Toimitusjohtajalta

Osavuosikatsaus 1-9/2019, 31.10.2019

Tammi-syyskuun tulostaso oli pettymys johtuen Venäjän sijoituksiin kohdistuvista arvonalennuksista ja kahden tänä vuonna valmistuvan projektin kateheikennyksistä. Toisaalta vertailukauteen verrattuna asuntoja valmistui ja tuloutui hieman enemmän. Ennakoimme, että vuoden 2019 operatiivinen liikevoitto tulee olemaan näistä syistä johtuen tappiollinen. Kolmannella vuosineljänneksellä kirjasimme tilauskantaamme uusia hankkeita 123 miljoonalla eurolla.

Rahoitusaseman vahvistaminen kevään ja alkukesän aikana on parantanut yhtiön taloudellista asemaa ja edesauttanut yhtiön operatiivisen toiminnan kehittämistä, tuloksentekokykyä sekä yhtiön muun rahoituksen hoitamista. On kuitenkin sanomattakin selvää, että nämä eivät vielä riitä kannattavalle uralle pääsemiseen.

Kuten olemme jo aiemmin ennakoineet, asuntotuotannon aloitukset laskevat tänä ja ensi vuonna. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuntojen kysynnässä on nähtävissä hiipumista aiempiin vuosiin verrattuna. Sijainniltaan hyvät, erityisesti pienet asunnot käyvät kaupaksi, ja näiden sijoittajakysyntä jatkuu vahvana. Allekirjoitimme elokuun lopussa 120 miljoonan euron arvoisen yhteistyösopimuksen Kojamon kanssa. Sopimus sisältää kuusi omakehitteistä asuntokohdetta, yhteensä 527 vuokra-asuntoa, pääkaupunkiseudulle. Kuudesta asuntokohteesta ensimmäinen kohde valmistui ja tuloutui katsauskaudella.

Venäjän kaikkien kauppakeskusten vuokrausasteet, kävijämäärät ja myynti kasvoivat. Teemme työtä kauppakeskusten houkuttavuuden parantamiseksi sekä vuokralaismixin kehittämiseksi. Olemme tyytyväisiä kaikkien kauppakeskustemme kehityksen suuntaan, joskin positiivista kehitystä pitää edelleen nopeuttaa.

SRV on mielestäni onnistunut kaupunkien kehittämisessä ja suuntamme on oikea, kaupungistuminen tulee jatkumaan. Kalasataman merkitys osana Helsingin kantakaupunkia vahvistuu tänä syksynä, kun asukkaat pääsevät muuttamaan Majakkaan. Toisen asuintornin Loiston rakentamisessa on hyödynnetty aiempia oppeja, ja Loisto etenee aikataulussa.

Haasteemme ovat selkeästi rajattavissa tiettyihin toiminnan osiin, mutta niiden syvyys vaikuttaa koko yhtiön toimintaan laajasti. Määrätietoisin toimenpitein yhtiön kehityssuunta on kuitenkin käännettävissä. Aloitammekin viiveettä tervehdyttämisohjelman, jolla tähdätään rahoitusaseman ja suoritustason vahvistamiseen sekä kannattavuuden parantamiseen.

Saku Sipola

Toimitusjohtaja
SRV Yhtiöt Oyj