Search form

Srv Yhtiona / Sijoittajat / Sijoittajasuhteet

Sijoittajasuhteet

investor.relations[at]srv[dot]fi

Osakkeenomistajien osoitteenmuutokset

Osakkeenomistajia pyydetään ilmoittamaan nimen- ja osoitteenmuutokset sen pankin tai pankkiiriliikkeen konttoriin, jossa osakkaan arvo-osuustiliä hoidetaan.

Jos tiliä hoidetaan Euroclear Finland Oy:ssä (Suomen arvopaperikeskus), muutokset ilmoitetaan osoitteella Euroclear Finland Oy, PL 1110, 00101 Helsinki