elinkaariurakkana, jossa SRV on vastuussa rakennettavan kiinteistön suunnittelusta, toteuttamisesta, ylläpidosta ja huollosta 20 vuoden ajan. Kielilukion suunnittelussa ja materiaalivalinnoissa toteutetaan Hiilineutraali Helsinki 2035 -tavoitteita. Suunnitteluratkaisun valinnoissa on painotettu energiatehokkuustoimia ja paikallista, uusiutuvaa energiantuotantoa lämpöpumpulla ja aurinkopaneeleilla. Rakennukseen on tulossa hybridienergiantuotantoratkaisu, jossa yhdistetään kaukolämpöä ja ilma-vesilämpöpumpputekniikkaa.

 

PRESSI SMART PREMISES, VANTAA

Vastuulliseksi suunniteltu toimitilaratkaisu, jossa on kiinnitetty erityistä huomiota elinkaaren energia-tehokkuuteen​. Kokonaisuudessa on aurinkosähkö sekä innovatiivinen maalämpöratkaisu, joka mahdollistaa energian siirtämisen rakennusten välillä.​ Käytön mukaan ohjautuva ilmanvaihto, lämmitys ja valaistus, oppiva kiinteistöautomaatiojärjestelmä sekä kiinteistön ulkoisten lämpökuormien minimointi.

 

KUNINKAANPORTTI, PORVOO

Liikekiinteistö, jossa SRV tuottaa uusiutuvaa energiaa palveluna. SRV toteuttaa energiaremontin, jossa tuotantojärjestelmät muutetaan paikalliseen uusiutuvaan energiaan. Lämpö- ja jäähdytysenergia toteutetaan maalämpöpumpuilla sekä kiinteistösähköä aurinkopaneeleilla​. Energia toimitetaan kiinteistölle palveluna​. Energiaratkaisulla saavutetaan pienemmät elinkaarikustannukset, 55% pienemmät CO2-päästöt, ja parempi käyttömukavuus.

 

Jaa sivu

Samankaltaiset artikkelit