Toimitusjohtajalta

Toimitusjohtajalta

Osavuosikatsaus 1-6/2018, 19.7.2018

“Uuden luominen vaatii rohkeutta ja investointeja. SRV on aina ollut kaupunkirakentamisen edelläkävijä Suomessa. Olemme nytkin mukana lukuisissa projekteissa, jotka kehittävät jokaisen kaupunkilaisen elinympäristöä. Emme rakenna pelkästään taloja vaan toimivia elinympäristöjä, jotka rakentuvat hyvän sijainnin, helposti saatavilla olevien palveluiden ja monipuolisten liikenneyhteyksien varaan.

Tilauskantamme vahvistui yli 12 prosenttia vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon aikana yli 1,7 miljardiin euroon ja saimme uusia tilauksia lähes 570 miljoonan euron edestä. Olemme valinneet projektimme entistä tarkemmin ja asettaneet tiukemmat kriteerit niin katetason kuin sidotun pääomankin osalta. Tilauskantamme myyty osuus kasvoi 86 prosenttiin, mikä kertoo markkinatilanteen jatkuvan vahvana.

Kaupunkirakentaminen ei ole rakentamisen helpoin laji ja vaatii paljon osaamista. Tulosmielessä ensimmäiseen vuosipuoliskoon ei voi olla tyytyväinen, sillä syyskuussa valmistuvan ja kiinteähintaisena rakennusurakkana toteutetun REDIn kauppakeskuksen ennakoitua korkeammat kustannukset painavat koko yhtiön tulosta. llman REDIn vaikutusta SRV:n operatiivinen liikevoitto olisi ollut tammi-kesäkuussa 11,8 miljoonaa euroa positiivinen. Kaikkien haasteidenkin keskellä laadusta ei ole tingitty: REDIstä tulee viimeisen päälle hieno kokonaisuus, josta rakentajat, asiakkaat, vuokralaiset ja alueen asukkaat voivat olla ylpeitä.

REDIn rakentaminen on rasittanut myös tasettamme melkoisesti. Teemme töitä taseen keventämiseksi esimerkiksi käyttöpääoman tehostamisen ja tonttimyyntien kautta. Ensi vuonna velkaantumisaste lähtee REDIn ensimmäisen asuintornin Majakan luovutuksen sekä REDI- ja Okhta Mall –kauppakeskusten projektilainojen uudelleenrahoituksen myötä luontaisesti laskemaan.

Odotamme liiketoiminnan kannattavuuden parantuvan ja palaavan normaalille tasolle vuonna 2019. Myönteisemmän tulosarvion taustalla on kolme keskeistä seikkaa: ensinnäkin kuluvan vuoden tulosta rasittavat REDIn kauppakeskus ja parkkihalli valmistuvat syyskuussa 2018, toiseksi omaperusteisia asuntoja arvioidaan valmistuvan vuonna 2019 jälleen enemmän eli noin 800 kappaletta ja kolmanneksi kauppakeskusten vuokratuottojen arvioidaan paranevan niin Venäjällä kuin Suomessakin.

Tehtävämme on luoda aivan uudenlaista kaupunkiympäristöä ja näköalamme ulottuu kymmenien vuosien päähän. Uskomme valoisaan tulevaisuuteen: panostuksemme kaupunkien kehittämiseen on pitkäjänteistä.”

Juha Pekka Ojala

Toimitusjohtaja
SRV Yhtiöt Oyj