SRV lyhyesti

SRV lyhyesti

SRV:n tavoitteena on kehittää ja rakentaa tiloja ja koteja, joissa ihmisten on hyvä asua, elää, tehdä töitä, liikkua tai vain olla. Vahvuutemme on pitkäjänteinen kehitystyö ja syvällinen perehtyminen asiakkaiden tarpeisiin – asiat, joita SRV on tehnyt jo yli 30 vuotta.

SRV:n liiketoimintasegmentit ovat Rakentaminen ja Sijoittaminen sekä Muut toiminnot.

Rakentaminen-liiketoiminta muodostuu kiinteistöjen kehittämisestä, asuntorakentamisesta sekä toimitilarakentamisesta, johon sisältyvät liike-, toimisto-, logistiikka- ja erityisrakentaminen sekä maa- ja kalliorakentaminen. Liiketoimintaan kuuluvat lisäksi tekniikkayksiköt ja hankintatoimi sekä sisäiset palvelut ja omaperusteisen asuntotuotannon vaatima pääoma tontteineen.

Sijoittaminen-liiketoimintaan kuuluu keskeneräiset ja valmiit kohteet, joissa yhtiö toimii pidemmän aikavälin sijoittajana. Myös tontit, joita itse kehitetään, ja joiden varsinainen tulonodotus muodostuu kehittämisen kautta, raportoidaan osana Sijoittaminen-liiketoimintaa. Sijoittaminen-segmentti keskittyy konsernin kiinteistösijoitusten hallinnointiin, realisointeihin ja uusien yhteissijoitusrakenteiden luontiin ja omistamiseen.

Muut toiminnot muodostuu pääosin SRV-konsernin emoyhtiö SRV Yhtiöt Oyj:n sisältämistä konsernitoiminnoista ja Suomen kiinteistö- ja hankekehitystoimintaa toteuttavasta hankekehitysyksiköstä.