Search form

Srv Yhtiona / Media / Artikkelit / Wood City on ollut esillä mediassa – vastaukset useimmin esitettyihin kysymyksiin

Wood City on ollut esillä mediassa – vastaukset useimmin esitettyihin kysymyksiin

Aihealueet: Vastuullisuus
09.11.2017 - 16:00

Päivitetty 17.11.2017 kello 9:23

Wood City on ollut  esillä mediassa kosteusongelmien vuoksi. Aihe on herättänyt keskustelua, joten keräsimme yhteen muutamia aiheesta kysyttyjä yleisimpiä kysymyksiä ja vastauksia niihin.

Kuten mediassa on kerrottu, Jätkäsaareen rakennettavan Wood Cityn puukerrostalojen rungon kiinnikkeinä käytettyjen koivuvanerilevyjen pinnoilla on esiintynyt pilkkumaista mikrobikasvustoa.

Kasvustoa on kuitenkin löydetty vain koivuvanerisista kiinnikkeistä, joten uutisoitu kosteusongelma koskee todella pientä osaa rakennuksesta. Koivuvaneristen kiinnikkeiden osuus on vain vajaa puoli promillea koko rakennusmateriaalista. Puukerrostalojen pääelementti (suomalaisesta kuusesta valmistettu LVL-elementti) on pysynyt koko rakentamisen ajan kunnossa.

Wood Cityn puukerrostalot rakennetaan Stora Enson valmistamista ja toimittamista LVL-massiivipuuelementeistä. Stora Enso vastaa tuotteen laadusta ja asennuksesta.

Ongelma huomattiin normaalissa laatutarkistuksessa. Tämän jälkeen näytteitä on heti otettu molemmista Wood Cityn kerrostaloista. Testeissä on todettu, että mikrobikasvustoa on hyvin pienillä alueilla, ja mikrobeja on löydetty ainoastaan koivuvaneristen kiinnikelevyjen pinnoista.

Me SRV:llä suhtaudumme asiaan erittäin vakavasti. Kun kosteusongelmat havaittiin, korjaavista toimenpiteistä sovittiin välittömästi yhdessä Stora Enson, ATT:n, Helsingin Kaupungin ja Swecon kanssa. Mikrobikasvusto on poistettu ja vauriokohdat on puhdistettu huolellisesti. Mikrobien lisäkasvulle ei ole enää edellytyksiä, sillä puu on nyt hyvin kuivaa. Puhdistustoimenpiteillä saadaan havaitut vauriot pysyvästi korjattua. Rakennuksissa ei kuitenkaan ole aloitettu vielä sisätöitä, emmekä ole antanut lupaa peittää kosteusongelmista kärsineitä rakenteita. Huolehdimme yhdessä tilaajan ja rakennusvalvonnan kanssa siitä, että rakennus on varmasti turvallinen jatkorakentamista varten. Sisätöiden aloittaminen on viivästynyt tämän vuoksi useita kuukausia.

Ovatko Wood Cityn talot nyt homeessa?

Eivät ole. Suhtaudumme asiaan vakavasti, mutta ongelman mittakaavaa on hieman liioiteltu, koska kosteusongelma koskee ainoastaan puuvanerisia kiinnikkeitä.  Kiinnikkeiden osuus rakennusmateriaalista on vain vajaa puoli promillea. Talojen pääelementti on pysynyt koko ajan kunnossa.

Mikä on Stora Enson rooli?

Stora Enso toimii hankkeessa puutuoteosatoimittajana. Wood Cityn puukerrostalot rakennetaan Stora Enson valmistamista ja toimittamista LVL-massiivipuuelementeistä. Stora Enso vastaa tuotteen suunnittelusta, valmistamisesta, asennuksesta ja laadusta. Työmaalla Stora Enson aliurakoitsijana elementtien asennuksesta vastasi norjalainen Woodcon. Lisätietoja Stora Enson puutuotteista löydät täältä >>

Mikä on SRV:n rooli?

SRV toimii hankkeessa pääurakoitsijana. Olemme tilanneet tuoteosakauppana puukerrostalojen runko- ja julkisivumateriaalit Stora Ensolta paikoilleen asennettuina. Rakennamme vuosittain tuhansia asuntoja, ja tiukka laadunvalvontamme edellyttää yhteistyökumppaneiltamme laadukasta ja turvallista lopputulosta. 

Minkä kokoisesta urakasta on kyse?

