Search form

Srv Yhtiona / Sijoittajat / SRV sijoituskohteena / Toimitusjohtajalta

Toimitusjohtajalta

”Alkuvuosi onnistui monella tavalla hyvin. Liikevoitto kehittyi oikeaan suuntaan, ja myös tilauskanta pysyi edelleen erinomaisella tasolla. Kaupungistuminen ja muuttoliike pitävät rakentamisen vauhtia yllä edelleen, vaikka kasvussa on nähtävissä jo pientä hidastumista verrattuna viime vuoden vauhdikkaimpiin kuukausiin. Samaan aikaan kilpailu niin tontti- kuin urakkamarkkinoilla on selvästi koventunut. SRV:n osalta kannattavuus on ja pysyy ensisijaisena kriteerinä myös uusista tilauksista kilpailtaessa. Vaikka alkuvuoteen ei osunut merkittäviä uusia tilauksia, on työn alla useita suuria kohteita, jotka toteutuessaan näkyvät liikevaihtona tänä ja ensi vuonna.

Liikevaihtomme kasvoi viime vuodesta selvästi, kiitos jo rakenteilla olevien lukuisten hankkeiden. Hankeportfoliossamme on entistä enemmän asuntokohteita, kuten Helsingin, Espoon ja Oulun korkeimmat asuintornit. Lisäksi kaupunkikuvassa näkyvät kaupunkikeskustojen suuret projektit ja esimerkiksi useat sairaalahankkeet. Asuntohankkeiden osuus liikevaihdostamme on tällä hetkellä jo noin 24 prosenttia, ja alkuvuonna päätettiin aloittaa lähes 300 uuden kodin rakentaminen. Vaikka toteutammekin parhaillaan hienoja asuntokohteita myös maakuntiin, sijoittuu 63 prosenttia asuntohankkeistamme pääkaupunkiseudulle. Parhaillaan rakenteilla olevien lähes 3 000 asunnon myötä pidämme edelleen tiukan otteen yhtenä pääkaupunkiseudun suurimpana asuntorakentajana. Alkuvuosi oli asuntomyynnin näkökulmasta omalla tavallaan historiallinen, kun REDIn ensimmäisen asuintornin Majakan asuntojen myynti pääsi vauhtiin. Ennakkomarkkinoinnin aloitus noin vuosi sitten sai aikaan melkoisen ryntäyksen, eikä innostus ollut hetkellistä. REDIn kaltaiselle asumismuodolle on selvästi aito tilaus, sillä Majakan 282 asunnosta alle 10 on vapaana ja kauppoja tehdään parhaillaan erinomaista vauhtia.

Kuten näkymissämme olemme todenneet, uskomme liikevaihdon jatkavan kasvua läpi vuoden ja loppuvuonna olemme varmasti ensimmäistä kertaa historiassamme lähellä miljardin euron rajaa. Kovasta kasvusta huolimatta kannattavuuden parantaminen strategiatavoitteiden mukaisesti pysyy ensisijaisena tavoitteenamme, ja tämä työ tulee jatkumaan tiiviinä läpi koko strategiakauden vuoteen 2020 saakka. Kannattavuutta on pystytty parantamaan jo usealla eri osa-alueella, mutta paljon työtä sen suhteen on edelleen tehtävänä. Uskon meneillään olevien kannattavuuden parantamiseen tähtäävien toimenpiteiden tuottavan tulosta.

Venäjän osalta ilahduttavat ennen kaikkea kauppakeskustemme kävijä- ja myyntimäärien kehitys. Okhta Mallin vuokralaisten määrä kasvaa tasaisesti, samoin kävijämäärät, mutta suurinta iloa on viime aikoina tuottanut jo vuonna 2013 avattu Pearl Plaza. Sen kävijämäärät kasvoivat pelkästään ensimmäisellä vuosineljänneksellä 18 prosenttia vertailukauteen nähden ja myyntiluvut vieläkin enemmän, euroissa jopa 59 prosenttia. Positiivinen kehitys ei kerro vain siitä, että venäläiset kuluttavat edelleenkin suurimman osan tuloistaan kotimaassaan vaan myös siitä, että Pearl Plazassa on onnistuttu niin operoinnissa kuin markkinoinnissa tekemään oikeita asioita. Nämä onnistumiset luovat osaltaan erinomaista pohjaa kauppakeskusten operoinnille niin Venäjän muissa kauppakeskuksissamme kuin tulevaisuudessa myös REDIssä.

Venäjän pitkittynyt taantuma näkyy luonnollisesti meidänkin toiminnassamme, esimerkiksi kauppakeskusten vuokralaisille annettujen määräaikaisten vuokranalennusten kautta. Tilanteeseen nähden Pietarin kauppakeskuksemme pärjäävät erinomaisesti. Tämä näkyi erityisesti loppuvuoden ja nyt myös alkuvuoden kävijämäärissä.

Toimenpiteet strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi etenevät suunnitellusti, ja meillä on useita konkreettisia esimerkkejä siitä, että suuntamme on oikea. Tästä suurin kiitos kuuluu erittäin omistautuneelle henkilöstöllemme”

Juha Pekka Ojala

Toimitusjohtaja 
 
SRV Yhtiöt Oyj
Osavuosikatsaus 1-3/2017