Srv Yhtiona / Sijoittajat / Osake / Omat osakkeet

Omat osakkeet

SRV Yhtiöt Oyj:n osakepääoma on 3,1 miljoonaa euroa. Osakkeella ei ole nimellisarvoa ja rekisteröityjen osakkeiden lukumäärä on 60 499 575. Yhtiöllä on yksi osakesarja. SRV:llä oli 30.9.2016 yhteensä 6 930 osakkeenomistajaa.

Osakkeen päätöskurssi OMX Helsingin pörssissä oli 30.9.2016 4,40 euroa (3,10 euroa 31.12.2015,

muutos +42 %). Osakkeen ylin kurssi katsauskaudella oli 4,73 euroa ja alin 2,60 euroa. SRV:n osakekohtainen oma pääoma ilman oman pääoman ehtoista lainaa oli syyskuun lopussa 3,81 euroa. 30.9.2016 osakkeiden markkina-arvo oli 261 milj. euroa ilman konsernin hallussa olevia osakkeita. Osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana 4,5 milj. kappaletta ja vaihtoarvo oli 17,1 milj. euroa.

Konsernin hallussa oli syyskuun lopussa 1 125 075 osaketta (1,9 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärästä ja yhteenlasketusta äänimäärästä). Tammi-syyskuussa 2016 SRV Yhtiöt Oyj luovutti 49 042 omaa osakettaan.

1-9/2016 Osavuosikatsaus 3.11.2016

Katso myös voimassa olevat valtuutukset