Toimitusjohtajalta

Toimitusjohtajalta

Puolivuosikatsaus 1-6/2020, 21.7.2020

Toisen vuosineljänneksen aikana veimme tervehdyttämisohjelmamme onnistuneesti päätökseen. Kaikki luvatut toimenpiteet toteutuivat suunnitellussa aikataulussa. Molemmat tervehdyttämisohjelmaamme kuuluneet, toisen vuosineljänneksen aikana toteutetut, osakeannit onnistuivat hyvin. Hybridilainojen haltijoille suunnatussa annissa noin 75 miljoonaa euroa ulkona olleesta 92 miljoonan euron pääomasta korkoineen vaihdettiin osakkeisiin. Kesäkuussa toteutettu merkintäetuoikeusanti toi meille noin 50 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Olen erittäin iloinen saamastamme luottamuksesta ja tervehdyttämisohjelmamme ryhdikkäästä läpiviennistä.

Osakeantien välissä saimme lisäksi päätökseen kirjallisen menettelyn, jonka myötä teimme joukkovelkakirjalainojemme maksuaikatauluihin ja joihinkin ehtoihin muutoksia. Nämä toimenpiteet pidentävät lainarakenteemme takaisinmaksuprofiilia.

Katsauskauden tuloskehitys rakentamisessa jatkui hyvänä ja käynnissä olevat hankkeemme etenivät suunnitellusti. Operatiivista liiketulosta rasittavat kuitenkin Venäjällä sijaitsevan tytäryhtiömme noin kolmen miljoonan euron vahingonkorvausta varten tekemä varaus, tervehdyttämisohjelman yli miljoonan euron kertaluontoiset kustannukset sekä Covid-19 -viruksen torjuntaan liittyvät kustannukset ja etenkin huhtikuun hiljentyneestä asuntokaupasta ja kauppakeskusten vähentyneestä kävijämäärästä johtuvat myynnin menetykset.

Olemme suunnitellusti ja nopeassa aikataulussa kääntäneet projektiportfoliomme vähäriskisemmäksi ja vähemmän omaa pääomaa edellyttäväksi. Kirjasimme tilauskantaamme tammi-kesäkuun aikana yli 400 miljoonan euron edestä uusia hankkeita, joista merkittävimpiä ovat HUSin Jorvin sairaalan leikkaussalien peruskorjaus, Siuntion sivistys- ja hyvinvointikampus sekä Jousenkaaren koulu. Tavoittelemme edelleen hankkeita, joilla on vahvat rakentamisen edistymisen mukaan maksavat asiakkaat, jolloin hankkeet eivät sido SRV:n pääomaa. Lisäksi pyrimme vahvistuneen taloudellisen tilanteemme ja elpyneen asuntokaupan tukemana käynnistämään valikoidusti myös perustajaurakoituja asuntokohteita loppuvuoden aikana.

Kevään aikana Covid-19 -virukseen varautuminen on aiheuttanut poikkeusjärjestelyjen takia jonkin verran ylimääräisiä kustannuksia, mutta vakavimmilta seuraamuksilta on vältytty ja kaikki työmaat ovat olleet toiminnassa poikkeusoloista huolimatta. Koronaepidemia hiljensi asuntokauppaa etenkin maaliskuun lopun ja toukokuun alun välisenä aikana, millä on ollut vaikutusta asuntokohteiden myyntivauhtiin. Toistaiseksi koronaepidemian vaikutukset ovat olleet kokonaisuutena arvioiden maltillisia, mutta epidemian vaikutukset rakentamisen markkinaan ja epidemian mahdollinen jatkuminen tai uudelleen eskaloituminen hämärtävät tulevaisuuden näkymiä.

Venäjällä koronaepidemia sulki pääosan kauppakeskuksiemme liikkeistä maaliskuun lopulla. Pietarissa sijaitsevissa kauppakeskuksissamme suuri osa liikkeistä on edelleen suljettuina. Kauppakeskusten avautuminen sekä kuluttajien luottamus oman taloutensa kehittymiseen ja turvalliseen asiointiin määrittävät merkittävästi kauppakeskusten operatiivista tuloskehitystä, ja tämä voi heijastua myös kiinteistöjen tuleviin myyntiajankohtiin.

Tervehdyttämisohjelman onnistuneen läpiviennin ansiosta vahvistunut taseemme ja rahoitusasemamme, vahvana pysynyt tilauskantamme ja sen onnistunut rakenteen muutos vähäriskisemmäksi sekä asiakkaidemme luottamus luovat SRV:n kehittämiselle vahvan pohjan. Kiitän henkilöstöämme vahvasta sitoutumisesta ja erinomaisesta työstä käänteemme eteen.

Jatkamme operatiiviseen tuloksentekokykymme ja liiketoimintamme kehittämistä – vahvistunut taloudellinen asemamme antaa tähän hyvät lähtökohdat.

Saku Sipola
Toimitusjohtaja
SRV Yhtiöt Oyj