Srv Yhtiona / Vastuullisuus

Vastuullisuus

Rakentamisessa tehdään pitkäkestoisia päätöksiä, joilla on laaja vaikutus ympäristöön ja monien ihmisten elämään. Siksi kehitämme hankkeita kaukonäköisesti ja rakennamme yhdessä sidosryhmiemme kanssa kestävää tulevaisuutta toimimalla vastuullisesti.

SRV:n yritysvastuun kantavia teemoja ovat toiminnan läpinäkyvyys, työturvallisuus ja harmaan talouden torjunta.

Muita avainasioita ovat henkilöstön hyvinvointi, ympäristöstä huolehtiminen sekä yrityksen taloudellinen vakaus.

Harmaan talouden torjunnassa ja työturvallisuuden edistämisessä käytössämme ovat alan parhaat työvälineet ja toimintatavat. Olemme muun muassa kehittäneet verkostorekisterin, jonka avulla huolehdimme siitä, että kaikki hankkeiden osapuolet hoitavat lakisääteiset velvoitteensa.

Läpinäkyvä ja helposti skaalautuva SRV Malli takaa hankkeiden toimintavarmuuden ja mahdollistaa laadun ja lisäarvon luomisen rakennusten käyttäjille, omistajille ja muille sidosryhmille. Toimintamallimme ansiosta voimme pitää yllä yhteiskunnan monipuolista elinkeinorakennetta ja tarjota myös pienille yrityksille mahdollisuuden osallistua rakennushankkeisiin.

SRV onkin vastuullisuudessa ja riskien hallinnassa rakennusalan suunnannäyttäjä. Osoituksena tästä on tutkitusti erittäin motivoitunut henkilöstö, useat palkinnot vuoden parhaista työmaista, vaikeinakin aikoina kasvanut tilauskanta sekä lukemattomat onnistuneet rakennushankkeet.