Srv Yhtiona / Sijoittajat / SRV sijoituskohteena / Rakentamisen näkymät

Rakentamisen näkymät

Euroopan talous jatkaa hidasta elpymistä, mutta merkittävät poliittiset epävarmuustekijät useissa maissa sekä euroalueella että sen ulkopuolella lisäävät Euroopan ja Suomen talousriskejä. Suomen talouskasvun ennustetaan jatkuvan maltillisena. Rakentamisen arvioidaan kasvaneen vuonna 2016 poikkeuksellisen jyrkästi, noin 6–7 prosenttia. Uudisrakentaminen on ollut vilkasta kaikilla sektoreilla. Tänä vuonna kasvun ennustetaan kuitenkin hidastuvan selkeästi alemmalle tasolle, noin 1–2 prosenttiin. (Lähde: Rakennusteollisuuden suhdannekatsaus 10/2016.) Rakennusteollisuus julkistaa seuraavan katsauksensa helmikuussa 2017.

Rakentamisen kasvun yleisenä moottorina ovat edelleen kaupungistuminen ja muuttoliike, jotka pitävät yllä sekä asunto- että toimitilarakentamisen tarvetta kasvukeskuksissa, missä SRV:n painopiste yhtiön strategian mukaisesti sijaitsee. VTT:n ennusteen mukaan kaupungistuminen tulee jatkumaan, sillä Suomen kaupungistumisaste on selvästi muita teollistuneita maita ja esimerkiksi Ruotsia jäljessä. Optimistisimpien ennusteiden mukaan jopa noin 620 000 ihmisen arvioidaan muuttavan kaupunkikeskuksiin vuoteen 2040 mennessä. (Lähde: VTT, Asuntotuotantotarve 2015 – 2040, 01/2016.)

Suomen asunto-, toimitila- ja infrarakentaminen

Kasvukeskusten asuntokauppa on pysynyt edelleen muuttoliikkeen ja sijoittajamyynnin ansiosta kohtuullisen hyvällä tasolla. Asuntotuotanto painottuu edelleen pieniin vapaarahoitteisiin kerrostaloasuntoihin. Viime vuonna asuntoaloitusten arvioidaan kasvaneen merkittävästi noin 36 000 asuntoon. Tänä vuonna aloitusten ennakoidaan alenevan noin 34 000 asunnon tasolle. (Lähde: Rakennusteollisuuden suhdannekatsaus, 10/2016.)

Toimitilarakentamisen aloitukset kasvoivat viime vuonna kaikilla pääsektoreillaan, mutta määrien arvioidaan vähenevän tänä vuonna teollisuus- ja varastorakennuksia lukuun ottamatta. Korjausrakentamisen sekä maa- ja vesirakentamisen investointien kasvun ennustetaan vuonna 2017 jäävän noin 1,5 prosenttiin. (Lähde: Rakennusteollisuuden suhdannekatsaus, 10/2016.)

SRV:n strategisena tavoitteena on parantaa pitkän aikavälin kannattavuutta. Kannattavuustavoitteisiin päästään oman toiminnan tehostamisen lisäksi valikoimalla entistä tarkemmin tulevat hankkeet niiden kannattavuuden ja pääoman sitovuuden osalta. 

 

1-12/2016 Tilinpäätöstiedote 2.2.2017