Toimitusjohtajalta

Toimitusjohtajalta

Puolivuosikatsaus 1-6/2019, 17.7.2019

Tulosmielessä ensimmäinen vuosipuolisko oli pettymys, johtuen kateheikennyksistä ja muutamista kertaluontoisista eristä. Myös asuntoja valmistui ja tuloutui vertailukautta hieman vähemmän. Toisaalta kevään ja alkukesän aikana olemme vahvistaneet rahoitusasemaamme. Luottolimiitin jatkaminen yhdessä toukokuussa toteutetun hybridilainaemission ja ennenaikaisten lainojen takaisinmaksun kanssa parantaa yhtiön rahoitusasemaa ja edesauttaa yhtiön operatiivisen toiminnan kehittämistä, tuloksentekokykyä sekä yhtiön muun rahoituksen hoitamista.

Olemme kaupunkirakentamisen edelläkävijä, ja tänäkin vuonna olemme mukana kehittämässä lukuisten kaupunkilaisten elinympäristöjä. Hyvänä esimerkkinä toimii Kehä I:n tunneli, joka avattiin liikenteelle kesäkuun alussa. 460 metriä pitkä tunneli on Suomen pisin betonirakenteinen tunneli, ja se on osa laajempaa kaupunkiympäristön aluekehitystä Espoon Keilaniemessä. Työt jatkuvat maisemoinnin ja puistokannen osalta vielä loppuvuoteen. Rakentaminen alkoi vuonna 2016.

Asuntotuotannon aloitukset laskevat tänä ja ensi vuonna. Tampereen ja pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuntojen kysynnässä on nähtävissä hiipumista aiempiin vuosiin verrattuna. Myös yksityiset asuntosijoittajat ovat varovaisempia ostopäätösten kanssa. Sijainniltaan hyvät, erityisesti pienet asunnot käyvät kaupaksi. Meillä oli kesäkuun lopussa Suomessa 70 myymätöntä valmista asuntoa.

Tilauskantamme on edelleen vahva. Uusia tilauksia kirjattiin ensimmäisen vuosipuoliskon aikana 221 miljoonan euron edestä. Meillä on työn alla useita kouluhankkeita, joista uusimpana 23 miljoonan euron puurakenteinen Suomalais-venäläinen koulu, suuria sairaalahankkeita Helsingissä, Tampereella ja Jyväskylässä, Tampereella Kansi ja areena -hanke ja Helsinki-Vantaan lentoasemalla terminaali 2:n laajennushanke.

Venäjän kauppakeskusten vuokrausasteet ovat hyvällä tasolla ja kävijämäärät kasvoivat vuoden takaisesta. Neuvottelut Pearl Plaza -kauppakeskuksen myynnistä jatkuvat. Kesäkuussa allekirjoitimme kauppaan liittyvän yhteistyösopimuksen venäläisen Sperbankin kanssa.

SRV:n pitkäjänteinen panostus uudenlaisen kaupunkiympäristön luomiseen jatkuu tulevaisuudessa uuden johdon luotsaamana. Toivotan seuraajalleni Saku Sipolalle onnea ja menestystä tässä upeassa yhtiössä! Haluan kiittää kaikkia asiakkaitamme, yhteistyökumppaneitamme ja SRV:läisiä yhteisestä matkastamme.

Juha Pekka Ojala

Toimitusjohtaja
SRV Yhtiöt Oyj