Srv Yhtiona / Sijoittajat / SRV sijoituskohteena / Rakentamisen näkymät

Rakentamisen näkymät

 

Euroopan talous jatkaa hidasta elpymistä, mutta merkittävät epävarmuustekijät useissa maissa sekä euroalueella että lähiympäristössä lisäävät Euroopan ja Suomen talousriskejä. Suomen talouskasvu jatkuu maltillisena, mutta rakennusteollisuudessa ennustetaan kuluvalle vuodelle merkittävää, jopa 6–7 prosentin kasvua. Kasvun arvioidaan kuitenkin olevan väliaikaista, ja ensi vuonna sen ennakoidaan jäävän alhaisemmalle, noin 1–2 prosentin tasolle. (Lähde: Rakennusteollisuuden suhdannekatsaus 10/2016)

Rakentamisen kasvun yleisenä moottorina ovat edelleen kaupungistuminen ja muuttoliike, jotka lisäävät sekä asunto- että toimitilarakentamisen tarvetta kasvukeskuksissa, joissa SRV:n painopiste yhtiön strategian mukaisesti sijaitsee. VTT:n ennusteen mukaan kaupungistuminen tulee jatkumaan, sillä Suomen kaupungistumisaste on selvästi muita teollistuneita maita ja esimerkiksi Ruotsia jäljessä. Optimistisimpien ennusteiden mukaan jopa noin 620 000 henkilön arvioidaan muuttavan kaupunkikeskuksiin vuoteen 2040 mennessä. (Lähde: VTT, Asuntotuotantotarve 2015 – 2040, 01/2016)

 
Suomen asunto- ja toimitilarakentaminen

Kasvukeskusten asuntotarve ylittää useimmissa ennusteissa selvästi tämänhetkisen rakentamisen tason. Vuonna 2016 arvioidaan aloitettavan noin 36 000 asunnon rakentaminen, mikä on lähes 10 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. (Lähde: Rakennusteollisuuden suhdannekatsaus, 10/2016) Asuntotuotannon kasvu painottuu vahvasti vapaarahoitteisiin pieniin kerrostaloasuntoihin. Kuluttaja-asuntokauppa piristyi keväällä kasvukeskuksiin patoutuneen kysynnän purkautuessa, ja sijoittajamyynti on ollut edelleen aktiivista.

Toimitilarakentamisen aloitusten ennakoidaan kasvavan viidenneksen tänä vuonna. Liikerakentamisen aloituksia heiluttavat yksittäiset suuret hankkeet. Julkinen palvelurakentaminen kasvaa koulujen ja sairaaloiden uudisrakentamisen turvin. (Lähde: Rakennusteollisuuden suhdannekatsaus, 10/2016).

 

1-9/2016 Osavuosikatsaus 3.11.2016