Search form

Srv Yhtiona / Sijoittajat / Yhtiokokous / Yhtiökokous 2015 / Ehdotettu hallitus 2015

Ehdotettu hallitus 2015

Minna Alitalo

 s. 1962, KTM
Alko Oy, ostojohtaja (2014-)

SRV Yhtiöt Oyj:n hallituksen jäsen (2012-)
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja (2013-)
Tarkastusvaliokunnan jäsen (2012-) 

Riippumaton yhtiöstä 
Riippumaton merkittävästä osakkeenomistajasta

Keskeinen työkokemus
Alko Oy, talousjohtaja (2009-2014)
Isku-Yhtymä Oy, rahoitusjohtaja (2005-2009)
Indoor Group Oy, talous- ja hallintojohtaja (2003-2005)
Eimo Oyj, eri tehtävissä (1999-2003)

Merkittävimmät luottamustehtävät
Suomen Palautuspakkaus Oy (PALPA) ja Palsa Lasi Oy:n hallituksen jäsen (2014-)

Päättyneet luottamustehtävät
Alkon eläkesäätiö, hallituksen varapuheenjohtaja (2009-2010)
Eläkesäätiöyhdistys ESY, hallituksen jäsen (2009-2010)
Kaupan liitto, vero ja talouspoliittinen valiokunta, jäsen (2009-2014)

Arto Hiltunen

s. 1958, Ekonomi

SRV Yhtiöt Oyj:n hallituksen jäsen (2010-) 
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen (2010-)

Riippumaton yhtiöstä 
Riippumaton merkittävästä osakkeenomistajasta

Keskeinen työkokemus
Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta SOK, pääjohtaja (2007-2009) 
Helsingin Osuuskauppa Elanto, toimitusjohtaja (2004-2007) 
Helsingin Osuuskauppa, toimitusjohtaja (1998-2003)

Keskeisimmät luottamustehtävät
Veho Group Oy AB, hallituksen puheenjohtaja (2012-), hallituksen jäsen (2011-)
Jenny ja Antti Wihurin rahaston hallituksen jäsen (2011-)
Metsäliitto Osuuskunta, hallituksen jäsen (2007-), tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja (2008–)
Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiö, hallituksen jäsen (2008-) 
Liikesivistysrahasto, hallituksen jäsen (2008-) 
Talent Vectia Oy, hallituksen jäsen (2010-)
Itella Oyj, hallituksen puheenjohtaja (2011-), tarkastusvaliokunnan jäsen (2010-) 
Metsä Tissue Oy, hallituksen jäsen (2010-) 

Päättyneet luottamustehtävät
Aivosäätiö, hallituksen jäsen (2009-2012)
Suomen Kaupan liitto, hallituksen puheenjohtaja (2010)
Elinkeinoelämän keskusliitto, hallituksen jäsen (2005-2006) (2010) 
Työ- ja elinkeinoministeriön Huoltovarmuusneuvosto, jäsen (2008-2010)
Elinkeinoelämän keskusliitto, edustajiston jäsen (2005-2010)
Suomen Messut Osuuskunta, hallintoneuvoston jäsen (2007-2010)
Luottokunta, hallintoneuvoston jäsen (2007-2010)
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, hallintoneuvoston jäsen (2005), hallituksen jäsen (2006-2009)
Suomen Spar Oy, hallituksen puheenjohtaja (2006-2007)
LIFIM Oy, hallituksen jäsen (2003-2006)
Kaupan työnantajaliitto KTL, hallituksen varajäsen (2003) hallituksen jäsen (2004) hallituksen puheenjohtaja  (2005-2006)
Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta SOK, hallituksen jäsen (2000-2009)
Suomen hotelli- ja ravintolaliitto SHR, hallituksen varajäsen (2000-2002), hallituksen jäsen (2003)
Helsingin Seudun kauppakamari, puheenjohtaja (2006-2007)
Helsingin Kauppakamari, hallituksen jäsen (1998-2001) 1. varapuheenjohtaja (2004-2006)
SOK:n hallintoneuvosto, jäsen (1998-1999)
Vahinko-Tapiola, hallintoneuvoston jäsen (1997-2004)
Päivittäistavarakauppa ry, hallituksen jäsen (1997-2007) hallituksen puheenjohtaja (1998-1999)

