Search form

Srv Yhtiona / Vastuullisuus

Vastuullisuus

Vastuullisuuden merkitys tulee kasvamaan vaatimusten edelleen kiristyessä. Sidosryhmät odottavat rakennusalan toimijoilta lisää avoimuutta ja käytännön toimia suurimpien vastuullisuushaasteiden ratkaisemisessa. Alalla on onnistuessaan merkittävä rooli kestävämmän yhteiskunnan rakentajana ja mahdollistajana monestakin näkökulmasta.

Vastuullisuus on yksi SRV:n kuudesta strategisesta kehitysohjelmasta. Vastuullisuuden tärkeimmät teemat on koottu vastuullisuusohjelmaksi. SRV:n tavoitteena on varmistaa, että vastuullisuustyö tukee mahdollisimman hyvin strategisten tavoitteiden toteutumista ja antaa liiketoiminnalle lisää eväitä pärjätä yhä vaativammassa toimintaympäristössä. SRV haluaa olla myös vastuullisuusasioissa innovatiivinen ja jatkuvasti uudistuva ammattilainen.