Search form

Srv Yhtiona / Sijoittajat / Osakkeenomistajat / Sisäpiirin omistus

Sisäpiirin omistus

Arvopaperimarkkinalain siirtymäsäännöksen edellyttämällä tavalla julkisen sisäpiirirekisterin tiedot (päivitettynä 2.7.2016 tilanteeseen) ovat saatavilla SRV Yhtiöt Oyj:n internetsivuilla 2.7.2017 asti.

Uuden MAR:in mukaisen sääntelyn perusteella SRV Yhtiöt Oyj:n johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä on 3.7.2016 lukien ilmoitettava yhtiölle ja Fivalle jokaisesta heidän omaan lukuunsa tehdystä yhtiön rahoitusvälineisiin liittyvästä liiketoimesta. Yhtiön on puolestaan julkistettava kyseiset tiedot pörssitiedotteella.