Search form

Srv Yhtiona / Vastuullisuus / Vastuullisuusohjelma

Vastuullisuusohjelma

SRV haluaa olla aktiivinen toimija vastuullisuuskentällä ja osallistua uusien parempien toimintamallien kehittämiseen. SRV kehittää hankkeita ja koko toimintaansa aina pitkäjänteisesti ja vastuullisuus on osa sitä kehitystyötä.

Vastuullisuus on osa SRV:n strategiaa ja jokainen SRV:läinen on velvollinen edistämään vastuullisuusohjelman mukaista toimintaa omassa työssään. SRV kannustaa alihankkijoitaan ja muita yhteistyökumppaneitaan edistämään osaltaan vastuullisuusohjelman toteuttamista.

SRV:n vastuullisuusohjelma perustuu SRV:lle olennaisiksi määriteltyihin vastuullisuusnäkökohtiin. SRV:n vastuullisuusohjelman kantavat teemat ovat:

  • Vastuullinen yhteiskunnallinen toimija
  • Laadukasta rakentamista ja tulevaisuuden kestäviä tiloja ja ympäristöjä
  • Turvallinen, innostava ja hyvinvointia tukeva työpaikka
  • Luotettava ja yhteistyökykyinen kumppaniverkosto

Lisäksi vastuullisuusohjelma kattaa vastuullisuuden johtamisen ja raportoinnin kehittämisen sekä sidosryhmäsuhteet ja vastuullisuusviestinnän.