Taloudellista tietoa

Taloudellista tietoa

SRV Yhtiöiden tilikausi on kalenterivuosi. Yhtiö julkaisee tilikauden aikana tilinpäätöstiedotteen sekä kolme osavuosikatsausta. Julkaisuajankohdat löytyvät IR-kalenterista.

Tilinpäätöstiedotteiden ja osavuosikatsausten julkaisuajankohdat

Julkaistut taloudelliset raportit ja muut IR-materiaalit

Kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) käyttöönotto

Yhtiö siirtyi taloudellisessa raportoinnissaan Euroopan unionin hyväksymiin kansainvälisiin tilinpäätösstandardeihin (”IFRS”) tilikaudella 2006. Avaava tase laadittiin päivämäärälle 1.1.2005. Aikaisemmin yhtiö laati tilinpäätöksensä FAS:n mukaisesti.

Keskeiset tilinpäätösten laadintaperiaatteet:
katso Konsernitilinpäätöksen liitetiedot uusimmasta Tilinpäätöksestä.

Hiljainen jakso

SRV Yhtiöt Oyj soveltaa hiljaisen jakson periaatetta ennen tulosjulkistuksiaan. SRV ei anna lausuntoja yhtiön taloudellisesta kehityksestä, markkinatilanteesta tai näkymistä eikä tapaa pääomamarkkinoiden edustajia ennen osavuosikatsausten, puolivuosikatsauksen tai vuosituloksen julkistamista.

SRV:n hiljainen jakso alkaa aina 30 kalenteripäivää ennen osavuosikatsauksen, puolivuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamista. Hiljainen jakso päättyy osavuosikatsauksen, puolivuosikatsauksen tai tilinpäätöksen julkaisemiseen.