Search form

Srv Yhtiona / SRV yhtiönä / Sanasto

Sanasto

Perinteinen kilpailu-urakointi = rakennuttaja suunnitteluttaa hankkeen itse ja valitsee rakennusurakoitsijan tarjouskilpailun perusteella.

Perustajaurakointi tai omaperusteinen tuotanto = rakentava yhtiö hankkii tontin, suunnittelee, rakentaa ja markkinoi kohteen itse.

Projektinjohtourakointi = projektinjohtourakoitsija toimii kohteessa pääurakoitsijan vastuulla. Rakentaminen jaetaan pääosin aliurakoihin ja suunnittelua ja rakentamista toteutetaan usein samanaikaisesti limittäin.

Yhteistoimintarakentaminen = toimintatapa, jossa rakennuskohdetta suunnitellaan ja toteutetaan jatkuvasti asiakkaiden tarpeiden mukaan yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Omakehitteiset hankkeet = rakentava yhtiö kehittää hankkeen alusta lähtien ja toteuttaa sen asiakkaiden tarpeiden mukaan.

TR-mittaus ja TR-luku = Talonrakentamisen turvallisuusmittaus ja mittausindeksi (max. 100%).