Search form

Srv Yhtiona / Sijoittajat / Osake / Omat osakkeet

Omat osakkeet

SRV Yhtiöt Oyj:n osakepääoma on 3,1 miljoonaa euroa. Osakkeella ei ole nimellisarvoa ja rekisteröityjen osakkeiden lukumäärä on 60 499 575. Yhtiöllä on yksi osakesarja. SRV:llä oli 31.3.2017 yhteensä 7 506 osakkeenomistajaa.

Osakkeen päätöskurssi OMX Helsingin pörssissä oli 31.3.2017 4,40 euroa (5,43 euroa 31.12.2016, muutos -19 %). Osakkeen ylin kurssi katsauskaudella oli 5,74 euroa ja alin 4,17 euroa. SRV:n osakekohtainen oma pääoma ilman oman pääoman ehtoista lainaa oli vuoden lopussa 4,32 euroa. 31.3.2017 osakkeiden markkina-arvo oli 262,2 milj. euroa ilman konsernin hallussa olevia osakkeita. Osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana 1,7 milj. kappaletta ja vaihtoarvo oli 8,4 milj. euroa.

Konsernin hallussa oli maaliskuun lopussa 918 599 osaketta (1,5 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärästä ja yhteenlasketusta äänimäärästä). Vuoden 2017 aikana SRV Yhtiöt Oyj on luovuttanut 206 476 omaa osakettaan kannustinjärjestelmien toteuttamiseen. 

1-3/2017 Osavuosikatsaus 27.4.2017

Katso myös voimassa olevat valtuutukset