Search form

Srv Yhtiona / Sijoittajat / Osakkeenomistajat / Suurimmat osakkeenomistajat

Suurimmat osakkeenomistajat

Suurimmat osakkeenomistajat-lista päivitetään kerran kuukaudessa (kuukauden viimeisen päivän tilanne). Muutokset omistuksissa on laskettu edellisen kuukauden tilanteesta.