Velka- ja hybridisijoittajat

SRV:n rahoituksen yhtenä keskeisenä tehtävänä on rahoituspolitiikan mukaisesti varmistaa riittävät varat operatiivisen liiketoiminnan ja strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäksi tavoitteena on järjestää rahoitus mahdollisimman kustannustehokkaasti minimoiden nettorahoituskustannukset, huolehtia rahoituslähteiden riittävästä hajautuksesta sekä varmistaa tehokas rahoitusriskienhallinta.

58,4 miljoonan euron hybridilaina

SRV Yhtiöt Oyj tiedotti 2.5.2019 harkitsevansa laskea liikkeeseen 45-60 miljoonan euron suuruisen hybridilainan.  16.5.2019 yhtiö tiedotti laskevansa liikkeeseen 58,4 miljoonan euron hybridilainan.

Hybridilainan kuponkikorko on kiinteä 12 prosenttia tarkistuspäivään saakka, minkä jälkeen korko määritellään uudestaan neljän (4) vuoden välein hybridilainan liikkeeseenlaskupäivästä alkaen. Lainalla ei ole määrättyä eräpäivää, mutta SRV:llä on oikeus lunastaa laina takaisin ensimmäistä kertaa neljän (4) vuoden kuluttua hybridilainan liikkeeseenlaskupäivästä sekä tätä seuraavina vuotuisina koronmaksupäivinä. Hybridilainan liikkeeseenlaskupäivä on 23.5.2019. Hybridilaina vahvistaa Yhtiön pääomarakennetta ja taloudellista asemaa.

Hybridilainalla kerättävät nettovarat käytetään 45 miljoonan euron 8,750 prosentin hybridilainojen (ISIN: FI4000198114) sekä 23.3.2021 erääntyvien 100 miljoonan euron 6,875 prosentin velkakirjojen (ISIN: FI4000198122) takaisinostoon.

Toukokuussa 2020 toteutetun suunnatun osakeannin myötä 2019 Hybridivelkakirjojen ulkona oleva pääoma on noin 3,6 miljoonaa euroa.

Pörssitiedote (15.5.2020)
Pörssitiedote (4.5.2020)

Pörssitiedote (16.5.2019)
Lopullinen avaintietoasiakirja

Pörssitiedote (2.5.2019)
Alustava avaintietoasiakirja

75 miljoonan euron joukkovelkakirjalaina

SRV Yhtiöt Oyj tiedotti 29.3.2021 aloittavansa kirjalliset menettelyt 75 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan ehtojen muuttamiseksi. 27.4.2021 yhtiö tiedotti, että  ehdotetut muutokset on hyväksytty Joukkovelkakirjoja koskevissa kirjallisissa menettelyissä. Laina erääntyy 27.3.2025, ja sille maksetaan kiinteää 4,875 prosentin vuotuista korkoa. Uudet ehdot löytyvät alta kohdassa Voimassa olevat ehdot.
SRV Yhtiöt Oyj tiedotti 19.3.2018 päätöksestään laskea liikkeeseen 75 miljoonan euron suuruisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan.
Voimassa olevat ehdot (in English)

Lataa credit investor –esitys
Lataa listalleottoesite
Tilinpäätös 2017
Vuosikatsaus 2017
Tilinpäätös 2016
Vuosikatsaus 2016

45 miljoonan euron hybridilaina

SRV Yhtiöt Oyj tiedotti 7.3.2016 harkitsevansa laskea liikkeeseen noin 45 miljoonan euron suuruisen hybridilainan.  Yhtiö tiedotti 9.3.2016 päätöksestään laskea liikkeeseen 45 miljoonan euron suuruisen hybridilainan.

Hybridilainan alkuperäinen kuponkikorko on kiinteä 8,75 prosenttia vuodessa, mutta se määrittyy uudestaan neljän vuoden välein uuden hybridilainan liikkeeseenlaskupäivästä alkaen. Uudella hybridilainalla ei ole eräpäivää, mutta SRV voi lunastaa sen takaisin neljän vuoden kuluttua uuden hybridilainan liikkeeseenlaskupäivästä ja kunakin vuotuisena koronmaksupäivänä tämän jälkeen.

Toukokuussa 2020 toteutetun suunnatun osakeannin myötä 2016 Hybridivelkakirjojen ulkona oleva pääoma on noin 11,8 miljoonaa euroa.

Tilinpäätös 2015
Vuosikertomus 2015
Vuosikertomus 2014

100 miljoonan joukkovelkakirjalaina

SRV Yhtiöt Oyj tiedotti 29.3.2021 aloittavansa kirjalliset menettelyt 100 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan ehtojen muuttamiseksi. 27.4.2021 yhtiö tiedotti, että  ehdotetut muutokset on hyväksytty Joukkovelkakirjoja koskevissa kirjallisissa menettelyissä. Laina erääntyy 23.3.2025, ja sille maksetaan kiinteää 6,875 prosentin vuotuista korkoa. Uudet ehdot löytyvät alta kohdassa Voimassa olevat ehdot.

SRV Yhtiöt Oyj tiedotti 16.3.2016 laskevansa liikkeeseen 100 miljoonan euron suuruisen joukkovelkakirjalainan.

Voimassa olevat ehdot (in English)

Lataa credit investor -esitys
Lataa listalleottoesite
Tilinpäätös 2015

Vuosikertomus 2015
Vuosikertomus 2014

 

Jarkko Rantala

Jarkko Rantala

Talous- ja rahoitusjohtaja

jarkko.rantala@srv.fi040 674 1949