Srv Yhtiona / Sijoittajat / SRV sijoituskohteena / Tulevaisuuden näkymät

Tulevaisuuden näkymät

Näkymät vuodelle 2016

Liikevaihdon ja tuloksen kehitykseen vuonna 2016 vaikuttavat yleisen talouskehityksen lisäksi muun muassa SRV:n omien hankkeiden luovutuksenmukainen tuloutus, jatkuvasti tuloutuvan tilauskannan koostuminen pääosin matalakatteisesta urakoinnista, tilauskannan katteiden kehittyminen, omaperusteisen asuntotuotannon myynnin määrä ja kohteiden valmistusajankohta sekä uusien urakoiden ja omien hankkeiden käynnistyminen. Suurin hankkeista on Kalasataman REDI-hanke. Tämänhetkisten valmistumisaikataulujen perusteella SRV arvioi, että koko vuoden 2016 aikana valmistuu 503 omaperusteista asuntoa.

Vuoden 2016 tulosnäkymät säilyvät ennallaan. Koko vuoden 2016 liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja liikevoiton paranevan vuoteen 2015 verrattuna (liikevaihto 719 miljoonaa euroa ja liikevoitto 24,4 miljoonaa euroa). Yhtiön tulosnäkymät on laadittu perustuen ruplan nykyiseen kurssitasoon ja kurssitason merkittävät vaihtelut saattavat vaikuttaa siihen. Omaperusteisen asuntotuotannon valmistumisaikataulujen vuoksi merkittävä osa liikevoitosta muodostuu viimeisellä neljänneksellä. Korollisen velan kasvun vuoksi rahoituskulut kasvavat vuoteen 2015 verrattuna.

1-9/2016 Osavuosikatsaus
3.11.2016