Aktiivisella energiajohtamisella vaikuttavuutta

Vastuullisuus

Aktiivisella energiajohtamisella vaikuttavuutta

Kutsuimme kiinteistöalan päättäjiä keskustelemaan kiinteistösijoittamisen näkymistä ja aktiivisen energiajohtamisen mahdollisuuksista vaikuttaa kiinteistön arvoon. Parhaiten kiinteistömarkkinoilla pärjäävät toimijat, jotka katsovat tuottoa pitkän aikavälin arvonluonnin näkökulmasta.

Tähän asti fossiiliset energialähteet ovat usein olleet taloudellisesti houkuttelevampia, ja uusiutuvien energiamuotojen käyttöönotto edistyy hitaasti. Tulevaisuudessa päästöttömät energiavalinnat alkavat näytellä yhä suurempaa roolia kiinteistön arvon kehittymisessä.

SRV:n toimitusjohtaja Saku Sipola kertoi tilaisuudessa, että SRV haluaa edistää kestäviä energiaratkaisuja ja kehittää uusia malleja yhdessä asiakkaidensa kanssa. Pitkäjänteisesti yhdessä kehittämällä päästään parhaisiin lopputuloksiin niin taloudellisen säästön kuin hiilijalanjäljen pienentämisenkin näkökulmasta.

”Jossain vaiheessa CO2-päästöllä tulee olemaan välitön ja niin korkea hinta, että ei ole taloudellisestikaan järkevää käyttää fossiilista energiaa. Se nostaa kustannuksia ja laskee niiden markkina-arvoa”, ennusti SRV:n energia- ja elinkaaripalvelun asiakkuus- ja kehitysjohtaja Antti Nummi.

Kiinteistöjen arvonluonnin näkökulmasta pelissä pärjäävät parhaiten ne toimijat, jotka katsovat tuottoa pitkän aikavälin arvonluonnin näkökulmasta. Paras lopputulos syntyy silloin, kun päätöksenteossa katsotaan kiinteistön koko elinkaaren aikaisia vaikutuksia. Kiinteistöt ovat luonteeltaan pitkäikäisiä, ja tänään suunnitteluvaiheessa tehdyt energiaratkaisut vaikuttavat kiinteistön arvoon vuosikymmeniä.

Tähän asti investointikustannukset ovat pääasiassa ohjanneet valintoja. Kiinteistömarkkinoillakin ollaan jo siirtymässä vaiheeseen, jossa asiakkaiden preferenssit alkavat vaikuttaa energiapäätöksiin, ja hiilijalanjäljestä tulee erottautumistekijä. Puhtailla energiaratkaisuilla voi hakea kilpailuetua. Tulevaisuudessa markkina siirtyy vaiheeseen, jossa vähäpäästöisemmän hiilineutraalin kiinteistön arvo markkinoilla on korkeampi. Energiaa ei pidä enää nähdä kustannustekijänä, vaan siitä tulee aktiivinen kiinteistön arvoon vaikuttava tekijä.

Rakennusten osuus Suomessa kulutettavasta energiasta on lähes 40 prosenttia ja hiilidioksidipäästöistä yli 30 prosenttia, joten energiankäytön fiksulla johtamisella on väliä. SRV:n energia- ja elinkaaripalveluiden johtaja Jere Pirhonen kertoi tilaisuudessa, että energiatehokkaat kiinteistöt saavat käyttövoimansa tulevaisuudessa entistä useammasta lähteestä.

”Hajautetut järjestelmät ja eri kiinteistöjen keskustelu keskenään on tulevaisuutta. Ilman, että tätä keskustelua hallitaan keskitetysti, ei energiatehokkuudesta saada parasta hyötyä irti”, Pirhonen varoitti.

Kansainvälinen uusiutuvien energioiden järjestö IRENA arvioi, että uusiutuvan energian osuus rakennuksissa voi kasvaa nykytasosta merkittävästi. Nopeampi kasvu edellyttäisi uusiutuvan sähkön tuotannon nopeampaa kasvua muun muassa lämpöpumppujen käytön lisäämisen kautta.

Pirhosen mukaan rakennusten hiilijalanjälkeä voidaan vähentää tehokkaimmin, kun energiaratkaisuissa suositaan juuri maalämmön ja aurinkovoiman kaltaisia päästöttömiä ja paikan päällä tuotettuja ratkaisuja.

”Energiaa voidaan myös varastoida enemmän ja jakaa myös asukkaille. Myös hukkaenergian talteenotossa kierrättämisessä on paljon potentiaalia”, sanoo Pirhonen.

”Jokaiselle kiinteistölle on oma optimaalinen energiakombinaationsa ja näiden ratkaisujen löytämiseen löytyy SRV:ltä kattavaa osaamista”, kertoo Pirhonen.

Jaa sivu

Energia- ja elinkaaripalvelut

Energia- ja elinkaaripalvelut

Tulevaisuuden kestävä rakennuskanta syntyy tämän päivän fiksuista valinnoista. Suunnittelemme, rakennamme ja ylläpidämme energiatehokkaita ja hiilineutraaleja rakennuksia. Olemme ilmastoviisaiden ja sisäolosuhteiltaan miellyttävien kiinteistöjen asiantuntija suunnitteluvaiheesta elinkaaren päähän. Lupaamme neutraalin hiilijalanjäljen, alemmat elinkaarikustannukset ja tasaiset ja miellyttävät sisäolosuhteet, joissa käyttäjät viihtyvät.

SRV:n energia- ja elinkaaripalvelut

Samankaltaiset artikkelit