Srv Yhtiona / Vastuullisuus / Talousrikollisuuden torjunta: tavoitteena täydellinen läpinäkyvyys

Talousrikollisuuden torjunta: tavoitteena täydellinen läpinäkyvyys

SRV on harmaan talouden eli talousrikollisuuden torjunnassa rakennusalan ehdoton edelläkävijä. Talousrikollisuuden torjunta on SRV:lle luonnollinen osa rakentamisen kokonaislaatua ja ensiluokkaista projektinjohtototeutusta. Yhtiö kehittää jatkuvasti omia toimintatapojaan ja uusia työvälineitä varmistaakseen koko toimintaketjunsa hallittavuuden, läpinäkyvyyden ja laillisuuden sekä työmaiden turvallisuuden.

SRV tekee yhteistyötä vakiintuneiden erikoisurakoitsijoiden kanssa, jotka sitoutuvat yhtiön toimintatapoihin ja joilla on näyttöjä toimintansa vastuullisuudesta. Avointa ja myönteistä yhteishenkeä kunnioittaen SRV valvoo, kouluttaa ja tukee kumppaneitaan vastuullisten työskentelytapojen vakiinnuttamisessa ja tiedottaa heille esimerkiksi työturvallisuuslainsäädännön muutoksista.

Talousrikollisuuden torjunta

Tärkein työväline talousrikollisuuden torjunnassa on SRV:n kehittämä sähköinen verkostorekisteri, joka helpottaa tilaajavastuulain edellyttämää viranomaisraportointia työmailla. Verkostorekisteriin kirjataan keskitetysti muun muassa suorat sopimukset omien yhteistyöurakoitsijoiden kanssa sekä tiedot voimassa olevista viranomaisdokumenteista. Rekisterissä näkyvät kaikkien urakoitsijoiden ja heidän työntekijöidensä sekä yhteistyöverkostojen tiedot.

SRV:lle on tärkeää, että rakennushankkeen todellinen kustannusrakenne on aina tiedossa ja jokaisen työvaiheen tekijä sekä hankintojen alkuperä ovat täysin jäljitettävissä. Verkostorekisterin avulla on helppo varmistaa, että työtehtäviä suorittaa SRV:n hyväksymä urakoitsija, ja löytää esimerkiksi tilaajavastuudokumenttien väärennökset ja työntekijöiden alipalkkaus. Harmaan talouden esiintyminen onkin SRV:n työmailla todella vähäistä.

Harmaa talous ja talousrikollisuus heikentävät työturvallisuusriskien hallintaa, joten toiminnan läpinäkyvyys ja yhteistyökumppaneiden tuntemus on tärkeä lähtökohta myös työturvallisuuden edistämisessä.