Toimitusjohtajalta

Toimitusjohtajalta

Tilinpäätöstiedote 1-12/2020, 4.2.2021

Vuosi 2020 oli meille vahvan tekemisen vuosi. Tervehdyttämisohjelman onnistuneen läpiviennin ansiosta vahvistimme tasettamme ja rahoitusasemaamme huomattavasti ja luottamus SRV:tä kohtaan parantui vuoden aikana merkittävästi. Rakentamisen hallinta-aste ja kannattavuus paranivat. Venäjän kauppakeskusten myyntimäärät elpyivät rajoitusten lieventämisen jälkeen loppuvuonna lähelle edellisvuoden tasoa hankalasta koronatilanteesta huolimatta. Katsauskauden jälkeen saimme valmiiksi strategiatyömme, jonka tulokset ja uudistetut taloudelliset tavoitteet vuosille 2021-2024 julkaisimme tämän vuosituloksen yhteydessä.

Operatiivinen liiketoiminta kehittyi vuoden aikana hyvin mutta meillä on edelleen paljon saavutettavaa kannattavuuden kehittämisessä etenkin pääkaupunkiseudun asuntorakentamisessa ja koko toimintaketjumme tehostamisessa. Katsauskauden tuloskehitys rakentamisessa jatkui myönteisenä ja käynnissä olevat hankkeemme etenivät pääosin suunnitellusti. Operatiiviseen liikevoittoon vaikuttivat kuitenkin Sijoittaminen-segmentin tase-erien arvostusten muutokset, joiden negatiivinen yhteisvaikutus oli yhteensä noin -12 miljoonaa euroa. Arvostusten muutokset koostuvat kauppakeskus REDIn lisäkauppahinnan arvon alentumisesta, kauppakeskus Pearl Plazan luokittelun muutoksesta ja kahden muun omaisuuserän arvon tarkistuksesta.

Vuoden viimeisellä neljänneksellä kirjasimme tilauskantaamme kouluhankkeen, kolme vuokra-asuntokohdetta, yhden toimisto- ja liiketilakohteen sekä vesivoimalaitoksen. Katsauskauden aikana saatujen uusien sopimusten määrä oli edellistä kautta suurempi ja tilauskantamme on laskusta huolimatta edelleen vahva sekä toimitila- että asuntorakentamisessa. Uusista hankkeista Helsingin kielilukio toteutetaan elinkaariurakkana, jossa SRV on vastuussa rakennettavan kiinteistön suunnittelusta, toteuttamisesta, ylläpidosta ja huollosta 20 vuoden ajan. Kohde on lyhyellä aikavälillä neljäs voittamamme elinkaarihanke. Juuri tähän osaamiseen perustamme ajattelumme elinkaariviisaammasta rakentamisesta. Seuraavissa vaiheissa tuomme elinkaariviisaamman rakentamisen asiakkaidemme tarjontaan sijoittajille myytävissä kohteissa ja yhteistoiminnallisissa urakoissa.

Asuntokauppa jatkui vuoden lopulle mentäessä erittäin vahvana ja myymättömien valmiiden asuntojen määrä on pysynyt kohtuullisena. Suomessa myymättömiä asuntoja on 92 kappaletta ja loput Venäjällä olleet asunnot myytiin vuonna 2020. Suurimpien kohteidemme myynti, Loiston Helsingissä ja Wallesmannin Tampereella, etenevät suunnitellusti. Käynnistimme noin puolentoista vuoden tauon jälkeen perustajaurakoinnilla toteutettavan asuntokohteen rakentamisen Helsingissä. Nämä asunnot tuloutuvat vuonna 2022. Pyrimme hallitusti ja mahdollisuuksien mukaan lisäämään hyvien perustajaurakoitujen kohteiden määrää sijoittajille myytävien kohteiden rinnalla, jotta tuotevalikoimamme vastaa paremmin kysyntään ja taloudellisiin tavoitteisiimme.

Venäjän kauppakeskusten myyntimäärien elpyminen oli koronapandemian aiheuttamien rajoitusten lieventämisen jälkeen vahvaa ja ylsi lähes vuoden takaiselle tasolle. Yhtiön omistus Pearl Plaza -kauppakeskuksesta oli aiemmin luokiteltu myytävänä olevaksi omaisuuseräksi. Koronapandemian toinen aalto oli merkittävin syy myyntineuvotteluiden päättymiseen tuloksettomina. Nyt keskitymme kehittämään kauppakeskuksen toimintaa ja tarkastelemme sen mahdollista myyntiä paremmassa markkinatilanteessa.

Koronapandemiaan varautuminen aiheutti rakentamisessa poikkeusjärjestelyjen takia jonkin verran ylimääräisiä kustannuksia myös vuoden viimeisellä neljänneksellä, mutta vakavimmilta seuraamuksilta on vältytty ja työmaamme ovat olleet toiminnassa poikkeusoloista huolimatta. Toistaiseksi koronapandemian vaikutukset ovat olleet kokonaisuutena arvioiden maltillisia mutta pandemian vaikutukset rakentamisen markkinaan ovat edelleen epäselvät ja hämärtävät tulevaisuuden näkymiä.

Jatkamme liiketoimintamme kehittämistä ja aloitamme uudistuneen strategiamme edistämisen uudistetulla johtoryhmällä. Uskon, että monipuolinen osaaminen ja uudet näkökulmat yhdistettynä koko henkilöstömme vahvaan osaamiseen vahvistavat merkittävästi asiakaskeskeisyyttämme, kannattavuutemme parantamista sekä uuden strategiamme toimeenpanoa.

Olemme strategiassa linjanneet, että pyrkimyksemme on luoda uusi elinkaariviisas todellisuus, jossa rakentamisen päätökset turvaavat yhtä aikaa hyvinvoinnin, arvon ja kannattavuuden – vuosiksi ja sukupolviksi eteenpäin. Strategia tähtää pitkäjänteisen kilpailuedun kehittämiseen, erinomaiseen asiakaskokemukseen, elinkaaren aikaisten palvelujen mahdollisuuksien avaamiseen sekä kannattavuuden parantamiseen ja velkaantuneisuuden laskuun. Suuri kiitos viime vuodesta asiakkaillemme, rahoittajille ja kaikille yhteistyökumppaneille sekä koko henkilöstöllemme vahvasta sitoutumisesta ja erinomaisesta työstä. Yhdessä kohti elinkaariviisasta todellisuutta!

Saku Sipola
Toimitusjohtaja
SRV Yhtiöt Oyj