Search form

Srv Yhtiona / Sijoittajat / Osake / Osingot

Osingot

Osingonjakopolitiikka

SRV:n hallitus päätti 5. elokuuta 2015 pidetyssä kokouksessaan päivittää yhtiön vuosien 2015–2019 strategisia tavoitteita. Uusi osingonjakotavoite on 30–50 prosenttia vuosittaisesta tuloksesta liiketoiminnan pääomatarpeet huomioiden, aiemmin ilmoitetun 30 prosentin sijasta.

Osingonjako

Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous päättää osinkojen jakamisesta hallituksen osingonjakoehdotuksen perusteella. Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain toukokuun loppuun mennessä. Osingonjako edellyttää vuosittain pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa osakkeenomistajien enemmistöpäätöstä. Suomessa vallitsevan käytännön mukaan suomalaisten yhtiöiden osakkeille maksetaan osinkoa pääsääntöisesti vain kerran vuodessa.

Osinkohistoria

Tilikausi Osinko osake*, € Yhteensä, €
     
2015 0,10 6 049 957,50
2014 0,12 4 412 216,16
2013 0,12 4 412 216,16
2012 0,06 2 206 108,08
2011 0,12 4 412 216,16
2010 0,12 4 412 216,16
2009 0,12 4 412 216,16
2008 0,12 4 412 216,16
2007 0,12 4 412 216,16

*Osinkoantioikaistu osakekohtainen osinko