Toimitusjohtajalta

Toimitusjohtajalta

tilinpäätös 1-12/2018, 6.2.2019

“Tulosmielessä vuosi 2018 oli meille historian heikoin. Huolimatta vuoden viimeisen neljänneksen lievästä positiivisesta liikevoitosta, jäi koko vuosi kuitenkin tappiolle. Vaikka seulamme uusien projektien valinnassa on tiukka ja kokemuksemme monimuotoisten hankkeiden toteuttajana kasvaa jatkuvasti, alan kova kasvuvauhti on näkynyt kustannuspaineina ja huonona tuloskehityksenä joissakin projekteissamme. Etenkin REDIn kauppakeskuksen ennakoitua korkeammat kustannukset ja Venäjän geopoliittisen epävarmuuden jatkuminen painoivat SRV:n koko vuoden 2018 tuloksen tappiolle. 

Alan kovasta kasvusta ja kustannuspaineista huolimatta monet projektimme etenivät hyvin. Esimerkiksi Helsingissä sijaitseva Uusi lastensairaala otettiin käyttöön syyskuussa 2018. Tampereen Kansi -hankkeessa rakennustyöt ovat käynnissä kannen tukirakenteiden ja kuorilaatan sekä parkkihallin ja väestönsuojan osalta. Meillä on meneillään myös monia isoja hankkeita koulujen ja sairaalarakentamisen saralla, kuten esimerkiksi Jokirinteen oppimiskeskus Kirkkonummella, Tampereen yliopistollisen sairaalan uudisrakennus, Keski-Suomen Sairaala Nova Jyväskylässä ja HUS:n Siltasairaala Helsingissä. 

Vuoden viimeisellä neljänneksellä kirjasimme tilauskantaan uusia tilauksia yhteensä 438 miljoonalla eurolla. Näistä merkittävin oli Helsinki-Vantaan lentoaseman terminaali 2:n laajennushankkeen aloitus. Tilauskantamme on vahva, 1,8 miljardia euroa, eli 18 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Tilauskannastamme on myyty 89 prosenttia. 

SRV operoi kauppakeskuksia Venäjällä ja Suomessa. Kauppakeskusrakentaminen muodostaa noin 17 prosenttia liikevaihdostamme. REDIn kauppakeskus aukesi syyskuussa Helsingin Kalasatamassa ja olemme alkutaipaleella panostaneet erityisesti tunnettuuden ja kävijämäärien kasvattamiseen. Kävijämäärät jäivät ensimmäisinä kuukausina hieman tavoitteista, mutta uskomme, että vuosi 2019 tuottaa toivottuja tuloksia. Venäjän Pietarissa sijaitsevan Pearl Plazan kävijämäärä kasvoi 5 prosenttia 9,6 miljoonaan vuonna 2018. Myös myynnin kasvu oli vahvaa. Pearl Plazan kauppakeskus on myyntikunnossa ja selvitämme sen myyntiä parhaillaan. 

Työ taserakenteen ja likviditeetin parantamiseksi etenee. Vuoden 2018 aikana taseen sidotusta pääomasta vapautettiin yhteensä yli 90 miljoonan euron edestä pienentämällä käyttöpääomaa ja myymällä tontteja.  Joulukuussa myimme SRV Kalusto Oy:n osakekannan Ramirent Finland Oy:lle 21 miljoonalla eurolla. Kaupan myötä pystymme luomaan entistä paremmat valmiudet kehittämään työmaidemme kalustonvuokraus- ja rakentamisprosesseja. 

Uusi Rakentamiseen ja Sijoittamiseen jakautuva organisaatiomme on astunut vuoden alussa voimaan. Uskomme, että uusi segmenttijako terävöittää johtamista, tehostaa pääoman hallintaa ja lisää läpinäkyvyyttä. Rakentamisessa keskitymme tehokkaaseen projektinhallintaan ja projektien läpivientiin sekä laadukkaaseen rakentamiseen ja erinomaiseen asiakaskokemukseen. Sijoittamisessa kokoamme kaiken kiinteistösijoittamiseen liittyvän osaamisemme yhteen. Näin meillä on entistä paremmat valmiudet menestyä kilpailussa ja muuttuvassa markkinatilanteessa. 

Tavoitteemme vuodelle 2019 ovat selvät: tehokas rakentamisen läpivienti projekteissa, kannattavuuden parantaminen ja taserakenteen edelleen kehittäminen. Uskomme, että vuosi 2019 tulee olemaan tulosmielessä parempi ja operatiivinen tulos sekä kassavirta ovat positiivisia. Arvioimme myös, että kauppakeskustemme vuokratuotot nousevat niin Suomessa kuin Venäjälläkin. 

Iso kiitos menneestä vuodesta sitoutuneelle henkilöstöllemme ja kaikille yhteistyökumppaneillemme!”

Juha Pekka Ojala

Toimitusjohtaja
SRV Yhtiöt Oyj