Olli-Pekka Kallasvuo

s. 1953, Varatuomari

SRV Yhtiöt Oyj:n hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja (2011-)
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja (2012-2013)
Tarkastusvaliokunnan jäsen (2011-)

Riippumaton yhtiöstä 
Riippumaton merkittävästä osakkeenomistajasta

Keskeinen työkokemus
Nokia Oyj, eri tehtävissä (1980-2010), toimitusjohtaja (2005-2010)

Keskeisimmät luottamustehtävät
Cleantech Industries Global N.V., hallituksen jäsen (2013-)
Zenterio AB, hallituksen puheenjohtaja (2013-)
TeliaSonera AB, hallituksen jäsen (2012-)

Päättyneet luottamustehtävät
World Design Capital Helsinki 2012 valtuuskunnan puheenjohtaja (2012)
Nokia Siemens Networks, hallituksen puheenjohtaja (2007-2011)
EMC Corporation, Hallituksen jäsen (2004-2009)
Sampo Oyj, Hallituksen puheenjohtaja (2003 - 2006) 
F-Secure Oyj, Hallituksen puheenjohtaja (2001 - 2004), jäsen 1999 - 2001) 
Nokian Renkaat Oyj, Hallituksen puheenjohtaja (1994 -1997, 1999 - 2003) 
Fortum Oyj, Hallituksen jäsen (2001-2002) 
Yleisradio Oy, Hallituksen jäsen (1999-2001)

Ilpo Kokkila

s. 1947, Diplomi-Insinööri, vuorineuvos 
Hallituksen puheenjohtaja SRV Yhtiöt Oyj ja Pontos Oy

SRV Yhtiöt Oyj:n hallituksen puheenjohtaja (1987-) 
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja (2007-)

Ei-riippumaton yhtiöstä 
Merkittävä osakkeenomistaja

Keskeinen työkokemus
SRV Yhtiöt Oy, toimitusjohtaja (1987-2000) 
Perusyhtymä Oy, johtaja (1974-1987)

Keskeisimmät luottamustehtävät
Elinkeinoelämän keskusliitto, hallituksen puheenjohtaja (2013-)
Pontos Oy, hallituksen puheenjohtaja (2001-) 
Kesko Oyj, hallituksen jäsen (2006-)

Päättyneet luottamustehtävät
Suomalais-Venäläinen kauppakamariyhdistys SVKK ry, hallituksen varapuheenjohtaja (2006-2011), hallituksen puheenjohtaja (2012-2013)

Timo Kokkila

s. 1979, Diplomi-insinööri 
Sijoitusjohtaja, Pontos Oy

SRV Yhtiöt Oyj:n hallituksen jäsen (2010-) 
Tarkastusvaliokunnan jäsen (2010-)

Ei-riippumaton yhtiöstä 
Merkittävä osakkeenomistaja

Keskeinen työkokemus
SRV Yhtiöt Oyj, hankekehityspäällikkö (2008-2011)
SRV Yhtiöt Oyj, kehitysinsinööri (2006-2008) 
Kampin Keskus Oy, suunnittelija (2004-2006)

Keskeisimmät luottamustehtävät
Pontos Oy, hallituksen jäsen (2007-) 
Renor Oy, hallituksen jäsen (2008-) 
AS Viru Center, hallintoneuvoston jäsen (2008-)
UAB Mulga, toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen (2011-)

Risto Kyhälä

s. 1963, Diplomi-insinööri 
Toimitusjohtaja, Regatta Resorts Oy

SRV Yhtiöt Oyj:n hallituksen jäsen (2013-)
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen (2013-)

Riippumaton yhtiöstä 
Riippumaton merkittävästä osakkeenomistajasta

Keskeinen työkokemus
Kaupallinen johtaja, Sanoma News Oy (2013)
Realia Group Oy, toimitusjohtaja (2006-2012)
Huoneistokeskus Oy, toimitusjohtaja (2005-2012)
Engel Yhtymä, varatoimitusjohtaja (1999-2004)
McDonald's Oy, kehitysjohtaja (1993-1999)

Keskeisimmät luottamustehtävät
Avara Oy, hallituksen puheenjohtaja (2012-)
Kaukomarkkinat Oy, hallituksen jäsen (2012-)
Marinetek Oy, hallituksen puheenjohtaja (2010-)