Search form

Sijoittajat / Srv Sijoituskohteena / Rakentamisen näkymät

Rakentamisen näkymät

Euroopan talous on jatkanut kasvuaan, mutta merkittävät taloudelliset ja poliittiset epävarmuustekijät useissa maissa sekä euroalueella että sen ulkopuolella pitävät yllä riskejä kehitykselle. Suomen talous on elpymässä laaja-alaisesti. Vienti ja teolliset investoinnit ovat nousseet tukemaan kotimaisen kulutuksen ja rakentamisen aloittamaa nousua. Bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan 2,5─3,5 prosenttia vuonna 2017.

Rakentamisen kasvu jatkuu tänä vuonna lähes viime vuoden tasolla ollen arvioiden mukaan noin 4 prosenttia. Uudisrakentamisen aktiviteetti on ollut talouskasvun myötä ennakoitua vahvempaa, minkä seurauksena volyymikasvua kertyy myös vuodelle 2018. (Lähde: Rakennusteollisuuden suhdannekatsaus 10/2017).

Rakentamisen kasvun yleisenä moottorina ovat edelleen kaupungistuminen ja muuttoliike, jotka pitävät yllä tarvetta sekä asunto- että toimitilarakentamiselle kasvukeskuksissa, joissa SRV:n painopiste yhtiön strategian mukaisesti sijaitsee. VTT:n ennusteen mukaan kaupungistuminen tulee jatkumaan, sillä Suomen kaupungistumisaste on selvästi muita teollistuneita maita ja esimerkiksi Ruotsia jäljessä. Optimistisimpien ennusteiden mukaan jopa noin 620 000 ihmisen arvioidaan muuttavan kaupunkikeskuksiin vuoteen 2040 mennessä. (Lähde: VTT, Asuntotuotantotarve 2015–2040, 01/2016).

Suomen asunto-, toimitila- ja infrarakentaminen

Kasvukeskusten asuntokauppa on pysynyt yleisesti hyvällä tasolla muuttoliikkeen ja sijoittajamyynnin ansiosta. Asuntotuotanto painottuu yhä pieniin kerrostaloasuntoihin. Viime vuonna Suomessa aloitettiin 26.10.2017 klo 8:30 Q 8 (27) 3 kaikkiaan yli 37 000 asunnon rakentaminen, joka oli merkittävästi enemmän kuin edellisenä vuonna. Tänä vuonna Rakennusteollisuus arvioi asuntoaloituksia olevan jopa noin 43 000 kappaletta.

Vuonna 2016 toimitilarakentamisen aloitusten määrä kasvoi kuutioissa merkittävästi, kun useita suuria hankkeita käynnistyi. Ennusteiden mukaan tänä vuonna julkisten palvelurakennusten aloitukset lisääntyvät hieman. Liike- ja toimistorakentamisessa nähdään reipasta piristymistä, ja teollisuusrakentaminen pysyy likimain vuoden 2016 tasolla. Kokonaisuudessaan toimitilarakentamisen aloitusmäärät kasvavat hieman. Korjausrakentamisen kasvun arvioidaan vähenevän hieman viime vuodesta ja olevan tänä vuonna noin 1,5 prosenttia. Maa- ja vesirakentamisen odotetaan kasvavan tänä vuonna noin 2─3 prosenttia, mutta kasvun ennakoidaan hidastuvan ensi vuonna. (Lähde: Rakennusteollisuuden suhdannekatsaus, 10/2017)

Tilastokeskuksen mukaan rakentamisen kustannukset ovat nousseet lievästi vuoden 2016 syyskuuhun verrattuna. Viimeisen 12 kuukauden aikana ovat kasvaneet erityisesti tarvikkeiden hinnat. (Lähde: Tilastokeskus, rakennuskustannusindeksi) 

1-9/2017 Osavuosikatsaus 
26.10.2017