Search form

Srv Yhtiona / SRV yhtiönä / Konsernin rakenne

Konsernin rakenne

SRV on Suomen johtava projektinjohtourakoitsija, joka kehittää ja rakentaa liike- ja toimitiloja, asuntoja sekä infrarakentamis- ja logistiikkakohteita. Yhtiö toimii Suomen lisäksi  Venäjällä sekä Virossa. 

SRV Yhtiöt Oyj

SRV Yhtiöt Oyj on konsernin emoyhtiö ja vastaa konsernin johtamisen, rahoituksen, talouden ja hallinnon tehtävistä. Emoyhtiöön kuuluvat hankekehitys- ja talotekniikka -yksiköt tukevat ja palvelevat kaikkia konsernin liiketoimintoja. 

Hankekehitys

SRV:n omakehitteiset rakennusprojektit perustuvat hankekehitykseen, jonka lähtökohtana on tulevien trendien tunnistaminen ja asiakkaiden liiketoiminnan tarpeiden syvällinen ymmärtäminen. Hankekehityksen tavoitteena on löytää käyttäjille toimivia tiloja, tiloille omistajia ja omistajille tuottavia sijoituskohteita. Suunnitelmallinen tonttien hankinta ja erilaisten rahoitusmahdollisuuksien kartoittaminen ovat myös hankekehityksen keskeisiä osatekijöitä.

Hankekehitys on luonteeltaan pitkäjänteistä toimintaa, jossa korostuu uusien ratkaisuvaihtoehtojen ennakkoluuloton etsintä ja toteutuksen oikea ajoitus. SRV:n verkottunut toimintamalli mahdollistaa eri asiakkaiden ja sidosryhmien tarpeiden innovatiivisen yhdistämisen. Vahvaan projektinjohto- osaamiseen perustuvan SRV Mallin avulla yhtiö pystyy myös toteuttamaan hyvistä ideoista onnistuneita rakennushankkeita.

Suomen liiketoiminta

SRV:n toimitila- ja asuntotuotannot yhdistyivät vuoden 2011 alussa SRV Rakennus Oy:ksi, joka vastaa SRV:n Suomen liiketoiminnasta. Suomen liiketoiminta kehittää ja rakentaa SRV:n asiakkaille asuntoja, liike- ja toimistotiloja, logistiikkakeskuksia ja hotelleja, kalliotiloja sekä muita vaativia erityistiloja. Toteutettavat hankkeet ovat joko oman hankekehityksen omaperusteisia hankkeita tai projektinjohtourakoinnilla toteutettavia urakoita, jotka SRV:n osaajat ja erikoisurakoitsijaverkosto toteuttavat tehokkaasti SRV Mallilla.

Kansainvälinen liiketoiminta

SRV:n kansainvälinen toiminta jakautuu Venäjän ja Viron liiketoimintoihin. Venäjä on strategisesti yhtiön tärkein kasvualue. SRV on erikoistunut Venäjällä korkealaatuisten kauppakeskusten ja monitoimitilojen, toimistojen, hotellien sekä erilaisten tuotanto- ja logistiikkatilojen kehittämiseen ja rakentamiseen. Maantieteellisesti toiminta keskittyy Moskovaan ja Pietariin.