Toimitusjohtajalta

Toimitusjohtajalta

Osavuosikatsaus 1-3/2020, 29.4.2020

Yhtiön positiivinen käänne realisoitui alkuvuoden aikana tervehdyttämisohjelmamme kaikilla osa-alueilla: julkaisimme taserakennettamme parantavan laajan rahoitusratkaisun, paransimme operatiivista tuloksentekokykyämme, kun käynnissä olevat hankkeemme etenivät suunnitellusti ja saimme runsaasti uusia tilauksia. Koronaepidemia ei vaikuttanut katsauskaudella merkittävästi liikevaihtoon tai tulokseen, mutta lisää liiketoimintaan liittyvää epävarmuutta.

Koronaepidemian vaikutukset työmaidemme edistymiseen ovat olleet vähäisiä, mutta asuntokauppa on hiljentynyt. Johdamme päivittäin tilanteen kehittymistä terveystilanteen sekä toimitusketjujen toimivuuden näkökulmista ja haemme ratkaisuja mahdollisiin häiriötilanteisiin aktiivisesti. Työskentelyolosuhteiden terveellisyys ja turvallisuus ovat avainasemassa, jotta henkilöstön ja kumppanien terveys ja turvallisuus sekä töiden eteneminen voidaan turvata. Koronaepidemian pidemmän aikavälin vaikutuksia on vaikea arvioida. Merkittävin muuttuja on koronaepidemian kesto ja yhteiskunnan kyky avautua mahdollisimman nopeasti ja hallitusti kriisin jälkeen.

Lokakuussa 2019 julkaisemamme tervehdyttämisohjelman ensimmäisen osan mukaisesti monet omat toimenpiteemme ja alihankintamarkkinatilanteen suotuisa muutos ovat vahvistaneet työmaidemme tuloksentekokykyä, mikä näkyy ensimmäisen vuosineljänneksen hyvänä operatiivisena liiketuloksena.

Erityisen iloinen olen siitä, että tervehdyttämisohjelmamme eteneminen on vahvistanut asiakkaidemme luottamusta meihin ja olemme sopineet ja käynnistäneet useita uusia työmaita tämän vuoden puolella. Julkaisimme maaliskuussa 197 miljoonan arvoisen sopimuksen Kojamon kanssa vuokra-asuntojen rakentamiseksi Helsinkiin ja Espooseen. Kirjasimme tilauskantaamme uusia hankkeita lähes 200 miljoonan euron edestä, näistä merkittävimpiä ovat Suomen Kansallisteatterin peruskorjaushanke, toimitilat Säteilyturvakeskukselle ja logistiikkakeskus Sagaxille. Nämä sopimukset ovat hyviä esimerkkejä hankkeista, joissa on vahvat rakentamisen edistymisen mukaan maksavat asiakkaat, jolloin hankkeet eivät sido SRV:n pääomia.  

Tervehdyttämisohjelmamme taserakenteen kehittämiseen liittyvät toimenpiteet jatkuvat usealla eri osa-alueella. Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään tervehdyttämisohjelmaamme tukevista kahdesta osakeannista. Suunnatussa osakeannissa SRV:n hybridijoukkovelkakirjojen haltijoille tarjotaan mahdollisuus muuntaa hybridit osakkeiksi. Suunnatussa osakeannissa merkintähinta maksetaan kuittaamalla olemassa olevia hybridijoukkovelkakirjoja ja kertyneitä korkoja. Olemme saaneet peruuttamattomia ennakkositoumuksia hybridinhaltijoilta 57 miljoonan euron edestä. Tämän lisäksi tulemme toteuttamaan enintään 50 miljoonan euron merkintäetuoikeusannin kaikille nykyisille ja uusille osakkeenomistajille. Tässäkin annissa meillä on peruuttamattomia etukäteissitoumuksia merkitä SRV:n uusia osakkeita 40 miljoonan euron edestä. Molemmat osakeannit pyritään toteuttamaan toisen vuosineljänneksen loppuun mennessä.

Lisäksi olemme katsauskauden jälkeen sopineet muutoksen helmikuussa sovittuun luottolimiitin maksuaikatauluun ja etenemme prosessissa, jossa joukkovelkakirjalainojen haltijoille esitetään maksuaikatauluun ja joihinkin ehtoihin muutoksia. Näiden toimenpiteiden tarkoitus on parantaa lainarakenteemme takaisinmaksuprofiilia.

Koronaviruksesta huolimatta työmaamme ovat pystyneet jatkamaan toimintaansa hyvin henkilöstön ja kumppanien tehokkaan toiminnan ansiosta. Tervehdyttämisohjelman eteneminen, vahva tilauskanta, asiakkaidemme luottamus ja henkilöstömme sitoutuminen antavat SRV:lle selkeän uuden alun ja luovat vahvan pohjan yhtiön kehittämiselle. Tulemme tarkastelemaan strategiaamme ja määrittelemään taloudelliset tavoitteet vuoden 2020 aikana. Rakennamme koteja, kouluja, sairaaloita ja toimitiloja suomalaisen yhteiskunnan tarpeisiin nyt ja tulevaisuudessa.

Saku Sipola
Toimitusjohtaja
SRV Yhtiöt Oyj