Search form

Srv Yhtiona / Media

Media

Näille Media-sivuille on koottu SRV Yhtiöiden julkaisemat pörssi- ja lehdistötiedotteet sekä vuosikertomukset.

SRV Yhtiöiden viestinnän tehtävänä on tarjota tietoa yhtiön liiketoiminnasta ja toimintaympäristöstä siten, että yhtiön eri sidosryhmät voivat muodostaa oikean ja perustellun kuvan yhtiöstä. Viestintä tukee SRV Yhtiöiden strategian toteuttamista ja liiketoimintaa. Viestintämme on täsmällistä, avointa ja johdonmukaista.

SRV Yhtiöiden sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä sekä lehdistösuhteista vastaa konserniviestintä.

Viestinnän yhteystiedot

S-posti: etunimi.sukunimi[at]srv[dot]fi

SRV Yhtiöt Oyj
Viestintä
PL 555
02601 Espoo
Käyntiosoite: Tarvonsalmenkatu 15
Puhelinvaihde: 020 145 5200

info[at]srv[dot]fi