Toimitusjohtajalta

Toimitusjohtajalta

Tammi-maaliskuu 2023 osavuosikatsaus , 27.4.2023

Vuosi 2023 on alkanut korkean inflaation ja nousseiden korkojen sekä taloudellisen epävarmuuden takia voimakkaasti heikentyneessä markkinaympäristössä. Voimakkainta lasku on ollut asuntorakentamisen kysynnässä kaikissa asiakassegmenteissä. Myös toimitilojen sijoittajakysyntä on varovaista, mitä edelleen heikentää rahoituksen hintaan ja saatavuuteen liittyvät haasteet. Markkinan kehitystä kuvaa hyvin se, että viime vuonna Suomessa tehdyistä 7,3 miljardin euron transaktioista viimeisen vuosineljänneksen osuus oli vain 1,3 miljardia euroa. Tämän vuoden ensimmäisen neljänneksen volyymi jäi 0,4 miljardiin euroon.

Vuoden ensimmäisen neljänneksen liikevaihtomme oli selkeästi vertailukautta alhaisempi asuntorakentamisen laskeneiden volyymien vuoksi. Tuloutuva tilauskantamme painottuu nyt voimakkaasti yhteistoiminnalliseen urakointiin, joka on matalariskistä ja kassavirtapositiivista, mutta verrattain matalakatteista. Näiden tekijöiden, etenkin matalan liikevaihdon, seurauksena operatiivinen liikevoitto jäi tappiolliseksi. Arvioimme vuoden 2023 tuloksen kertymän painottuvan loppuvuoteen, kun uudet tilauskantaan kirjatut ja ennakoidut hankkeet nostavat liikevaihtoa ja kerryttävät tulosta. Tilauskannan rakenteesta ja edellisvuotta matalammaksi ennakoidusta volyymista johtuen odotamme operatiivisen liikevoiton jäävän edellisvuotta matalammaksi mutta positiiviseksi.

Vuoden 2022 viimeisellä vuosineljänneksellä kasvuun kääntynyt tilauskantamme kasvoi edelleen hieman alkuvuoden aikana. Tilauskantaamme kirjautui Lappeenrannan Sammontalo, Okmeticin tehdasrakennus Vantaalla ja toimistopilvenpiirtäjä Horisontti Helsingin Kalasatamassa. Omakehitteisen Horisontin käynnistyminen yhtenä harvoista vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana Suomessa tehdyistä kiinteistötransaktioista oli osoitus siitä, että ainutlaatuiselle tornirakentamisen konseptille on kysyntää tässäkin markkinatilanteessa. Katsauskauden jälkeen huhtikuussa tilauskantaamme kirjautui kahden vuoden kehitysvaiheen jälkeen Laakson yhteissairaalan ensimmäinen tilaus, maanalaiset louhintatyöt, mikä on arvoltaan noin 90 miljoonaa euroa. Odotamme seuraavien tilausten, esimerkiksi maanalaisten tilojen sisustustöiden, kuten paikoituslaitoksen rakentamisen, ja sairaalan päärakennuksen ensimmäisen toteutusvaiheen kirjautuvan tilauskantaan myöhemmin tämän ja ensi vuoden alun aikana. Asuntorakentamisen volyymi jää vuonna 2023 matalaksi, mutta vahva toimitilarakentamisen tilauskanta vie meidät haastavien aikojen yli verrattain hyvin ja antaa mahdollisuuden kehittää toimintaamme.

Heikkenevässä markkinassa on ehdottoman tärkeää, että taseemme on terve ja rahoituksemme on kunnossa. SRV sopi huhtikuussa päärahoittajapankkiensa kanssa hyvässä yhteistyössä uudesta rahoitussopimuksesta, joka vahvistaa likviditeettiämme sekä turvaa rahoituksemme seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. Nykyisessä markkinaympäristössä selkeä etumme on, että myymättömien valmiiden ja rakenteilla olevien asuntojen määrä on erittäin vähäinen, jolloin pääomaamme ja likviditeettiämme ei sitoudu merkittävästi myymättömiin asuntoihin.

Keskitymme vuoden aikana edelleen strategiamme mukaiseen toimintaan, jossa tähtäämme muun muassa erinomaiseen asiakaskokemukseen. Asiakaskokemuksen eteen tekemämme työ näkyi maaliskuussa julkaistun uudisasuntorakentamisen asiakastyytyväisyyttä mittaavassa EPSI Rating –tutkimuksessa, jossa olimme suurin nousija. Saimme lisäksi tutkimuksen korkeimmat indeksipisteet asuntokohteiden suunnittelun laadusta.

Jatkamme edelleen aktiivisesti neuvotteluja irtautuaksemme lopuistakin Venäjän liiketoiminnoistamme. Sijoittaminen-segmentin kutistuttua taloudelliselta ja strategiselta merkitykseltään vähäiseksi, selkeytimme raportointirakennettamme ja raportoimme jatkossa konsernin yhtenä segmenttinä.

Odotamme vuoden 2023 jatkuvan liikevaihdon ja sitä kautta operatiivisen liiketuloksen kannalta haastavana markkinatilanteesta johtuen. Samanaikaisesti näemme, että projektisalkkumme ja projektiemme hallinta-aste on hyvällä tasolla ja kun markkina elpyy, olemme valmiina kasvattamaan myös korkeakatteisempien omakehitteisten ja omaperusteisten hankkeiden osuutta portfoliossamme. Kun katsomme pidemmälle tulevaisuuteen, näemme myös, että toimintamme on vakaalla pohjalla, josta on hyvä rakentaa tulevaa kannattavaa kasvua.

Saku Sipola
Toimitusjohtaja
SRV Yhtiöt Oyj