SRV lyhyesti

SRV lyhyesti

SRV:n tavoitteena on kehittää ja rakentaa tiloja ja koteja, joissa ihmisten on hyvä asua, elää, tehdä töitä, liikkua tai vain olla. Vahvuutemme on pitkäjänteinen kehitystyö ja syvällinen perehtyminen asiakkaiden tarpeisiin – asiat, joita SRV on tehnyt jo 30 vuotta.

SRV:n liiketoimintasegmentit ovat Suomen liiketoiminta ja Kansainvälinen liiketoiminta sekä Muut toiminnot. Suomen liiketoiminta muodostuu kiinteistöjen kehittämisestä, asuntorakentamisesta sekä toimitilarakentamisesta, johon sisältyvät liike-, toimisto-, logistiikka- ja erityisrakentaminen sekä maa- ja kalliorakentaminen. Kansainvälisen liiketoiminnan muodostavat SRV:n liiketoiminnot Venäjällä ja Virossa. Liiketoimintasegmentti Muut toiminnot muodostuu pääosin SRV-konsernin emoyhtiö SRV Yhtiöt Oyj:n sisältämistä konsernitoiminnoista, Suomen kiinteistö- ja hankekehitystoimintaa toteuttavasta hankekehitysyksiköstä sekä Suomen työmaiden kalustopalvelun toiminnoista.

SRV lyhyesti