Toimitusjohtajalta

Toimitusjohtajalta

2022 tilinpäätöstiedote , 2.2.2023

Vuosi 2022 oli hyvin poikkeuksellinen markkinaympäristön muuttuessa rajusti monella tavalla. Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainassa johti Venäjällä olevan omaisuutemme alaskirjaukseen. Vuoden tärkein onnistumisemme oli vuoden toisen vuosineljänneksen aikana toteutettu laaja rahoitusjärjestely, joka vahvisti merkittävästi tasettamme. Muutosten jälkeen olemme käytännössä nettovelaton suomalainen rakennusyhtiö.

Onnistuneen rahoitusjärjestelyn lisäksi olemme onnistuneet merkittävästi parantamaan projektiemme hallinta-astetta, mikä luo uskoa tulevaisuuteen. Kaikkinensa pärjäsimme kovan inflaation ympäristössä hyvin ja onnistuimme puolustamaan kannattavuuttamme siten, että vuoden 2022 tulokseen voi olla kohtuullisen tyytyväinen etenkin huomioiden hankekantamme rakenteen. Pitkään jatkunut tilauskannan pieneneminenkin katkesi viimeisellä vuosineljänneksellä, kun tilauskantaamme siirtyivät Itä-Uudenmaan pääpoliisiasema ja poliisivankila sekä Jorvin sairaalan uusi osastorakennus. Odotamme aiemmin voittamiamme urakoita ja esisopimuksilla sidottuja hankkeita, joita on edelleen noin 1,2 miljardin euron arvosta, kirjautuvan tilauskantaamme alkuvuodesta. Olemme myös voittaneet vuoden viimeisen kvartaalin sekä katsauskauden jälkeen uusia, vielä tilauskantaan kirjaamattomia hankkeita.

Venäjän aloittaman sodan kiihdyttämä inflaatio, siitä seurannut nopea korkojen nousu ja edelleen kuluttajien luottamuksen romahtaminen ja sijoittajien varovaisuuden lisääntyminen hidastivat merkittävästi kysyntää ja hankeportfoliomme rakenteen kehittämistä. Valmiuksia portfolion rakenteen muuttamiseen olemme kehittäneet suunnitelmallisesti ja meillä on nopeasti toteutukseen siirrettävää hankekantaa, kun kysyntä elpyy.

Koska emme päässeet tavoittelemaamme omaperusteisen asuntorakentamisen kasvuun vuonna 2022, on myymättömien valmiiden ja rakenteilla olevien asuntojen määrä edelleen vähäinen. Se on tässä kysyntätilanteessa positiivista. Joulukuun lopussa myymättä oli 23 valmistunutta asuntoa. Vuoden 2023 alussa asuntokysyntä tulee arviomme mukaan olemaan heikkoa kaikissa asiakassegmenteissä.

Kiinteistösijoittajien varovaisuus koskee myös toimitiloja. Samalla julkinen sektori investoi verrattain paljon. Näemme myös, että teollisuuden investointikysyntä on aktivoitunut ja tälläkin saralla investointien toteutuksessa ollaan siirtymässä moderneihin yhteistoiminnallisiin urakkamuotoihin, missä markkina-asemamme on vahva.

Laskevan kysynnän myötä pienenevä liikevaihto ja portfoliorakenne, jossa omaperustaisten ja omakehitteisten hankkeiden osuus on vähäinen, näkyvät kuluvana vuonna heikkenevänä kannattavuutena. Toisaalta matalariskisempi vaikkakin matalakatteisempi projektinjohto- ja allianssiurakointiin painottunut toimitilarakentamisen volyymi kannattelee yhtiötä yli hankalan vuoden.

Strategiamme ytimessä on panostuksemme rakennettavien kohteidemme elinkaariviisauteen. Tämä perustuu kaikkien työmaittemme nettopäästöttömyyteen, ympäristöystävällisiin materiaalivalintoihin, energia- ja resurssitehokkuuteen, uusiutuvan energian hyödyntämiseen, ympäristön huomioimiseen materiaalien kierrätyksen kautta sekä biodiversiteettitavoitteisiimme. Katsauskaudella valmistuneista kohteista esimerkiksi Vantaankoskella sijaitseva Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omistama toimitilakohde Vantaan Pressin B-talon suunnittelussa ja talotekniikassa on korostettu energiatehokkuutta ja elinkaariviisautta.

Venäjältä irtautumistavoitteemme eteni kuluneella katsauskaudella ja saimme marraskuussa myytyä osuutemme Pietarissa sijaitsevasta Okhta Mall –kauppakeskuksesta. Myynnin jälkeen olemme vielä osaomistajana kahdessa venäläisessä kauppakeskuksessa osakkuusyhtiöiden kautta ja lisäksi meillä on Venäjällä yksi tonttiomistus. Jatkamme edelleen aktiivisesti neuvotteluja irtautuaksemme kokonaan Venäjän liiketoiminnoista.

Osavuosikatsauksen julkaisupäivänä kerroimme päivittävämme pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteemme. Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet, joiden saavuttamiseen tähtäämme vuoden 2026 loppuun mennessä, ovat operatiivinen liikevoitto 6 % ja liikevaihto 900 milj. euroa. Tavoitteena on jakaa osinkoa 30-50 % vuosittaisesta tuloksesta huomioiden kuitenkin yhtiön näkymät ja pääomatarpeet. Tavoittelemamme kuuden prosentin operatiivinen liikevoitto on saavutettavissa, mutta vaatii sekä vahvaa kasvua, onnistumista hankekehityksessä että portfoliomme rakenteen muutosta tulevina vuosina. Olemme viime vuosien aikana vahvistaneet hankekehitystämme läpi organisaation ja viimeksi nimitimme joulukuussa strategisesta hankekehityksestä vastaavaksi johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi Hannu Lokan, joka aloitti tehtävässä 16.1. Timo Niemisen seuraajana.

Toteutimme marras-joulukuussa yhteistoimintalain mukaiset muutosneuvottelut, joiden tavoitteena oli sopeuttaa kustannusrakennettamme ja henkilöstömääräämme vastaamaan nykyisen markkinatilanteen kysyntää. Neuvotteluiden lopputuloksena tehdyt henkilöstövähennykset ja lomautukset ovat osa sopeuttamistoimenpiteitä, joilla yhdessä muiden toimenpiteiden kanssa tavoittelemme yhteensä 6-8 miljoonan euron kustannussäästöjä vuodelle 2023.

Ennakoimme vuoden 2023 alkavan kysynnän näkökulmasta haastavana. Elinkaariviisaan strategiamme vahva eteneminen, projektiemme hallinta-asteen parantaminen, hankeportfoliomme verrattain riskitön rakenne ja vahvistunut hankekehityksen projektikantamme antavat hyvän pohjan kohdata markkinan vaikeudet sekä rakentaa tulevaa kannattavaa kasvua.

Kiitän osakkeenomistajiamme, asiakkaitamme, muita yhteistyökumppaneitamme ja henkilöstöämme kuluneesta vuodesta!

Saku Sipola
Toimitusjohtaja
SRV Yhtiöt Oyj