Toimintaympäristö

Toimintaympäristö

Markkinat

Suomen talous palautui ripeästi koronapandemian pahimman vaiheen aiheuttamasta taantumasta ja vuonna 2021 Suomen talous kasvoi arviolta 3,3 %. Venäjän hyökkäys Ukrainaan helmikuun lopussa toi talouteen merkittävää epävarmuutta ja heikensi Suomen talouden kasvunäkymiä. Sodan taloudelliset vaikutukset Suomelle ovat moninaiset ja riippuvat sodan kestosta sekä laajuudesta. Kriisi vauhdittaa inflaatiota energian ja raaka-aineiden hintojen noustessa. Kasvava epävarmuus, kuluttajien heikentynyt luottamus sekä nousevat hinnat vähentävät kulutusta ja investointeja. Viennin kasvu taittuu Venäjän kaupan hyytymisen myötä. Koronapandemian myötä syntyneet globaalien tuotantoketjujen pullonkaulat pahenevat pakotteiden ja vastapakotteiden myötä.  (Lähde: Suomen Pankki & Valtiovarainministeriö)

Kaupungistuminen Suomessa on pitänyt yllä kysyntää sekä asunto- että toimitilarakentamiselle erityisesti kasvukeskuksissa. Rakentaminen kääntyi kasvuun vuonna 2021 Suomen talouden vetämänä ja vuoden 2021 vahva aloitusmäärä pitää yllä kuluvan vuoden työkantaa. Ennen sodan alkua rakentamisen kasvun ennakoitiin kiihtyvän kahteen prosenttiin kuluvana vuonna. Sodan luoma epävarmuus, moninaiset talousvaikutukset sekä rakentamisen kova kustannuskehitys ja materiaalien saatavuusongelmat jarruttavat rakentamista.

Vuonna 2021 asuntorakentaminen oli ennätyksellisen vilkasta ja vuoden aikana aloitettiin arviolta 48 000 asunnon rakennustyöt. Kuluvana vuonna asuntorakentamisen vauhdin ennustetaan hidastuvan epävarmuuden ja korkojen mahdollisen nousun myötä. Myös toimitilarakentaminen kääntyi kasvuun vuonna 2021 varasto- ja teollisuusrakentamisen vetämänä. Kuluvalle vuodella on ennustettu kasvun jatkumista teollisuus- ja varastorakentamisen sekä palvelualojen investointien myötä. Riski ennustettua heikommasta kehityksestä on kuitenkin merkittävä. (Lähde: Rakennusteollisuus & Rakennusalan suhdanneryhmä)

Kiinteistökauppojen volyymi pysyi korkealla tasolla vuonna 2021. Vuosi 2022 alkoi Suomen kiinteistömarkkinoilla vahvasti mutta Venäjän sota luo epävarmuutta ja varjostaa kehitysnäkymiä. Sijoittajien kiinnostus on kohdistunut vahvoihin kassavirtakohteisiin, kuten asuntoihin ja logistiikkaan. Lisäksi toimistokiinteistöjen kiinnostus on kasvanut, kun taas liikekiinteistöjen kiinnostavuus pysyttelee matalalla. (Lähde: KTI & Newsec)

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on ajanut Venäjän talouden lamaan. Epävarmuuden ja ulkomaiden laajojen talous- ja kauppapakotteiden sekä Venäjän vastasanktioiden myötä Bofit arvioi Venäjän BKT:n supistuvan 10% kuluvana vuonna. Kiinteät investoinnit ja tuonti laskevat voimakkaasti. Hyökkäyksen myötä ruplan kurssi on sukeltanut ja inflaatio kiihtynyt ennätyslukemiin. (Lähde: Suomen pankki, Bofit)

1-3/2022 Osavuosikatsaus, 28.4.2022