Search form

Srv Yhtiona / Vastuullisuus / Vastuullisuusviestintä ja sidosryhmäsuhteet

Vastuullisuusviestintä ja sidosryhmäsuhteet

Avoimen vastuullisuusviestinnän, läpinäkyvyyden ja aitojen kohtaamisten merkitys kasvaa kun yritykset pyrkivät vastaamaan sidosryhmien yhä kasvaviin vastuullisuusvaatimuksiin. Vaatimuksia tulee yhteiskunnan ja lainsäätäjän taholta, mutta yhä enemmän myös asiakkailta, sijoittajilta ja yhteistyökumppaneilta.

SRV on tärkeä osa pitkää ja monimutkaista rakennusalan toimijoiden verkostoa. SRV:n tavalla toimia ja hoitaa asioita, on suuri merkitys, myös SRV:n maineelle ja brändille. Sidosryhmät odottavat rakennusalan toimijoilta lisää linjauksia ja käytännön toimia suurimpien vastuullisuushaasteiden ratkaisemisessa.

Kaupungistuminen, ilmastonmuutos ja nopea teknologinen kehitys asettavat haasteita, mutta tarjoavat myös mahdollisuuksia. Alalla on onnistuessaan merkittävä rooli kestävämmän yhteiskunnan rakentajana monesta näkökulmasta.

SRV:n tärkeimmät sidosryhmät ovat oma henkilöstö, asiakkaat, osakkeenomistajat, sijoittajat, rahoittajat, yhteistyökumppanit, paikallisyhteisöt, työmaiden naapurusto, viranomaiset, media, kansalaisjärjestöt ja alan yhteistyöjärjestöt. Sidosryhmiä erityisesti kiinnostavia teemoja ovat kannattava liiketoiminta, läpinäkyvyys, avoimuus, työturvallisuus, työhyvinvointi, hyvä johtaminen ja materiaali- ja energiatehokkuus.

SRV:n viestintä on aina on täsmällistä, avointa ja johdonmukaista. Yhtiö viestii niin onnistumisista kuin myös haasteista. SRV:n viestinnän tehtävänä on tarjota tietoa yhtiön liiketoiminnasta ja toimintaympäristöstä siten, että yhtiön eri sidosryhmät voivat muodostaa oikean ja perustellun kuvan yhtiöstä. Kriisitilanteissa SRV noudattaa kolmea yleistä periaatetta: tiedottamisen pitää olla nopeaa, perustua faktoihin ja siinä on pyrittävä avoimeen keskusteluyhteyteen kriisin osapuolten kanssa.

SRV osallistuu alan kehittämiseen tekemällä tiivistä yhteistyötä muiden alan toimijoiden kanssa muun muassa Rakennusteollisuus RT ry:ssä. SRV on myös Finnish Business and Societyn jäsen. SRV on aktiivinen erityisesti ympäristövastuun osa-alueella, osallistumalla muun muassa Helsingin ilmastokumppanit -verkostoon ja Rakennusteollisuus RT ry:n Ympäristö ja Energia -ryhmän toimintaan.