Toimitusjohtajalta

Toimitusjohtajalta

Osavuosikatsaus 1-9/2021, 28.10.2021

Vuoden kolmas neljännes oli ennakoimallamme tavalla haastava. Materiaalien hintojen nousu ja joidenkin hankkeiden aloitusten lykkääntyminen materiaalien saatavuusongelmien takia sekä Tampereen Areena -hankkeen heikko taloudellinen kehitys heikensivät kolmannen neljänneksen tulosta merkittävästi. Tämän seurauksena tarkensimme vuoden 2021 näkymiä. Tampereen Areenan loppuunsaattamiseen liittyy loppuvuoden aikana edelleen aikataulu-  ja loppukustannusriskejä, vaikka työmaahenkilöstömme on hienosti saanut monta haastetta ratkottua syksyn aikana.

Tärkeintä on, että etenimme edelleen hyvin kohti strategisia tavoitteitamme, etenkin taseen vahvistamisessa ja velkaantuneisuuden alentamisessa. Tämän kehityksen ennakoidaan jatkuvan vahvana myös neljännellä vuosineljänneksellä, kun mm. Loisto tuloutuu käytännössä kokonaan myytynä. Elinkaariviisaiden hankkeiden määrä kasvaa ja konseptikehitys etenee nopeasti.

Projektisalkun kannattavuuskehitys on jatkunut nimettyjä hankkeita lukuun ottamatta myönteisenä ja tehostamisohjelmamme tuottavat tulosta, mikä luo vahvaa uskoa tulevaisuuteen. Myös tornirakentamisessa hallinta-aste on merkittävästi parantunut valmistuneiden Majakan ja Loiston sekä rakenteilla olevan Lumo Onen oppien myötä. Seuraavien tornihankkeiden, joista tavoittelemme yhtä kauppaa vuoden loppuun mennessä, osalta kehitetyt suunnitteluratkaisut parantavat kustannustehokkuutta huomattavasti. Hankekehityksessä tehty työ alkaa näkyä hyvinä uusina hankeaihioina ja esimerkiksi omaperusteisia asuntokohteita pyritään käynnistämään seuraavan vuoden aikana merkittävästi enemmän.

Monella saralla tehdystä hyvästä kehityksestä huolimatta ensi vuoden suorituskykyä varjostavat vielä jossakin määrin tietyt vanhoihin sopimuksiin perustuvat hankkeet. Kehitysohjelmien tehon ja ensi vuoden omaperusteisten hankkeiden odotamme kuitenkin vauhdittavan tuloskehitystä erityisesti 2023 lähtien.

Kirjasimme tammi-syyskuussa tilauskantaan noin 428 miljoonan euron edestä uusia hankkeita, jotka sisälsivät asuntokohteita sekä toimitilojen uudis- ja peruskorjaushankkeita. Katsauskauden merkittäviin onnistumisiin kuuluu DWS:n kanssa solmimamme 82 miljoonan euron sopimus elinkaariviisaan strategiamme mukaisten asuntojen rakentamisesta. Tilauskantamme on kuitenkin vertailukautta pienempi.

Panostamme hankekehitykseen ja myyntiin niin asunto- kuin toimitilarakentamisessa ja tätä kautta syntyvät uudet aloitukset mahdollistavat tulevina vuosina pääsyn strategisiin tavoitteisiin. Merkittävin tänä vuonna julkaisemamme, mutta tilauskantaa vasta tulevaisuudessa kerryttävä, hanke on Laakson yhteissairaala. Katsauskauden jälkeen allekirjoitimme toteutusvaiheen sopimuksen Matinkylän lukion uudisrakennuksen rakentamisesta Espooseen ja solmimme sopimuksen laivanrakennukseen tarkoitetun monitoimihallin toteuttamisesta Rauman telakka-alueelle.

Asuntokauppamme on jatkunut vahvana ja myymättömien valmiiden asuntojen määrä on ainoastaan kahdeksan kappaletta. Lisäämme tulevaisuudessa hallitusti hyvien perustajaurakoitujen kohteiden määrää sijoittajille myytävien kohteiden rinnalla, millä varmistamme asuntorakentamisemme monipuolisuuden ja hyvän tasapainon, sekä vaikutamme tilauskantamme vahvistumiseen.

Venäjän kauppakeskusten myynnit ovat jatkaneet hyvää kehitystä vuoden aikana ja ylittäneet vuoden 2019 tason, joka on vertailuvuotena pandemiavuotta 2020 olennaisempi. Koronapandemian huolestuttava kehitys luo epävarmuutta kauppakeskusten näkymiin. Allekirjoitimme syyskuussa Pearl Plaza -kauppakeskuksen divestoinnista aiesopimuksen ja tavoitteemme on saada kauppa päätökseen kuluvan vuoden aikana. Mytischissa Decathlonille rakentamamme myymälärakennuksen avajaisia vietettiin syyskuussa ja Pietarissa Okhta Mallin yhteyteen rakentamamme parkkihalli otetaan käyttöön lokakuussa.

Olemme osana vastuullisuusjohtamistamme jo pitkään kehittäneet toimintatapoja harmaan talouden torjuntaan ja toimintaketjun hallittavuuden, läpinäkyvyyden ja laillisuuden varmistamiseen. Työperäisen hyväksikäytön ehkäiseminen on tunnistettu yhdeksi tärkeäksi teemaksi. Edellytämme jatkossa Suomen myöntämää työntekoon oikeuttavaa oleskelulupaa kaikilta yhtiön työmailla työskenteleviltä kolmannen maan kansalaisilta.

Koen, että lukuisten muutosten jälkeen johtoryhmämme ja koko organisaatiomme on löytänyt aktiivisen otteen toimintamme kehittämiseen ja vahvemman tulevaisuuden rakentamiseen. Tästä on hyvä jatkaa.

Saku Sipola
Toimitusjohtaja
SRV Yhtiöt Oyj