Search form

Sijoittajat / Srv Sijoituskohteena / Toimitusjohtajalta

Toimitusjohtajalta

"Tammi-syyskuun operatiivinen liikevoitto parani, mutta liikevoitto jäi ruplan kurssin vuoksi viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Tavoitteenamme on ollut kasvattaa Suomen asuntorakentamisen osuutta liikevaihdostamme, ja asunnot olivatkin tuloksemme vahva tukijalka. Parhaillaankin koteja rakennetaan 38 eri kohteessa, kaikkiaan 3 346 kappaletta. Kolmannen vuosineljänneksen aikana tuloutimme kaikkiaan 213 asuntoa. Koska tänä vuonna tuloutuu yli 800 asuntoa, viimeiselle vuosineljännekselle osuu viime vuoden tavoin kaikkein suurin potti, yli 360 asuntoa.

Asuntoliiketoimintaamme kehitetään jatkuvasti vastaamaan ihmisten ja kaupunkien tarpeita. Asuntokaupan vahva vire näkyy markkinoilla. Erityisen kysyttyjä asuntoja kuluttajakaupassa ovat edelleen kaupunkien keskustoihin rakennettavat pienet asunnot. Myös erilaiset asuntorahastot ja institutionaaliset sijoittajat ovat aktiivisia asuntomarkkinoilla. Määräävin tekijä asuntokauppapäätökseen on edelleen kuitenkin asunnon hinta. Tästä syystä SRV on kehittänyt uuden asuntokonseptin, jonka asiakkaiksi tavoitellaan eritysesti lapsiperheitä. Tavoitteenamme on, että näissä uuden asumiskonseptin kodeissa kuukausittaiset asumiskulut jäävät alueen vuokratasoa edullisemmiksi.

Kansainvälisen liiketoimintamme liikevaihto laski edelleen odotetusti, sillä olemme siirtyneet kauppakeskusten valmistumisen myötä niiden operointivaiheeseen. Ruplan laskennalliset kurssimuutokset ovat syöneet tulostamme merkittävästi tänä vuonna, erityisesti toinen vuosineljännes oli todella haastava. Kauppakeskusten operatiivinen toiminta kuitenkin paranee koko ajan, ja myynti- ja kävijämäärät ovat edelleen kasvussa.

Katsauskauden jälkeen saimme hyviä uutisia kahden ison kehitteillä olevan hankkeemme osalta. Tampereen Kansi ja Areena -projekti eteni jälleen merkittävän harppauksen kohti lopullista toteutumista, kun allekirjoitimme yhdessä sijoittajakumppaneidemme kanssa yhteisyrityssopimuksen ja kaupungin monitoimiareenan osakassopimuksen projektiyhtiön puolesta.

Positiivinen asia oli myös Keilaniemi -hankkeen valituksen hylkäys hallinto-oikeudessa. Vaikka tornitalojen rakennustöihin päästään vasta Kehä I:n tunnelihankkeen valmistuttua, eli vuonna 2019, on Keilaniemi jälleen ikävä osoitus suomalaisesta valittamisen kulttuurista. Vaikka on tärkeää, että ihmisillä on mahdollisuus kertoa mielipiteensä jo hankkeiden valmistelu- ja kaavoitusvaiheessa, on hyvä muistaa, että yksikin valitus voi vaikuttaa koko alueen palvelutarjontaan ja siten tuhansien kaupunkilaisten elämään. REDI on tästä hyvä esimerkki – ilman siitä tehtyä valitusta alueen asukkailla olisi ollut jo jonkin aikaa käytössään kattavat kauppakeskuksen palvelut.

Aivan REDIn naapuriin toteutettu Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus oli yksi katsauskauden jälkeen lokakuussa luovutetuista hankkeistamme ja jälleen yksi hieno merkintä SRV:n vahvaan sairaala- ja hyvinvoinnin rakentamisen portfolioon, jonka osuus liikevaihdostamme on noin 16 prosenttia. Nyt rakenteilla olevien suurien sairaalaprojektien, kuten Tays Etupihan, Keski-Suomen sairaala Novan ja Helsinkiin tulevan Uuden lasten sairaalan lisäksi olemme valikoituneet jatkoon kahdessa uudessa sairaalahanketta koskevassa kilpailussa: Vaasan keskussairaalan laajennusosa sekä Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin uusi terveydenhuollon palvelukeskus. Yhteensä näiden kahden ensi vuoden alussa ratkeavan hankkeen arvo on lähes 400 miljoonaa euroa.

Koko vuoden tuloksemme painottuu jälleen viimeiselle vuosineljännekselle. Uskon, että pääsemme projektiemme osalta loppuvuoden tavoitteeseen ja pystymme saavuttamaan edellisen osavuosikatsauksen yhteydessä linjatut uudet tavoitteet." 

Juha Pekka Ojala

Toimitusjohtaja 
 
SRV Yhtiöt Oyj
Osavuosikatsaus 1-9/2017