Sijoittajien yleisimmät kysymykset SRV:lle

Sijoittajien yleisimmät kysymykset SRV:lle

Vuoden 2017 aikana keskusteltiin paljon sekä SRV:n 30-vuotisesta historiasta, mutta ennen kaikkea vuoden päätapahtumista ja yrityksen tulevaisuudesta. Oheen on kerätty vuoden kysytyimmät kysymykset sekä talous- ja rahoitusjohtaja Ilkka Pitkäsen vastaukset.

Miksi SRV:hen kannattaisi sijoittaa?

SRV:n liiketoiminnan painopiste on Suomessa. Haemme pitkällä tähtäimellä tuottavaa kasvua toimitila- ja asuntorakentamisessa Suomen kehittyvissä kaupunkikeskuksissa, hyvien liikenneyhteyksien äärellä erityisesti raideliikenteen varrella. Tilauskantamme Suomessa onkin ollut jo pitkään hyvällä tasolla.

Megatrendit, kuten kaupungistuminen, kasvukeskusten muuttovoitto, väestön ikääntyminen ja vaurastuminen, toimivat ajureina SRV:n Suomen hankkeille. Pitkään jatkunut määrätietoinen työ kaupunkien ydinkeskustojen, hyvien liikenneyhteyksien varrella sijaitsevien tonttien ja kiinteistöjen parissa tuo laajuudeltaan suuria aluerakennushankkeita.

Esimerkkeinä monimuotoinen REDI-hanke on lähtenyt kohoamaan kohti taivasta Helsingin Kalasatamassa ja Espoon korkein asuintorni, Niittyhuippu, saatiin valmiiksi vuoden 2017 aikana.

Kaupungistumisen myötä kasvukeskuksiin tarvitaan runsaasti uusia asuntoja. SRV:n tavoitteena onkin kasvattaa asuntorakentamisen liikevaihdon osuutta, ja olemme jo tällä hetkellä yksi pääkaupunkiseudun suurimmista rakentajista.

Venäjällä toimimme hyvin pitkäjänteisesti. Keskittyminen selkeärajaiseen kauppakeskusliiketoimintaan suuressa markkinassa antaa meille monipuolisen ansaintamahdollisuuden hankekehittäjänä, kaupallistajana, sijoittajana ja rakentajana. Venäjän taloustilanne on ollut tuulinen ja Venäjän talouskehityksen ennustaminen on vaikeaa. Haastavaan markkinatilanteeseen nähden Venäjän hankkeemme ovat edenneet hyvin.

Pietarissa sijaitsevan, SRV:n osaomistuksessa olevan kauppakeskus Pearl Plazan myynti- ja kävijämäärät kasvoivat uuteen ennätykseensä vuoden 2017 aikana. Toisen Pietarin kauppakeskuksen, Okhta Mallin, avajaiset pidettiin syyskuussa 2016, ja sen toimintaa ajettiin ylös suunnitellusti läpi vuoden.

Myös Moskovaan rakennettu 4Daily avattiin vuoden 2017 aikana. Olemme suunnitellusti laajentaneet toimintaamme siten, että toteutamme nykyisin eri yritysten ja organisaatioiden tarpeisiin sopivia toimitilahankkeita, asumisen arjessa toimivia kerrostalokohteita, vetovoimaisia kauppakeskuksia sekä kokonaisia aluerakentamishankkeita – unohtamatta maa- ja kalliorakentamista sekä erityiskohteita, kuten sairaaloita ja julkisia rakennuskohteita.

Osallistuin osakeantiinne yli kymmenen vuotta sitten ja olen pettynyt SRV:n osakekurssin kehitykseen. Mitä aiotte tehdä asian eteen?

Kuten olemme jo itsekin todenneet, nykyinen tulostasomme ei ole todellakaan sellainen kuin pitäisi ja teemme jatkuvasti töitä kannattavuuden parantamiseksi. Olemme onnistuneet viime aikoina parantamaan lukuisten hankkeidemme kannattavuutta ja asuntorakentamisen osuuden selkeä kasvu on myös osaltaan parantanut lukujamme. Työ strategian mukaisen kannattavuustason tavoittelemiseksi jatkuu edelleen ja tulemme kommunikoimaan työn etenemisestä avoimesti kaikille sidosryhmille, myös osakkeenomistajille.

Miksi SRV:llä on niin paljon velkaa?

SRV ei ole pelkkä rakennusyhtiö, vaan myös kiinteistösijoittaja ja -kehittäjä. Meillä on parhaillaan rakenteilla useita hankkeita, joissa olemme mukana myös omistajan roolissa, mikä sitoo pääomaamme. Eniten pääomaa sitovat suuret kauppakeskushankkeemme Suomessa ja Venäjällä. Olemme jo aiemmin kertoneet, että tavoitteenamme on luopua Venäjän kauppakeskuksista siinä vaiheessa, kun markkina on otollinen ja kauppakeskukset ovat täyteen vuokrattuja ja niiden toiminta sujuu hyvin. Kerroimme helmikuussa 2018, että SRV:n hallitus on päättänyt selvittää Pietarissa sijaitsevan Pearl Plaza -kauppakeskuksen mahdollista myyntiä yhdessä toisen kauppakeskuksen omistajan kanssa.

