Omat osakkeet

SRV Yhtiöt Oyj:n osakepääoma on 3,1 miljoonaa euroa. Osakkeella ei ole nimellisarvoa ja rekisteröityjen osakkeiden lukumäärä on 60 499 575 kappaletta. Yhtiöllä on yksi osakesarja.

Osakkeen päätöskurssi OMX Helsingin pörssissä oli 31.12.2018 1,70 euroa (3,60 euroa 31.12.2017, muutos -53 %). Osakkeen ylin kurssi katsauskaudella oli 4,12 euroa ja alin 1,66 euroa. SRV:n osakekohtainen oma pääoma ilman oman pääoman ehtoista lainaa oli kauden lopussa 3,21 euroa. 31.12.2018 osakekannan markkina-arvo oli 101 miljoonaa euroa ilman konsernin hallussa olevia osakkeita. Osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana 6,6 miljoonaa kappaletta ja vaihtoarvo oli 17,3 miljoonaa euroa.

Konsernin hallussa oli joulukuun lopussa 918 599 osaketta, mikä vastaa 1,5 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärästä ja yhteenlasketusta äänimäärästä.

1-12/2018 Tilinpäätöstiedote
6.2.2019