Toimintaympäristö

Toimintaympäristö

Suomen talous supistuu voimakkaasti koronaepidemian takia. BKT:n arvioidaan supistuvan noin 7 prosenttia vuonna 2020 ja kasvavan noin 3 prosenttia kahtena tulevana vuonna. Makrotalouden ennusteet ovat edelleen epävarmoja ja riippuvat siitä, miten epidemiatilanne etenee ja miten epidemiaa onnistutaan hallitsemaan. (Lähde: Suomen Pankki)

Koronaepidemian myötä rakentaminen hidastuu entisestään. Rakennusteollisuus arvio, että rakentaminen vähenee kuluvana vuonna 5 prosenttia ja 4 prosenttia vuonna 2021. Hidastuminen näkyy rakennustuotannossa syksyllä, kun hankkeita siirretään eteenpäin. RT:n mukaan rakennusalan työllisyys voi pahimmillaan laskea 20 000 työpaikalla. (Lähde: Rakennusteollisuus)

Asuntojen uudisrakentaminen on ollut ennätysvilkasta viime vuosina erityisesti pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa. Asuntoaloitukset vähenevät tänä vuonna jopa neljänneksellä; asuntoja odotetaan aloitettavan noin 28 000, kun vielä viime vuonna aloitettiin vajaa 40 000. Pudotus koskee erityisesti vapaarahoitteisia asuntoja. Myös toimitilojen kasvu hyytyy kaikissa pääluokissa. Volyymi putoaa eniten vuonna 2021, koska koronaepidemia heikentää mahdollisuuksia investoida esimerkiksi liikerakentamiseen, hotellihankkeisiin tai teollisuuden rakennuksiin. Mm. sairaalarakentaminen on pitänyt julkisen rakentamisen volyymia korkealla viime vuodet, mutta nyt myös julkisen sektorin investoinnit vähentynevät. Valtion elvytystoimet piristävät maa- ja vesirakentamisen näkymiä. (Lähde: Rakennusteollisuus)

Muuttoliike pitää yllä tarvetta sekä asunto- että toimitilarakentamiselle kasvukeskuksissa, joissa SRV:n painopiste yhtiön strategian mukaisesti sijaitsee. Kaupungistuminen jatkuu Suomessa ja rakentaminen painottuu yhä enemmän kasvukeskuksiin. (Lähde: VTT)

Sekä ulkomaisten että kotimaisten sijoittajien kiinnostus Suomen kasvukeskuksissa sijaitsevia kohteita kohtaan oli hyvällä tasolla alkuvuonna. Asuntojen kiinnostavuus kiinteistösijoitusluokkana on viimeisten vuosien aikana kasvanut voimakkaasti ja on edelleen korkealla tasolla. Koronaepidemian aiheuttama epävarmuus on toistaiseksi hiljentänyt kiinteistöjen kaupankäyntiä sekä vähentänyt vuokratuottoja. Kriisi kohtelee eri kiinteistösektoreita eri tavoin. (Lähde: KTI)

Venäjän taloutta on kurittanut kaksinkertainen shokki, jossa rupla heikentyi raakaöljyn hinnan romahduksen ja koronaepidemian leviämisen myötä. Öljyn hinta on kuitenkin vahvistunut ollen nyt samalla tasolla kuin maaliskuun alkupuolella, mutta on edelleen noin 40 prosenttia matalammalla kuin vuoden alussa. Arviot BKT:n kehittymisestä vaihtelevat, mutta yleisen käsityksen mukaan talous supistuu 5-6 prosenttia vuonna 2020 ja kasvaa 3-5 prosenttia vuonna 2021. Venäjän koronaepidemian myötä käyttöönotetut tiukat rajoitukset ovat näkyneet selvimmin vähittäiskaupassa, jonka volyymi laski huhtikuussa 37 prosenttia muissa tuotteissa kuin elintarvikkeissa. Vaikka rajoituksia on purettu, supistuminen jatkunee edelliseen vuoteen verrattuna. (Lähde: Bofit)

1-6/2020 Puolivuosikatsaus, 21.7.2020