Search form

Srv Yhtiona / SRV työnantajana / Henkilöstön kehittäminen ja hyvinvointi

Henkilöstön kehittäminen ja hyvinvointi

SRV-konsernissa työntekijöitä arvostetaan ja tuetaan sekä motivoidaan ja palkitaan taitojen, kykyjen ja työsuorituksen perusteella. SRV on työnantaja, joka luo positiivisen ja kannustavan työympäristön ja edistää työntekijöidensä ammatillista kasvua ja auttaa heitä saavuttamaan asetetut tavoitteet.

Henkilöstön hyvinvointi ja jaksaminen ovat meille tärkeitä asioita. Konsernissa toteutetaan vuosittain henkilöstökysely. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää henkilöstön käsityksiä omasta työstään, lähityöyhteisöstään, johtamisesta ja organisaation toiminnasta. Tutkimus antaa meille arvokasta tietoa siitä, mitä meidän pitää kehittää edelleen.

Suomen 11. innostavin työpaikka

SRV kohosi upeasti Suomen Innostavimmat Työpaikat –tutkimuksessa heti ensimmäisenä osallistumisvuotenaan sijalle 11. Edelle ehti pääasiassa vain kaupan alan toimijoita, kärkisijalla Suomalainen kirjakauppa.

”Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin analysoimalla tuloksia yhdessä. Saimme avointen vastausten kautta myös arvokasta palautetta ja kehittämisehdotuksia, joita viemme kuluvan vuoden aikana eteenpäin. Keskitymme etenkin kehityskohtiin, jotka ovat tärkeimpiä toiminnan kehittämisen, asiakaskokemuksen ja tuloksen teon näkökulmasta. Onhan tavoitteemme olla alan houkuttelevin työpaikka vuonna 2020, toteaa toimitusjohtaja Juha Pekka Ojala.

SRV Viihdytys

SRV:llä toimii erittäin aktiivinen henkilökunnan vapaa-ajan kerho SRV Viihdytys. Viihdytys järjestää monenlaisia kursseja ja tapahtumia ympäri vuoden ja lisäksi tarjolla on urheilun vakiovuoroja. Erilaisia aktiviteetteja löytyy graffiteista tennikseen ja tapahtumia on tarjolla oopperasta jääkiekko-otteluihin, ralliautoilusta askarteluun ja kylpylävierailuista pilkkitapahtumiin.