Search form

Sijoittajat / Osakkeenomistajat

Osakkeenomistajat

Osakasrekisteri

SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeet on liitetty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään. Yhtiön osakasrekisteriä ylläpidetään Euroclear Finland Oy:ssä, jossa voi tutustua SRV Yhtiöt Oyj:n osakasluetteloon. Eurclear Finland Oy:n osoite on Urho Kekkosen katu 5 C, 00100 Helsinki.

Osoitteenmuutokset

Osakkeenomistajia pyydetään ilmoittamaan nimen- ja osoitteenmuutokset sen pankin tai pankkiiriliikkeen konttoriin, jossa osakkaan arvo-osuustiliä hoidetaan. Jos tiliä hoidetaan Euroclear Finland Oy:ssä, muutokset ilmoitetaan osoitteella Euroclear Finland Oy, PL 1110, 00101 Helsinki.

Omistusrakenne

Omistusrakenne päivitetään kerran kuukaudessa.