Search form

Srv Yhtiona / Vastuullisuus / Vastuullisuuden johtaminen

Vastuullisuuden johtaminen

SRV:n tavoitteena on varmistaa, että vastuullisuus tukee liiketoimintaa ja strategisten tavoitteiden toteutumista. Vastuullisuustyö on tavoitteellista, hyvin johdettua ja osa arkipäiväistä työtä jokaisessa yksikössä ja jokaisella työmaalla.

SRV:n toimintaa vastuullisuusnäkökulmasta ohjaavia linjauksia ovat muun muassa Code of Conduct, ympäristöpolitiikka, henkilöstöpolitiikka, hankintapolitiikka, viestintäpolitiikka ja turvallisuuspolitiikka.

Vastuullisuustyön tuloksista vastaa aina viime kädessä konsernin toimitusjohtaja. Käytännön vastuullisuustyöstä vastaa konsernin viestintäjohtaja tukenaan vastuullisuuden ja viestinnän tiimi. Vastuullisuusohjelman ja -tavoitteiden koostamisesta, kehittämisestä ja raportoinnista vastaa vastuullisuusjohtaja.

Vastuullisuusohjelma ja siihen liittyvät tavoitteet valmistellaan yhdessä liiketoiminnan ja eri toimintojen edustajista koostuvan verkoston yhteistyönä. Vastuullisuutta koskevat linjaukset, kuten vastuullisuus-ohjelma ja siihen sisältyvät tavoitteet hyväksytään konsernin johtoryhmässä. Tarvittaessa asiat viedään SRV:n hallituksen käsiteltäviksi. Suomen ja Kansainvälisen liiketoiminnan johtoryhmät käsittelevät vastuullisuusasioita osana normaalia liiketoiminnan johtamista ja kehittämistä.

SRV:n riskienhallinta vastaa vastuullisuuteen liittyvien riskien tunnistamisesta, raportoinnista ja riskien hallitsemiseen liittyvistä toimenpiteistä. SRV:llä on käytössä eettinen kanava, jonka kautta kuka tahansa voi raportoida SRV:n toiminnassa havaitsemansa epäkohdan, esimerkiksi Code of Conductin vastaisen toiminnan. Havainnoista tai epäilyistä voi ilmoittaa luottamuksellisesti.