Search form

Srv Yhtiona / Sijoittajat / Taloudellista tietoa

Taloudellista tietoa

SRV Yhtiöiden tilikausi on kalenterivuosi. Yhtiö julkaisee tilikauden aikana tilinpäätöstiedotteen sekä kolme osavuosikatsausta.

Kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) käyttöönotto

Yhtiö siirtyi taloudellisessa raportoinnissaan Euroopan unionin hyväksymiin kansainvälisiin tilinpäätösstandardeihin (”IFRS”) tilikaudella 2006. Avaava tase laadittiin päivämäärälle 1.1.2005. Aikaisemmin yhtiö laati tilinpäätöksensä FAS:n mukaisesti.

Lisätietoja IFRS-raportointiin siirtymisen keskeisistä vaikutuksista on esitetty tilikauden 2006 konsernitilinpäätöksen liitetiedossa ”IFRS-raportointiin siirtyminen” (liitetieto 30).

Keskeiset tilinpäätösten laadintaperiaatteet: katso Konsernitilinpäätöksen liitetiedot uusimmasta vuosikertomuksesta.