Search form

Srv Yhtiona / Sijoittajat / Yhtiokokous / Yhtiökokous 2008 / Hallituksen ehdotukset 2008

Hallituksen ehdotukset 2008

Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista omaa pääomaa. 

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta sekä osana yhtiön kannustinjärjestelmää sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi. 

Valtuutuksen perusteella voidaan hankkia yhteensä enintään 3.676.846 osaketta tai sellainen alempi määrä, joka yhdessä yhtiön ja sen tytäryhtiöiden jo omistamien osakkeiden kanssa on alle 10% kaikista osakkeista. 

Valtuutus sisältää oikeuden hankkia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa. Osakkeet hankitaan OMX Nordic Exchange Helsinki Oy:n (”Pörssi”) järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Pörssin ja Suomen Arvopaperikeskus Oy:n sääntöjen mukaisesti.

Hallitus päättää kaikista muista osakkeiden hankkimisen ehdoista. 

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 
 
Tallenna

Ehdotus pdf-tiedostona
 
Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta maksua vastaan tai maksutta. 

Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että valtuutuksen perusteella luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 3.676.846 osaketta. 

Valtuutus sisältää oikeuden luovuttaa yhtiön hallussa olevia osakkeita suunnatusti eli osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen, jos siihen on maksullisen luovutuksen osalta yhtiön kannalta painava taloudellinen syy ja jos siihen on maksuttoman luovutuksen osalta yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. 

Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi. 

Hallitus päättää kaikista muista osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä seikoista. 

Valtuutus on voimassa kaksi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 

Tallenna

Ehdotus pdf-tiedostona

Espoossa, 17. päivänä maaliskuuta 2008

SRV Yhtiöt Oyj

HALLITUS