Srv Yhtiona / Sijoittajat / Osake / Omat osakkeet

Omat osakkeet

SRV Yhtiöt Oyj:n osakepääoma on 3,1 miljoonaa euroa. Osakkeella ei ole nimellisarvoa ja rekisteröityjen osakkeiden lukumäärä on 60 499 575. Yhtiöllä on yksi osakesarja. SRV:llä oli 31.12.2016 yhteensä 7427 osakkeenomistajaa.

Osakkeen päätöskurssi OMX Helsingin pörssissä oli 31.12.2016 5,43 euroa (3,10 euroa 31.12.2015, muutos +75 %). Osakkeen ylin kurssi katsauskaudella oli 5,58 euroa ja alin 2,60 euroa. SRV:n osakekohtainen oma pääoma ilman oman pääoman ehtoista lainaa oli vuoden lopussa 4,25 euroa. 31.12.2016 osakkeiden markkina-arvo oli 322,4 milj. euroa ilman konsernin hallussa olevia osakkeita. Osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana 6,3 milj. kappaletta ja vaihtoarvo oli 25,8 milj. euroa.

Konsernin hallussa oli syyskuun lopussa 1 125 075 osaketta (1,9 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärästä ja yhteenlasketusta äänimäärästä). Vuonna 2016 SRV Yhtiöt Oyj luovutti 49 042 omaa osakettaan kannustinjärjestelmien toteuttamiseen. .

1-12/2016 Tilinpäätöstiedote 2.2.2017

Katso myös voimassa olevat valtuutukset