Wood Cityn urakan kokonaisarvo 100 miljoonaa euroa käsittäen toimistotalon, hotellin, ATT:n asuikerrostalot ja pysäköintitalon. ATT:n asuinkerrostalojen osuus on kokonaisuudesta alle neljännes. 

Miksi Wood Cityä on rakennettu ilman sääsuojaa?

Wood Cityssä sääsuojana on käytetty vanerilevyjä ja vahvistettuja kevytpeitteitä. Ilman sääsuojaa rakentaminen on yleisesti käytössä Euroopassa, jossa on myös sateiset ja lumiset olosuhteet (esim. Norjassa, Itävallassa ja Saksassa).

Wood Cityssä kosteudenhallinta on suunniteltu erityisen tarkasti ja yksityiskohtaisesti etukäteen. Kosteudenhallintasuunnitelman on katselmoinut ja hyväksynyt Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto, Ramboll ja ATT:n käyttämä rakennusfysikaalinen asiantuntija (Vahanen Rakennusfysiikka Oy).

Yksityiskohtaisesta kosteudenhallintasuunnitelmasta huolimatta kohteessa kiinnikkeinä käytetty koivuvaneri osoittautui herkemmäksi kosteudelle kuin LVL-puuelementit, joista rakennus pääosin koostuu.

Kuinka Wood Cityn kosteutta on mitattu?

Wood Cityn kosteutta on mitattu jatkuvasti kahdella tavalla:
- epäsuorasti puun sisällä olevasta ilmasta sekä rakenteiden liitoksien ja välipohjien onteloista.
- suoraan puusta kuivaus-punnituskokeilla.

Asuintalojen jokaisessa kerroksessa on neljä anturia, joista saadaan jatkuvasti päivittyvää dataa. Lisäksi työmaalla otetaan myös koepaloja, joista voidaan todentaa puun kosteuspitoisuus.

Mihin toimenpiteisiin ryhdyttiin ensi havaintojen jälkeen?

Stora Enso, SRV, ATT ja rakennusvalvonta yhdessä päättivät, että mikrobeista otetaan näytteitä tutkimuksia ja toimenpidesuunnittelua varten. Mikrobikasvusto on poistettu, vauriokohdat puhdistettu huolellisesti ja rakennuksen kuivuudesta on huolehdittu.

Wood Cityn asuintaloihin jo asennetut elementit näyttävät kovin kirjavilta. Ovatko ne viallisia?

Ulkopuolelle näkyvät elementit ovat LVL-paneeleita. Ne hiotaan usein esivalmistuksen aikana, jotta saavutetaan millintarkka asennusvalmius työmaata varten. Tämä kuuluu kyseisten LVL-tuotteiden normaaliin valmistusprosessiin. Hiottaessa elementtejä viilupuussa käytetty liima voi tulla esiin tummempina tai vihertävinä alueina. Tämä on täysin normaalia LVL:n käyttäytymistä eikä vaikuta sen laatuun mitenkään.

Onko ATT:n kerrostalojen valmistuminen viivästynyt?

Olemme tarkentaneet aikataulua ATT:lle rakennettavien kerrostalojen osalta ja kertoneet Q3-osavuosikatsauksessamme (26.10.2017), että kerrostalot valmistuvat vuoden 2018 toisella vuosineljänneksellä.

Onko taloihin turvallista muuttaa?

On turvallista, sillä laadunvarmistus on meille ensisijainen asia. Rakennuksissa ei ole aloitettu vielä sisävalmistustöitä, vaan huolehdimme siitä, että rakennus on varmasti turvallinen jatkorakentamista varten.

Wood Cityyn suunnitellaan myös toimistorakennusta. Voiko samanlaisia kosteusongelmia tulla myös toimistotaloon?

Pidämme huolen siitä, ettei näin tapahdu. Toimistossa on erilainen runkorakennejärjestelmä kuin asunnoissa, joten puuelementit poikkeavat rakenteeltaan merkittävästi asuntojen rakenteista.  Molemmissa käytetään kuusesta valmistettuja LVL-elementtejä, joissa ei ole ollut laatupoikkeamia. Toimistorakennuksen elementeissä ei käytetä lainkaan koivuvanerisia liitososia, jotka ovat nyt kärsineet kosteuden aiheuttamista ongelmista.

Mediassa aihe on ollut esillä mm. Helsingin Sanomissa ja Rakennuslehdessä:

Helsingin Sanomien juttu

Rakennuslehden juttu