Toimitusjohtajalta

Toimitusjohtajalta

Osavuosikatsaus 1-3/2019, 26.4.2019

Vuosi 2019 käynnistyi hyvin asuntorakentamisessa ja erityisesti tuloutuneiden asuntojen osalta. Saimme käännettyä liikevaihdon kasvu-uralle ja liikevoiton positiiviseksi. Myös tilauskantamme on vahva, uusia tilauksia kirjattiin 150 miljoonan euron edestä. Meillä on työn alla suuria sairaalahankkeita Helsingissä, Tampereella ja Jyväskylässä, Tampereella Kansi ja areena -hanke ja Helsinki-Vantaan lentoasemalla terminaali 2:n laajennushanke.

Uusi segmenttirakenteemme näkyy nyt ensimmäistä kertaa tässä osavuosikatsauksessa. Raportoimme kaksi liiketoiminta-aluetta: Rakentaminen ja Sijoittaminen. Rakentamisessa keskitymme tehokkaaseen projektinhallintaan ja projektien läpivientiin sekä laadukkaaseen rakentamiseen ja erinomaiseen asiakaskokemukseen. Sijoittamisessa kokoamme kaiken kiinteistösijoittamiseen liittyvän osaamisemme yhteen. Vertailuluvut uuden segmenttirakenteen mukaisesti ovat saatavilla vuodelle 2018 kvartaaleittain. Tämän osavuosikatsauksen vertailuluvut on oikaistu vastaamaan uutta organisaatiorakennettamme.

Samaan aikaan segmenttimuutoksemme kanssa siirryimme raportoimaan IFRS 16 -standardin mukaisesti. Omakehitteinen rakentaminen keskittyy usein vuokratontille. IFRS 16:n käyttöönoton vaikutus nostaa laskennallisesti taseemme varoja 173,0 miljoonaa euroa ja rahoitusvelkoja 173,6 miljoonaa euroa. Merkittävin vaikutus syntyy tonttivuokrasopimuksista.

Rakennusalan pitkään jatkunut kustannusten nousu on taittunut kuluvan vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Varsinkin betonielementtiteollisuuden osalta kapasiteetin vapautuminen ja kansainvälisten alihankkijoiden lisääntynyt aktiivisuus markkinoilla näkyy kiristyneenä kilpailuna sekä tarjoushinnoissa. Odotammekin tänä vuonna tämän näkyvän alentuvina kustannuksina tuotannossa.

REDIn Majakassa sattui vesivahinko helmikuussa, joka valitettavasti viivästyttää tulevien asukkaiden muuttoa. Muutto alkaa arviolta lokakuussa, ja asukkaat saavat rakenteiltaan terveen ja turvallisen kodin. Toisen asuintornin Loiston myynti alkoi helmikuussa ja rakennustyöt ovat Kalasatamassa käynnissä.

Positiivisesta kehityksestä kertoo sekä vahva tilauskantamme että rakennusalan riippumattoman EPSI ratingin nousu; tutkimuksen mukaan asiakkaamme ovat erittäin tyytyväisiä uudisrakentamiseemme ja rakentamisen laatuun. Alan suurimpana nousijana ylsimme yli erittäin hyvän tason. Myös asiakastyytyväisyyttä mittaava NPS on nousussa ja uusien asuntojen myynti on jatkunut hyvänä.

Juha Pekka Ojala

Toimitusjohtaja
SRV Yhtiöt Oyj