Toimitusjohtajalta

Toimitusjohtajalta

Tilinpäätöstiedote 1-12/2019, 6.2.2020

Tilinpäätöksen yhteydessä julkistimme kokonaisratkaisun, jonka ansiosta SRV pystyy aiempaakin vahvemmin vastaamaan asiakkaidensa tarpeisiin ja toiveisiin sekä kaupungistumisen haasteisiin. Ratkaisun arvioidaan vahvistavan yhtiön taloudellista asemaa merkittävästi ja antavan SRV:lle selkeän uuden alun ja luo vahvan pohjan yhtiön kehittämiselle.

Sekä tulos- että kannattavuusmielessä vuosi 2019 oli meille suuri pettymys. Vuoden viimeisellä neljänneksellä jouduimme kirjaamaan useamman arvonalentumisen, joista merkittävin oli REDI-kauppakeskuksen arvoon tulevan myynnin johdosta kohdistunut 71,5 miljoonan euron arvonalentuminen. Rakentaminen jatkui pääosin terveenä ja operatiivisen tuloksenteon epäonnistumiset kohdistuivat muutamaan yksittäiseen kohteeseen.

Aloitimme vuoden lopulla tervehdyttämisohjelman, joka keskittyy organisaation ja toimintakulttuurin uudistamiseen, rahoitusaseman ja suoritustason vahvistamiseen sekä kannattavuuden parantamiseen. Osana ohjelmaa kerroimme suunnittelevamme omistusosuutemme alentamista eri yhteistyöhankkeissa. Tervehdyttämisohjelma etenee rivakasti, toimenpiteet on pääosin tehty ja nyt julkaistu kokonaisratkaisu tuo lisää taloudellista voimaa yhtiön suunnan muutokseen.

Viimeisellä vuosineljänneksellä uudistimme organisaatiotamme ja selkiytimme vastuita. Uusi johtoryhmä astui voimaan tämän vuoden alussa.

Rakentaminen jatkui vahvana ja vertailukauteen verrattuna asuntoja valmistui ja tuloutui enemmän. Myös kysyntä on jatkunut pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa hyvänä. Suomen ensimmäinen asuinpilvenpiirtäjä Majakka sai uudet asukkaansa marras-joulukuussa. Vuoden viimeisellä neljänneksellä tuloutui 532 asuntoa, joista pelkästään Majakan tuloutuneita asuntoja oli 275, ja kirjasimme tilauskantaamme uusia hankkeita 121,0 miljoonalla eurolla.

Kuten jo alussa mainitsin, olemme tänään julkaisseet laajan kokonaisratkaisun, joka sisältää monia toimenpiteitä: uusia rahoitusratkaisuja, omaisuuden myyntejä ja uutta pääomaa. Tänään julkaistun ratkaisun ja aiempien vahvuuksien varassa rakentuu kehittyvä, tuloksentekokykyinen yhtiö, joka on kiinnostava kumppani ja sijoituskohde.

Kiitän kaikkia asiakkaitamme, yhteistyökumppaneitamme ja henkilökuntaamme kuluneesta vuodesta. Alkavaan vuoteen lähdemme uusista, vahvistuneista asetelmista.

Saku Sipola

Toimitusjohtaja
SRV Yhtiöt Oyj