Toimintaympäristö

Toimintaympäristö

Markkinat

Suomen talouden kasvunäkymät ovat heikentyneet vahvan alkuvuoden jälkeen energiakriisin sekä kiihtyvän inflaation myötä. Suomen talouden ennustetaan kasvavan 2,2 % tänä vuonna ja supistuvan 0,3 % ensi vuonna. Kallistunut energia hidastaa kasvua ja kiihdyttää inflaatiota lähivuosina, mutta kuluttajahintojen nousun odotetaan helpottavan ensi vuoden aikana. Inflaation rinnalla korkojen nousu syö kuluttajien ostovoimaa ja kuluttajien luottamus on historiallisen matalalla. Työllisyysaste on ollut hyvä, mutta talouden haasteet ennakoivat suotuisan työllisyyskehityksen päättymistä.  (Lähde: Suomen Pankki)

Kaupungistuminen Suomessa on pitänyt yllä kysyntää sekä asunto- että toimitilarakentamiselle erityisesti kasvukeskuksissa. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan heikensi rakentamisen näkymiä, mutta edeltävän vuoden vahva tilauskanta pitää rakentamisen kasvussa kuluvana vuonna. Rakennuslupien määrä on kuitenkin kääntynyt laskuun ja Rakennusteollisuus ennakoi rakentamisen vähenevän 2 % vuonna 2023. Materiaalien kustannusten nousuvauhti on hidastunut ja saatavuusongelmat vähentyneet. (Lähde: Rakennusteollisuus ja Rakentamisen suhdanneryhmä)

Erittäin vilkkaan asuntomarkkinavuoden jälkeen kuluvana vuonna kotitalouksien asunnonostoaikomukset ovat vähentyneet muun muassa korkojen nousun ja ostovoiman muutoksien myötä. Asuntorakentamisen vauhti hidastuu, ja kuluvana vuonna ennustetaan aloitettavan 41 000 asuntoa ja vuonna 2023 noin 36 000 asuntoa. Toimitilarakentaminen jatkaa kasvuaan kuluvana vuonna teollisuus- ja energiainvestointien myötä. Epävarmuus ja korkeat kustannukset kuitenkin vaikeuttavat tarjoustoimintaa, ja toimitilarakentaminen kääntyy laskuun ensi vuonna. (Lähde: Rakennusteollisuus)

Vuosi 2022 alkoi Suomen kiinteistömarkkinoilla vahvasti, ja kauppaa on käyty monipuolisesti eri sektoreilla. Venäjän hyökkäyssota, kiihtyvä inflaatio ja korkojen nousu varjostavat kehitysnäkymiä ja vaikuttavat tuottovaatimusten nousuun kaikissa segmenteissä. Kaupankäyntivolyymien odotetaan hidastuvan vuoden 2022 loppua kohti ja mahdollisesti vielä alkuvuonna 2023. Sijoittajien kiinnostus kohdistunee yhä vahvoihin kassavirtakohteisiin, kuten asuntoihin ja julkisiin yhteiskuntakiinteistöihin. (Newsec)

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on ajanut maan talouden heikkoon tilaan. Suomen Pankki ennustaa Venäjän talouden supistuvan -4 % kuluvana vuonna ja -4 % vuonna 2023. Venäjän hyökkäyssodan aikaansaama epävarmuus supistaa kulutusta ja investointeja. Ulkomaiden laajat talous- ja kauppapakotteet ovat eristäneet Venäjän kasvainväliseltä rahoitukselta, rajoittaneet teknologian tuontia ja leikanneet venäläisten tuotteiden ulkomaalaisen kysynnän heikentäen tulevien vuosien kasvunäkymiä. (Lähde: Suomen Pankki, Bofit)

1-9/2022 Osavuosikatsaus, 27.10.2022