Toimitusjohtajalta

Toimitusjohtajalta

Osavuosikatsaus 1-9/2020, 29.10.2020

Keskeisten sidosryhmiemme luottamus yhtiöön on vahvistunut alkuvuoden rahoitusratkaisujen ja uusien projektien myötä. Käynnistämme loppuvuoden aikana aiemmin kertomallamme tavalla uusia perustajaurakoituja asuntokohteita, joiden RS-rahoituksista on sovittu useiden pankkien kanssa. Onnistuimme uuden henkilöstön rekrytoinneissa, mikä luo perustaa tulevalle kehitykselle. Rekrytoimme syyskuussa näkyvästi ja palkkasimme useita henkilöitä niin työmaiden johtotehtäviin kuin asiantuntijatehtäviin. Olemme säilyttäneet asemamme innovatiivisena ja vastuullisena työnantajana.

Asuntokauppa oli vahvaa koko vuosineljänneksen ajan ja myymättömien valmiiden asuntojen määrä on erittäin vähäinen, Suomessa vain 45 kappaletta ja Venäjällä ei yhtään. Kalasataman Loiston myynti on odotustemme mukaan piristynyt, kun kohteen valmistumiseen on aikaa noin vuosi ja alue sekä asukkailta saatu palaute kehittyvät myönteisesti.

Venäjällä osaomistamamme kauppakeskukset avautuivat koronaepidemian ensimmäisen aallon jälkeen heinä-elokuun aikana. Kauppakeskusten elpyminen oli vahvaa ja kävijämäärät sekä myyntimäärät kasvoivat elo-syyskuussa lähes vuoden takaiselle tasolle. Venäjällä kauppakeskusten pinta-ala asukasta kohden on merkittävästi pienempi kuin länsimaissa ja verkkokauppa edelleen melko kehittymätöntä, joten uskomme kauppakeskusten elpymisen olevan nopeaa myös käynnissä olevan koronaepidemia-aallon jälkeen.

Katsauskauden tuloskehitys rakentamisessa jatkui edelleen myönteisenä ja käynnissä olevat hankkeemme etenivät pääsääntöisesti suunnitellusti. Operatiiviseen liiketulokseen palautettiin aiemmin kirjattu varaus Venäjällä sijaitsevan tytäryhtiömme vahingonkorvauksesta, kun riita toisessa oikeusasteessa päätyi eduksemme. Positiivinen kehitys jatkui: sekä operatiivinen liiketulos että kassavirta olivat positiivisia.

Olemme suunnitellusti kääntäneet projektiportfoliomme vähäriskisemmäksi ja vähemmän omaa pääomaa edellyttäväksi. Tilauskanta laski mutta katsauskauden tilausvirta oli edellistä kautta suurempi. Lähellä sopimusta olevien hankkeiden määrä on kuitenkin vahva ja antaa hyvän pohjan loppuvuoden tilauskertymälle.  Lisäksi totean ilolla, että noin puolentoista vuoden tauon jälkeen käynnistämme perustajaurakoituja asuntokohteita loppuvuoden aikana. Pääosin ne tuloutuvat vuonna 2022.

Koronaepidemiaan varautuminen on edelleen aiheuttanut poikkeusjärjestelyjen takia jonkin verran ylimääräisiä kustannuksia mutta vakavimmilta seuraamuksilta on vältytty ja kaikki työmaamme ovat olleet toiminnassa poikkeusoloista huolimatta. Toistaiseksi koronaepidemian vaikutukset ovat olleet kokonaisuutena arvioiden maltillisia mutta epidemian vaikutukset rakentamisen markkinaan ovat epäselvät ja hämärtävät tulevaisuuden näkymiä.

Jatkamme operatiivisen tuloksentekokykymme ja liiketoimintamme kehittämistä. Johdamme kehitystä vahvasti keskitetyn projektinhallintamallin kautta. Lisäksi olemme aloittaneet yhtiön vahvuuksien edelleen kehittämiseen pohjautuvan strategiatyön.

Useiden onnistumisten ja kurinalaisen tekemisen ansiosta luottamus SRV:tä kohtaan on parantunut merkittävästi. Kiitän asiakkaita ja rahoittajia hyvästä yhteistyöstä ja henkilöstöämme vahvasta sitoutumisesta ja erinomaisesta työstä käänteemme eteen.

Saku Sipola
Toimitusjohtaja
SRV Yhtiöt Oyj