Merkintäetuoikeusanti

SRV:n merkintäetuoikeusanti 29.5.-12.6.2020

SRV:n 26.3.2020 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen valtuutuksen perustuen, SRV:n hallitus on tänään, 22.5.2020, päättänyt tarjota SRV:n osakkeenomistajille merkittäväksi enintään 131.049.371 SRV:n uutta osaketta (“Uudet Osakkeet“) heidän olemassa olevien osakkeiden omistuksen suhteessa merkintähintaan 0,38 euroa jokaiselta Uudelta Osakkeelta (“Osakeanti“).

Merkintäetuoikeusanti on osa SRV:n 31.10.2019 tiedottamaa tervehdyttämisohjelmaa, ja Osakeannin tarkoitus on parantaa SRV:n taseasemaa, likviditeettiä ja taloudellista asemaa.

Osakeanti lyhyesti

 • SRV pyrkii hankkimaan Osakeannilla enintään noin 50 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla enintään 131.049.371 Uutta Osaketta merkittäväksi.
 • SRV:n nykyisillä osakkeenomistajilla on ensisijainen oikeus merkitä Uusia Osakkeita merkintäoikeuksilla (“Merkintäoikeus“), joita tarjotaan heille samassa suhteessa kuin he ennestään omistavat SRV:n osakkeita.
 • SRV:n osakkeenomistaja, joka on täsmäytyspäivänä 26.5.2020 merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään SRV:n osakasluetteloon, saa kutakin täsmäytyspäivänä omistamaansa SRV:n osaketta kohden yhden Merkintäoikeuden. Merkintäoikeudet kirjataan osakkeenomistajan arvo-osuustilille 27.5.2020. Ensimmäinen kaupankäyntipäivä ilman Merkintäoikeuksia on 25.5.2020.
 • Merkintäoikeuksien haltija on yhdellä Merkintäoikeudella oikeutettu merkitsemään yhden Uuden Osakkeen Merkintähintaan (määritelty jäljempänä).
 • Merkintähinta on 0,38 euroa Uudelta Osakkeelta (“Merkintähinta“).
 • Osakeannin merkintäaika (“Merkintäaika“) alkaa 29.5.2020 klo 9.30 Suomen aikaa ja päättyy 12.6.2020 klo 16.30 Suomen aikaa.
 • Merkintäoikeudet ovat vapaasti luovutettavissa, ja niiden odotetaan olevan kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n (“Helsingin Pörssi“) ylläpitämällä pörssilistalla 29.5.2020 ja 8.6.2020 välisenä aikana.
 • SRV tulee julkistamaan Osakeantia koskevan Finanssivalvonnan hyväksymän esitteen arviolta 28.5.2020.
 • SRV on vastaanottanut sitoumukset Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselta, Pohjola Vakuutus Oy:ltä ja OP-Henkivakuutus Oy:ltä, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalta, Tiiviste-Group Oy:ltä sekä Pontos Oy:ltä merkitä Uusia Osakkeita Osakeannissa yhteensä 40 miljoonalla eurolla (“Merkintäsitoumukset“).
 • Danske Bank A/S, Suomen sivuliike toimii Osakeannin Pääjärjestäjänä (“Pääjärjestäjä“).

Toimintaohjeet

SRV:n osakkeenomistajana saat arvo-osuustilillesi automaattisesti jokaista täsmäytyspäivänä 26.5.2020 omistamaasi SRV:n osaketta kohden yhden Merkintäoikeuden. Yhdellä Merkintäoikeudella saa merkitä yhden osakkeen. Merkintähinta on 0,38 euroa osakkeelta ja se maksetaan merkittäessä. Osakeantiin osallistuakseen osakkeenomistajan tai muun sijoittajan on annettava merkintätoimeksianto oman tilinhoitajansa, omaisuudenhoitajansa tai hallintarekisteröinnin hoitajansa antamien ohjeiden mukaisesti.

Toimintavaihtoehdot:

 1. Voit käyttää saamasi Merkintäoikeudet kokonaan uusien osakkeiden merkitsemiseen.
 2. Voit ostaa Helsingin Pörssistä lisää Merkintäoikeuksia tai myydä osan Merkintäoikeuksistasi.
 3. Voit myydä Helsingin Pörssissä kaikki Merkintäoikeutesi.
 4. Mikäli et ole vielä SRV:n osakkeenomistaja, voit ostaa Merkintäoikeuksia Helsingin Pörssistä ja merkitä niillä osakkeita.

Osakeannin tärkeitä päivämääriä

25.5.2020 Ensimmäinen kaupankäyntipäivä ilman Merkintäoikeuksia
26.5.2020 Osakeannin täsmäytyspäivä
29.5.2020 Osakeannin Merkintäaika alkaa
29.5.2020 Kaupankäynti Merkintäoikeuksilla Helsingin Pörssissä alkaa
8.6.2020 Kaupankäynti Merkintäoikeuksilla Helsingin Pörssissä päättyy
12.6.2020 Osakeannin Merkintäaika päättyy ja käyttämättömät Merkintäoikeudet raukeavat arvottomina (arviolta)
15.6.2020 Kaupankäynti Väliaikaisilla Osakkeilla Helsingin Pörssissä alkaa (arviolta)
16.6.2020 Osakeannin alustava tulos julkistetaan (arviolta)
17.6.2020 Osakeannin lopullinen tulos julkistetaan (arviolta)
18.6.2020 Kaupankäynti Väliaikaisilla Osakkeilla Helsingin Pörssissä päättyy (arviolta)
18.6.2020 Osakeannissa annetut Uudet Osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin (arviolta)
19.6.2020 Väliaikaiset Osakkeet muunnetaan Uusiksi Osakkeiksi (arviolta)
22.6.2020 Kaupankäynti Uusilla Osakkeilla alkaa Helsingin Pörssissä (arviolta)

Merkintäetuoikeusannin esittely (webcast)

SRV järjesti 4.6.2020 klo 18 webcast-lähetyksen, jossa kerrotaan SRV:stä ja merkintäetuoikeusannista. Katso tallenne täällä: webcast

Tiedotteet

Pörssitiedote 28.05.2020

Pörssitiedote 22.05.2020

Liitteet

Esite

Markkinointiesite

Osakeannin ehdot (22.05.2020)

Osavuosikatsaus 01-03/2020

Tilinpäätös 2019

Tilinpäätös 2018

Yhtiön yhtiöjärjestys

Lisätiedot
Ilkka Pitkänen, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 040-667 0906, ilkka.pitkanen@srv.fi