Srv Yhtiona / Sijoittajat / SRV sijoituskohteena / Toimitusjohtajalta

Toimitusjohtajalta

”Tilauskanta kohosi vuoden 2016 aikana parhaimmillaan yli 2 miljardiin euroon ja pysyi läpi koko vuoden ennätyslukemissa. Sitä kasvattivat erityisesti Suomen liiketoiminnan toimitilahankkeet. Tilauskannan nousu osaltaan vahvistaa asemaamme yhtenä Suomen merkittävimmistä kaupunkikeskustojen kehittäjistä. Vaikka vuoden 2016 loppupuolelle ei tullut uusia merkittäviä tilauksia, tilauskantamme jatkaa edelleen historiallisen korkealla tasolla ja vuonna 2017 on odotettavissa jälleen uusia mielenkiintoisia merkintöjä tilauskirjaan.

Tilauskannan lisäksi myös liikevaihdon kehitys on ollut positiivista. Liikevaihto nousi vuonna 2016 ensimmäistä kertaa historiassamme yli 800 miljoonan euron ja jatkaa kasvuaan myös tulevina vuosina. Kovasta liikevaihdon kasvusta huolimatta ensisijaisena tavoitteenamme on kuitenkin kannattavuuden parantaminen strategiatavoitteiden mukaisesti.

Kasvavassa markkinatilanteessa keskityimme vuonna 2016 omakehitteisten hankkeiden toteutukseen ja lähdimme vain harkitusti mukaan kilpailu-urakointiin. Lisäksi asuntopuolella kasvatimme omaperusteisten asuntokohteidemme määrää, mikä näkyy osaltaan myös tuloksessa.

Venäjän pitkittynyt taantuma näkyy luonnollisesti meidänkin toiminnassamme, esimerkiksi kauppakeskusten vuokralaisille annettujen määräaikaisten vuokranalennusten kautta. Tilanteeseen nähden Pietarin kauppakeskuksemme pärjäävät erinomaisesti. Tämä näkyi erityisesti loppuvuoden ja nyt myös alkuvuoden kävijämäärissä.

Toimenpiteet strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi etenevät suunnitellusti, ja meillä on useita konkreettisia esimerkkejä siitä, että suuntamme on oikea. Tästä suurin kiitos kuuluu erittäin omistautuneelle henkilöstöllemme”

Juha Pekka Ojala

Toimitusjohtaja 
 
SRV Yhtiöt Oyj
Tilinpäätöstiedote 1-12/2016