Toimintaympäristö

Toimintaympäristö

Suomen talouden ennustetaan kääntyvän reippaaseen kasvuun koronapandemian helpottaessa rokotusten myötä. Vuonna 2021 talous kasvaa 2,9 prosenttia ja vuonna 2022 3,0 prosenttia. Kotitalouksien kulutus vauhdittaa talouden kasvupyrähdystä ja globaali kasvu tukee vientiä. Merkittävin heikomman kehityksen riski liittyy pandemian arvaamattomuuteen. (Lähde: Suomen Pankki)

Kaupungistuminen Suomessa jatkuu ja muuttoliike pitää yllä kysyntää sekä asunto- että toimitilarakentamiselle erityisesti kasvukeskuksissa. Kuluvana vuonna uudisrakentamisen ennakoidaan supistuvan kaksi prosenttia ja painottuvan kasvukeskuksiin. Rakennusmateriaalien hinnat ovat nousseet alkuvuoden aikana. (Lähde: Rakennusteollisuus)

Kuluvana vuonna aloitetaan arviolta 37 000 asunnon rakennustyöt ja asuntotuotanto pysyy historiaan nähden hyvällä tasolla. Ensi vuonna aloitusten ennakoidaan laskevan 34 000 asuntoon. Matalat korot tukevat sekä sijoittaja- että kuluttajakysyntää ja alueellinen eriytyminen jatkuu. Toimitilarakentaminen hidastuu kuluvana vuonna mutta julkinen rakentaminen säilyy hyvällä tasolla. Ensi vuonna lähes kaikkien toimitilojen rakentaminen kääntyy pieneen kasvuun. (Lähde: Rakennusteollisuus)

Koronapandemia on vaikuttanut kiinteistösijoitusmarkkinan polarisoitumiseen. Sijoittajien kiinnostus kohdistuu vahvoihin kassavirtakohteisiin, kuten asuntoihin, logistiikkaan ja yhteiskuntakiinteistöihin. Ulkomaalaiset sijoittajat sekä kotimaiset että kansainväliset rahastot kasvattavat jatkuvasti markkinaosuuttaan suomalaisten institutionaalisten sijoittajien rinnalla. (Lähde: KTI/Newsec)

Venäjän talouden ennusteet ovat parantuneet viime syksystä. Positiiviseen kehitykseen ovat vaikuttaneet öljyn hintakehitys sekä koronapandemian vaikutusten jääminen odotettua pienemmiksi. Venäjän BKT:n ennustetaan kääntyvän 3-4 %:n kasvuun vuosina 2021 ja 2022. (Lähde: Suomen Pankki/Bofit)

1-6/2021 Puolivuosikatsaus, 21.7.2021