Toimitusjohtajalta

Toimitusjohtajalta

Osavuosikatsaus 1-12/2017, 16.2.2018

“Vuoden 2017 liikevaihto kohosi ensimmäistä kertaa SRV:n historiassa yli miljardin euron. Viime vuosien kasvun taustalla ovat niin koko toimialan positiivinen kehitys kuin ennen kaikkea lukuisat suuret hankkeemme, joita olemme päässeet kehittämään ja rakentamaan. Operatiivinen liikevoitto parani hieman vuoden 2017 aikana, mutta on selvää, että liikevoittotavoitteemme eteen joudutaan tekemään vielä paljon töitä. Rakentamisen kuumana käyvä markkinatilanne kiihdytti osaltaan niin raaka-aine kuin työvoimakustannuksia. Onnistuimme kuitenkin varmistamaan tuotantoketjumme toimivuuden ja pidimme myös laadun osalta riman korkealla tasolla. Koko vuoden tuloksessa näkyy myös eräiden rakenteilla olevien hankkeidemme ennakoitua alhaisempi kate.

Tilauskantamme on vakiintunut muutaman ennätyskvartaalin jälkeen 1,5 miljardin euron tasolle. Suurimpia uusia hankkeita ovat HUS:in historian suurin sairaalahanke Siltasairaala Helsingissä sekä lopullisen toteutuspäätöksen alkuvuodesta 2018 saanut Tampereen Kansi ja Areena -hanke. Oman hankekehityksemme tuotoksia Tampereen ohella on myös katsauskauden jälkeen helmikuussa julkistamamme Pressi-hanke Vantaalle. Työn alla olevista projekteista REDIssä työt etenevät aikataulussaan ja kauppakeskus avaa ovensa suunnitellusti tulevana syksynä. Ensimmäisen asuintornin Majakan asukkaat pääsevät muuttamaan uusiin koteihinsa keväällä 2019.

Venäjän kiinteistömarkkinassa tapahtui vuoden 2017 aikana selvää piristystä, mikä konkretisoitui katsauskauden jälkeen helmikuussa 2018 ilmoittaessamme lähtevämme selvittämään Pearl Plazan – kauppakeskuksen myyntiä. Kauppakeskukset saavuttavat yleensä tavoitellun vuokratasonsa 3-4 vuoden kuluttua avauksesta ja Pearl Plaza on edennyt siltä osin suunnitelmien mukaisesti. Vuonna 2013 avattu kauppakeskus on ollut lähes koko toimintansa ajan täyteen vuokrattu, kävijämäärissä on rikottu vuosi toisensa jälkeen ennätyksiä ja myös vuokratasojen kehitys on ollut viime aikoina suotuisa.

Katsottaessa vuotta 2017 kokonaisuutena voidaan todeta suunnan olleen monella tapaa oikea. Pystyimme kasvattamaan tasaisesti oman asuntotuotantomme osuutta liikevaihdosta ja siten vahvistamaan asuntorakentamisen määrää ja tuloskehitystä. Viime vuonna asuntoja tuloutui lähes kaksi kertaa edellisvuotta enemmän. Valmistuvien asuntojen määrä tulee laskemaan vuonna 2018, johtuen pienemmistä vuoden 2016 asuntoaloitusten määristä. Vuonna 2017 asuntoaloituksia oli jälleen suurempi määrä, mikä vauhdittaa tulosta tulevaisuudessa. Oman positiivisen vireensä asuntopuolelle toi myös läpi koko vuoden 2017 erinomaisesti sujunut asuntomyynti sekä tänään julkistamamme REDIn seuraavan asuintornin Loiston ennakkomarkkinoinnin aloitusajankohta huhtikuussa 2018.

Julkisuudessa on keskusteltu viime aikoina paljon asuntojen hinnoittelusta ja lainatarjonnasta. Me haluamme osaltamme vastata kysyntään ja tulemmekin tarjoamaan jatkossa kaikissa asuntokohteissamme kaksi eri hinnoitteluperiaatetta riippuen siitä, haluaako ostaja käyttää yhtiölainaa vaiko ei. Asiakkaiden valinnanvapauden ja läpinäkyvyyden lisäksi pyrimme osaltamme pienentämään uudistuksella RSlainoituksen osuutta. RS-rahoituksen saatavuus on lyhyellä tähtäimellä jopa suurempi pullonkaula kuin tonttien saatavuus.

Vuoden 2018 teemana tulee olemaan kannattavuuden parantaminen ja taseen purkaminen. Uskomme kuitenkin edelleen strategiamme toimenpiteiden tuottavan tuloksia ja kannattavuustavoitteiden toteutuvan, kun päästään nykyisen strategiakauden loppupuolelle vuoteen 2022.

Haluan vielä lopuksi kiittää upeaa henkilöstöämme vuodesta 2017!”

Juha Pekka Ojala

Toimitusjohtaja
SRV Yhtiöt Oyj