Näkymät

Näkymät

Näkymät vuodelle 2022

Liikevaihdon ja tuloksen kehitykseen vuonna 2022 vaikuttavat yleisen talouskehityksen lisäksi muun muassa SRV:n omien hankkeiden luovutuksenmukaisen tuloutuksen ajoitus ja tuloutuvan tuotannon määrä, tilauskannan kate ja sen kehittyminen, uusien urakoiden ja omien hankkeiden käynnistyminen sekä Venäjän Ukrainassa käynnistämä sota ja siihen liittyvät suorat ja epäsuorat vaikutukset, kuten materiaalikustannukset sekä materiaalien että työvoiman saatavuus ja kysynnän muutokset. Koronapandemian vaikutukset ovat olleet kokonaisuutena arvioiden maltillisia mutta pandemian vaikutukset rakentamisen markkinaan ovat edelleen epäselvät ja tuovat epävarmuutta tulevaisuuden näkymiin. Vuoden 2022 liikevaihto tulee koostumaan pääosin yhteistoiminnallisesta urakoinnista ja sijoittajille myydyistä omakehitteisistä hankkeista. Omaperusteisen asuntotuotannon osuus liikevaihdosta jää  vuonna 2022 verrattain pieneksi.

    • Konsernin vuoden 2022 liikevaihdon arvioidaan olevan 800 – 860 milj. euroa (aiemmin 800 – 950 milj. euroa) (liikevaihto vuonna 2021: 932,6 milj. euroa).
    • Operatiivisen liikevoiton arvioidaan paranevan vuoteen 2021 verrattuna ja olevan 15 – 25 milj. euroa (aiemmin: Operatiivisen liikevoiton arvioidaan paranevan vuoteen 2021 verrattuna) (operatiivinen liikevoitto vuonna 2021: 5,3 milj. euroa).