Srv Yhtiona / Vastuullisuus / Verkostorekisteri

Verkostorekisteri

SRV:n kehittämä Verkostorekisteri on tietojärjestelmä, jonka avulla torjutaan harmaata taloutta, edistetään viranomaisyhteistyötä, lisätään työmaiden turvallisuutta ja varmistetaan suurten hankkeiden kokonaiskuvan säilyminen. SRV:lle on tärkeää, että rakennushankkeen todellinen kustannusrakenne on aina tiedossa ja jokaisen työvaiheen tekijä sekä hankintojen alkuperä ovat täysin jäljitettävissä.

Verkostorekisterin avulla on helppo seurata tilaajavastuudokumenttien tilaa ja varmistaa, että työtehtäviä suorittaa SRV:n hyväksymä urakoitsija.

Järjestelmän kehittäminen aloitettiin jo 2008 valituilla työmailla. Merkittävimmät harppaukset tehtiin Stockmannin Kasvu-projektissa ja Musiikkitalon työmaalla vuonna 2010, jolloin julkaistiin myös toimintaohje koko yhteistyöverkostolle. Verkostorekisteri otettiin käyttöön koko konsernin laajuisena vuonna 2011. Heinäkuussa 2014 järjestelmästä julkaistiin täysin uusittu versio, jolla täytettiin muun muassa 1.7.2014 voimaan tulleen lainsäädännön mukaiset uudet velvollisuudet.

Tilannekuvan hallinta

Suurten hankkeiden projektinjohtourakoitsijana SRV:n työmaat koostuvat lukuisasta joukosta eri vaiheiden urakoitsijoita ja heidän aliurakoitsijoitaan. Vastuullisena toimijana SRV haluaa olla aina täysin tietoinen koko urakoitsijaketjun hallinnasta aina yksittäisen työntekijän työsopimus- ja palkanmaksutilanteeseen asti. Verkostorekisteri on syntynyt tukemaan juuri tätä tavoitetta. Yksi periaatteemme on se, että alihankkijat sitoutuvat tekemään sovitun urakan itse; urakoita ei saa myydä tai jakaa eteenpäin ilman SRV:n erillistä lupaa. SRV Verkostorekisterillä valvomme, että tehtäviä voi suorittaa työmaalla vain SRV:n hyväksymä urakoitsija ja osaava ammattityöntekijä.

Verkostorekisterin sisältö

Verkostorekisterissä on aina keskitetty dokumentoitu tieto jokaisen työmaan

 • Urakoitsijoista
 • Urakoitsijoiden työntekijöistä erilaisine pätevyyksineen
 • Urakoitsijoiden aliurakoitsijoista työntekijöineen
 • Työskentelyajankohdat ja muut SRV työkohteet
 • Voimassa olevat viranomaisdokumentit tai puutteet
 • Muut raportit – lähetetyt työntekijät, ulkomaalaisten määrät yms.

Verkostorekisteriin on kytketty sähköisten tilaajavastuudokumenttien toimittajat, mikä mahdollistaa tietojen nopean varmennuksen. Myös SRV:n sähköinen laskujen maksujärjestelmä on kytketty osaksi verkostorekisteriä: mikä tahansa aliurakoitsijaverkoston tilaajavastuulain mukainen puute estää käytännössä laskujen maksun.

Ulkomaalaisen työvoiman hallinta

SRV Verkostorekisteriin kerätään jokaisesta ulkomaalaisesta henkilöstä häntä koskeva lakisääteinen dokumentaatio kuten:

 • Passikopio tai henkilökorttikopio
 • Yrityksen tapaturmavakuutus
 • TES tieto
 • Ulkomaalaiset yritykset toimittavat myös osaltaan tilaajavastuulain mukaiset dokumentit lähtömaansa mukaisesti
 • Kaupparekisteriote tai vastaava todistus
 • Todistus verojen maksamisesta tai kuulumisesta ALV-rekisteriin
 • Todistus eläkevakuuttamisesta
 • Todistus tapaturmavakuuttamisesta

Turvallisuus ja talousrikollisuuden torjunta

Verkostorekisterin käyttöönotto on tuonut toiminnallista hyötyä koko SRV:n organisaatiolle, viranomaisille sekä välillisesti koko toimialalle.

Keskitetty työntekijöiden ja aliurakoitsijoiden sopimusdokumenttien hallinta on tehostanut toimintaa esimerkiksi hankintatoimelle: erilaiset raportit ja projektidokumentaatiot löytyvät reaaliaikaisina nopeasti ja luotettavasti. Työmailla toistuvat tiedonsyöttötehtävät ovat vähentyneet, samoin kuin erilaisten raporttien tuottamiseen käytetty aika.

Harmaan talouden torjunnassa SRV:n verkostorekisteri on ehdoton alan edelläkävijä.  SRV toimittaa verottajalle kuukausittain lakisääteisen työntekijäraportin työmailtaan verkostorekisteristä. SRV onkin kehittänyt harmaan talouden torjunnan toimintatapa hyvässä yhteistyössä verohallinnon kanssa.

Harmaaseen talouteen liittyvän talousrikollisuuden lisäksi verkostorekisteri lisää konkreettisesti työmaiden ja työntekijöiden turvallisuutta. Sähköinen sopimushallinta järjestelmä on voitu kytkeä esimerkiksi työmaiden kulunvalvontajärjestelmään, jolloin työmaakohtainen kulkulupa on vain projektiin liittyvällä henkilöstöllä. Kulkulupa myönnetään näin projektikohtaisesti koko alihankkijaverkoston läpi asianosaisille henkilöille. Onnettomuustilanteissa reaaliaikainen sähköinen järjestelmä mahdollistaa nopean tiedon koko työmaalla työskentelevästä henkilöstöstä pelastustoiminnan tueksi.