Suurin kotimaassa käynnissä oleva hankkeemme on Helsingin Kalasatamaan toteutettava REDI. Kyseessä on yli miljardin euron suuruinen hanke, jossa SRV on yksi omistajista. Kun REDin kauppakeskus avaa ovensa syksyllä 2018 ja ensimmäiset asunnot ovat tuloutuneet keväällä 2019, pääsemme varmasti lunastamaan osittain meihin kohdistuvia odotuksia ja samalla taseemme kevenee.

Tietysti pääomaamme sitoo myös se, että rakennamme tällä hetkellä todella paljon omaperusteisia asuntoja kasvukeskuksiin.
Ne sitovat rahaa suunnittelun ja rakentamisen ajan. Vaikka myymme asuntoja jo niiden rakennusvaiheen aikana, niin kaikki myydyt asunnot tuloutuvat meille aina vasta siinä vaiheessa, kun rakennus on valmis.

Harkitsemme muuttavamme segmenttiraportointiamme vuoden 2019 alusta siten, että raportoisimme rakentamis- ja kiinteistösijoitusliiketoiminnat erikseen nykyisen maantieteellisen segmenttijaon sijaan. Näin sijoittajat saisivat nykyistä paremmin kuvan muun muassa siitä, miten erityyppinen liiketoiminta tuottaa tulosta,ja mihin pääoma on sitoutunut.

Puhutte raportoinnissa nykyään operatiivisesta liikevoitosta. Mitä tämä tarkoittaa?

Meillä on Venäjällä toiminnassa kolme kauppakeskusta. Aiemmin toimintavaluuttamme Venäjällä oli euro, mutta koska kauppakeskusten vuokramarkkina on muuttunut Venäjällä entistä vahvemmin ruplapohjaiseksi, myös SRV:n kiinteistöpuolen tytär- ja osakkuusyhtiöiden toimintavaluutta muutettiin ruplaksi vuonna 2016. Tämä kirjanpidollinen muutos altistaa meidät entistä enemmän ruplan kurssivahteluille, ja siksi ruplan kurssimuutokset ovat heiluttaneet tulostamme välillä rajustikin. Jotta pystymme kertomaan liiketoimintamme todellisen tilanteen ilman valuuttakurssivaikutuksia,otimme vuoden 2017 aikana käyttöön operatiivisen liikevoiton käsitteen. Tavoitteena on tuoda paremmin esille se, miten me hoidamme varsinaisen liiketoimintamme.

Operatiivinen liikevoitto eroaa virallisesta IFRS-liikevoitosta siinä suhteessa, että siitä on poistettu vain Venäjän liiketoiminnan rahoituksellisiin eriin sisältyvät laskennalliset valuuttakurssierot ja niiden mahdolliset suojausvaikutukset. Kaikki muut ruplan kurssimutoksista johtuvat tulosvaikutukset ovat liikevoitossa, johon ne kuuluvatkin.

Pääkaupunkiseudun asuntotarve kasvaa entisestään. Tarkoittaako tämä sitä, että SRV keskittyy asuntotuotannossaan jatkossa lähinnä vain pääkaupunkiseutuun? Paljonko asuntoja pitäisi vuositasolla rakentaa, jotta koko asuntotarve täyttyisi?

Juuri näin on. Tulemme keskittämään asuntorakentamisen sinne, missä markkina on. Tällä hetkellä Helsingin seudun asukasmäärän(1,5 miljoonaa asukasta) ennustetaan kasvavan noin 10–15 prosenttia vuoteen 2040 mennessä, ja tämä puolestaan tarkoittaa 10–15 000 uutta asuntoa vuodessa. Todellinen asuntotuotantomäärä on jäänyt jälkeen vuosittain lähes 5 000 asuntoa.

Jos asuntojen kysyntä jatkuu vilkkaana, onko teillä tarpeeksi hyviä tontteja tiedossa?

Hankekehityksemme tekee työtään pitkäjänteisesti ja tonttitilanteemme on hyvä. Vaikkakin uusia kohteita myös kartoitetaan koko ajan. Esimerkiksi Länsimetron kohteita ryhdyttiin hankkimaan yli kymmenen vuotta sitten, joten nyt katseemme on jo seuraavan kymmenen vuoden päässä. Hankimme itse tontteja, mutta osallistumme myös erilaisiin kilpailuihin. Lisäksi tarjolla on myös uusia tapoja tontin hankintaan, kuten valinnaiset vuokratontit.

Missä kaikissa sairaalahankkeissa olette mukana ja uskotteko sairaalarakentamisen buumin jatkuvan vielä pitkään?

Kaikkien tämänhetkisten sairaalahankkeidemme sopimusten yhteisarvo on noin 830 miljoonaa euroa. Parhaillaan käynnissä olevista suurimmista sairaalaprojekteista mainittakoon Sairaala Nova Jyväskylässä sekä Tampereen yliopistollisen sairaalan uudisrakennushanke. HUS:n historian suurimman rakennushankkeen Siltasairaalan työmaa käynnistyi vuoden 2018 alussa.

Tuoreimpana Helsingin Kalasatamaan toteutettu terveys- ja hyvinvointikeskusluovutettiin tilaajalle lokakuussa
2017, ja se otettiin käyttöön helmikuussa 2018.

Kysymyksiin vastasi helmikuussa 2018 talous- ja rahoitusjohtaja Ilkka Pitkänen.