Toimitusjohtajalta

Toimitusjohtajalta

Osavuosikatsaus 1-3/2022 , 28.4.2022

”Aloitimme vuoden optimistisella mielellä: strategiamme toteutus eteni hyvin kaikilla osa-alueilla, projektikantamme oli tervehtynyt, keskimääräinen kannattavuus parantunut ja olimme voittaneet useita merkittäviä hankkeita. Lisäksi taseemme tervehtyminen oli edennyt suotuisasti, nettovelkaantuneisuusasteemme oli tavoitteessa, eikä meillä käytännössä ollut myymättömiä valmiita asuntoja. Venäjän Ukrainassa aloittama sota muutti kaiken dramaattisesti ja pakotti meidät arvioimaan Venäjällä olevien omistustemme arvostukset uudestaan.

Sodan seurauksena olemme päättäneet irtautua nopeutetulla aikataululla omistuksistamme Venäjällä. Olemme neuvotelleet Venäjällä sijaitsevien omaisuuserien myynnistä. Neuvottelut ovat vielä kesken. Sodasta ja sen aiheuttamasta markkinatilanteesta johtuen olemme alaskirjanneet taseestamme käytännössä kaikki Venäjällä sijaitsevat kauppakeskus- ja muut omistuksemme sekä sijoituksemme Fennovoimaan, yhteensä 141,2 milj. euroa. Alaskirjausten jälkeen SRV:n omistusten kokonaisarvo Venäjällä on 2,6 miljoonaa euroa. Tulouttamattomia kate-eliminointeja ei enää ole.

Olemme käynnistäneet rahoitusjärjestelyn, jonka tavoitteena on kasvattaa omaa pääomaa noin 100 miljoonalla eurolla ja samalla pienentää korollista velkaa vastaavalla määrällä. Rahoitusjärjestelyllä on vahva tuki suurimmilta osakkeenomistajiltamme, joukkovelkakirja- ja hybridilainasijoittajilta sekä pankeilta, joten luotamme ohjelman toteutuvan. Toimenpideohjelman jälkeen olemme lähes nettovelaton (IFRS16 oikaistu) rakennusyhtiö, ja Venäjä-riskimme on pieni. Yhtiöllä on hyvä ja tervehtynyt rakennusliiketoiminta Suomessa.

Toteutuessaan rahoitusjärjestely tervehdyttää yhtiömme taseen Venäjään liittyvien alaskirjausten jälkeen tasolle, joka mahdollistaa strategiamme täysimääräisen toteuttamisen. SRV:n tulevaisuus rakentuu hyvään ja tervehtyneeseen Suomen rakennusliiketoimintaan. Tilauskantamme on terveellä ja verrattain vähäriskisellä pohjalla, joka on saavutettu panostamalla yhteistoiminnalliseen urakointiin. Olemme viimeisen vuoden aikana ilmoittaneet useista uusista projekteista, joiden odotetaan kasvattavan tilauskantaa ja jotka kaikki perustuvat ydinvahvuuksiimme eli asiakaslähtöiseen hankekehitykseen ja yhteistoiminnalliseen urakointiin sekä elinkaariviisauteen. Tulemme liiketoiminnassamme keskittymään Suomen kasvukeskuksiin ja pyrimme kasvattamaan asuntorakentamisen osuutta liikevaihdostamme. Olemme yksi Suomen suurimmista rakennusalan yhtiöistä, jolla on vahvat näytöt vaativista ja ammatillisesti houkuttelevista hankkeista kuten Helsinki-Vantaan terminaali 2:n laajennus tai Supercellin pääkonttori Helsingin Wood Cityssä.

Markkinatilanne on tällä hetkellä epävarma ja näkyvyys heikko. Sodan vaikutukset investointikysyntään ja asuntokauppaan sekä korkotasoon ovat edelleen epäselviä. Samalla työvoiman ja materiaalien saatavuuteen sekä materiaalien hintaan kohdistuu paljon epävarmuutta. Näissä olosuhteissa ensimmäisen vuosineljänneksen operatiivinen liikevoittomme oli tyydyttävä. Keskitymme nyt rakennusliiketoimintamme kehittämiseen Suomessa ja käynnistetyn rahoitusjärjestelyn menestyksekkääseen loppuun saattamiseen. Koko vuoden osalta antamamme taloudellinen ohjeistus pysyy muuttumattomana; konsernin vuoden 2022 liikevaihdon arvioidaan olevan 800 – 950 milj. euroa ja operatiivisen liikevoiton arvioidaan paranevan vuoteen 2021 verrattuna.

Tulemme myöhemmin tänä vuonna arvioimaan uudelleen pitkän tähtäimen taloudellisia tavoitteitamme, sekä harkitsemme nykyisen segmenttirakenteemme muuttamista Venäjältä irtautumisen jälkeen.

Laajan rahoituspaketin kokoaminen keskellä kriisiä, joka on vienyt resursseja pois liiketoiminnan kehittämisestä, on ollut suuri ponnistus. Käynnistetty rahoitusjärjestely on edellyttänyt lukuisten eri osapuolien kovaa työtä ja on monin osin tarkoittanut myös pettymyksiä eri sijoittaja- ja rahoittajatahojen odotuksiin. Haluan kiittää kaikkia osapuolia heidän panostuksestaan ja erikseen SRV:n henkilökuntaa, asiakkaita ja yhteistyökumppaneita hyvästä työstä raskaana aikana. Uudelta pohjalta on hyvä ponnistaa ja olemme erittäin sitoutuneita vastaamaan kaikkien sidosryhmien odotuksiin.”

Saku Sipola
Toimitusjohtaja
SRV Yhtiöt Oyj