Vuosikatsaus 2019

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus

Aloitimme vuoden lopulla tervehdyttämisohjelman, joka keskittyy organisaation ja toimintakulttuurin uudistamiseen, rahoitusaseman ja suoritustason vahvistamiseen sekä kannattavuuden parantamiseen. Osana ohjelmaa kerroimme suunnittelevamme omistusosuutemme alentamista eri yhteistyöhankkeissa. Tervehdyttämisohjelma etenee rivakasti, kaikki toimenpiteet on pääosin tehty ja helmikuussa 2020 julkaistu kokonaisratkaisu tuo lisää taloudellista vakautta yhtiön suunnan muutokseen.

Lue lisää
Strategia

Strategia

SRV:n strategian kulmakivet ovat kaupungistuminen ja ylivoimaisen asiakaskokemuksen tuottaminen. SRV:n keskeisiä vahvuuksia ovat pitkäjänteinen toiminnan kehitystyö, verkostoituminen ja syvällinen perehtyminen asiakkaiden tarpeisiin.

Lue lisää
Arvonluontimalli

Arvonluontimalli

SRV:n arvonluontimalli ottaa huomioon kaikki pääomalajit. Arvonluontimalli tarjoaa uudenlaisen tavan kuvata ja esittää SRV:n arvonluontia ja vastaa osaltaan myös sijoittajien uusiin tiedontarpeisiin

Lue lisää

Caset