Search form

Sijoittajat / Srv Sijoituskohteena / Rakentamisen näkymät

Rakentamisen näkymät

Euroopan talous on jatkanut kasvuaan, mutta merkittävät taloudelliset ja poliittiset epävarmuustekijät useissa maissa sekä euroalueella, että sen ulkopuolella pitävät yllä riskejä kehitykselle. Suomen talous on elpymässä laaja-alaisesti. Vienti ja teolliset investoinnit ovat nousseet tukemaan kotimaisen kulutuksen ja rakentamisen aloittamaa nousua. Bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan 2–3 prosenttia vuonna 2017.

Vuonna 2016 rakentaminen kasvoi poikkeuksellisen jyrkästi, lähes seitsemän prosenttia, ja uudisrakentaminen oli vilkasta kaikilla sektoreilla. Rakennusteollisuus arvioi, että tänä vuonna kasvu hidastuu 2–3 prosenttiin. (Lähde: Rakennusteollisuuden suhdannekatsaus.)

Rakentamisen kasvun yleisenä moottorina ovat edelleen kaupungistuminen ja muuttoliike, jotka pitävät yllä tarvetta sekä asunto- että toimitilarakentamiselle kasvukeskuksissa, joissa SRV:n painopiste yhtiön strategian mukaisesti sijaitsee. VTT:n ennusteen mukaan kaupungistuminen tulee jatkumaan, sillä Suomen kaupungistumisaste on selvästi muita teollistuneita maita ja esimerkiksi Ruotsia jäljessä. Optimistisimpien ennusteiden mukaan jopa noin 620 000 ihmisen arvioidaan muuttavan kaupunkikeskuksiin vuoteen 2040 mennessä. (Lähde: VTT, Asuntotuotantotarve 2015–2040, 01/2016.)

Suomen asunto-, toimitila- ja infrarakentaminen

Kasvukeskusten asuntokauppa on pysynyt yleisesti edelleen kohtuullisen hyvällä tasolla muuttoliikkeen ja sijoittajamyynnin ansiosta. Asuntotuotanto painottuu yhä pieniin kerrostaloasuntoihin. Viime vuonna Suomessa aloitettiin kaikkiaan yli 37 000 asunnon rakentaminen, joka oli merkittävästi enemmän kuin edellisenä vuonna. Tänä vuonna Rakennusteollisuus arvioi asuntoaloituksia olevan noin 35 000 kappaletta.

Vuonna 2016 toimitilarakentamisen aloitusten määrä kasvoi kuutioissa merkittävästi, kun useita suuria hankkeita käynnistyi erityisesti julkisen palvelurakentamisen sektorilla. Tänä vuonna julkisten palvelurakennusten aloitusten ennustetaan pysyvän samalla tasolla, kun taas liike- ja toimistorakentamisessa nähdään pientä piristymistä. Teollisuusrakentaminen kehittyy hieman odotuksia heikommin. Korjausrakentamisen kasvuvauhdin arvioidaan pysyvän kahdessa prosentissa edellisvuoden tapaan. Maa- ja vesirakentamisen investointien ennustetaan kasvavan tänä vuonna noin kaksi prosenttia, mutta kasvun arvioidaan hidastuvan taas ensi vuonna. (Lähde: Rakennusteollisuuden suhdannekatsaus, 3/2017.)

Tilastokeskuksen mukaan rakentamisen kustannukset ovat nousseet vuoden 2016 maaliskuuhun verrattuna. Viimeisen 12 kuukauden aikana ovat kasvaneet erityisesti tarvikkeiden hinnat. (Lähde: Tilastokeskus, rakennuskustannusindeksi.)

1-6/2017 Osavuosikatsaus 
20.7.2017