Toimintaympäristö

Toimintaympäristö

Markkinat

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on heikentänyt Suomen talouden näkymiä. Suomen pankki arvioi talouden kasvavan vuonna 2022 1,7 prosenttia ja vuonna 2023 vain 0,5 prosenttia. Sota on lisännyt tarjontahäiriöitä ja nostanut raaka-aineiden, ruuan sekä energian hintoja. Kasvava epävarmuus, kuluttajien heikentynyt luottamus sekä nopea inflaatio vähentävät kulutusta ja investointeja. Ulkomaankauppa Venäjän kanssa on romahtanut ja viennin määrä laskee. Lisäksi rahoitusolot ovat kiristyneet markkinakorkojen nousun myötä. Sodan taloudelliset vaikutukset Suomelle ovat moninaiset ja sodan kaikkiin vaikutuksiin Suomen talouteen liittyy tässä vaiheessa huomattavan paljon epävarmuutta. (Lähde: Suomen Pankki)

Kaupungistuminen Suomessa on pitänyt yllä kysyntää sekä asunto- että toimitilarakentamiselle erityisesti kasvukeskuksissa. Sota (Ukrainassa) heikensi rakentamisen näkymiä mutta vuoden 2021 vahva aloitusmäärä pitää yllä kuluvan vuoden työkantaa. Rakentamisen raaka-aineiden saatavuusongelmat nostavat merkittävästi rakentamisen hintaa. Yleinen epävarmuus ja nousevat kustannukset hankaloittavat tarjoustoimintaa sekä vaikuttavat hankkeiden lykkäämiseen laskien 2023 aloitusten määriä. (Lähde: Rakennusteollisuus)

Vuonna 2021 asuntorakentaminen oli ennätyksellisen vilkasta ja vuoden aikana aloitettiin arviolta 48 000 asunnon rakennustyöt. Kuluvana vuonna asuntorakentamisen vauhdin ennustetaan hidastuvan 39 000 asuntoon epävarmuuden sekä kustannusten ja korkojen nousun myötä. Myös toimitilarakentaminen kääntyi kasvuun vuonna 2021 varasto- ja teollisuusrakentamisen vetämänä. Kuluvana vuonna toimitilarakentamisen kasvua hidastaa epävarmuus ja kustannusten arvaamattomuus. (Lähde: Rakennusteollisuus)

Vuosi 2022 alkoi Suomen kiinteistömarkkinoilla vahvasti ja kauppaa on käyty monipuolisesti eri sektoreilla. Venäjän sota ja kiihtyvä inflaatio varjostavat kehitysnäkymiä ja vaikuttavat niin investointeihin kuin vuokrakysyntään. Sijoittajien kiinnostus on kohdistunut vahvoihin kassavirtakohteisiin, kuten asuntoihin, julkisiin yhteiskuntakiinteistöihin ja logistiikkaan. Lisäksi toimistokiinteistöjen kiinnostus on kasvanut, kun taas liikekiinteistöjen kiinnostavuus pysyttelee matalalla. Ulkomaalaisten sijoittajien osuus kiinteistökaupoista on pysynyt korkealla tasolla, mutta osuuden ennakoidaan kääntyvän laskuun. (Lähde: KTI & Newsec)

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on ajanut Venäjän talouden lamaan. Epävarmuuden ja ulkomaiden laajojen talous- ja kauppapakotteiden sekä Venäjän vastasanktioiden myötä Bofit arvioi Venäjän BKT:n supistuvan 8-15 % kuluvana vuonna. Kiinteät investoinnit ja tuonti laskevat voimakkaasti. Hyökkäyksen myötä ruplan kurssi on sukeltanut, inflaatio kiihtynyt ennätyslukemiin ja ostovoima heikentynyt. (Lähde: Suomen Pankki, Bofit)

1-6/2022 Osavuosikatsaus, 21.7.2022