Omat osakkeet

SRV Yhtiöt Oyj:n osakepääoma on 3,1 miljoonaa euroa. Osakkeella ei ole nimellisarvoa ja rekisteröityjen osakkeiden lukumäärä on 60 499 575 kappaletta. Yhtiöllä on yksi osakesarja. SRV:llä oli 31.12.2017 yhteensä 7 158 osakkeenomistajaa.

Osakkeen päätöskurssi OMX Helsingin pörssissä oli 31.12.2017 3,60 euroa (5,43 euroa 31.12.2016, muutos – 33,7 %). Osakkeen ylin kurssi katsauskaudella oli 5,74 euroa ja alin 3,52 euroa. SRV:n osakekohtainen oma pääoma ilman oman pääoman ehtoista lainaa oli kauden lopussa 4,03 euroa. 31.12.2017 osakkeiden markkina-arvo oli 214,5 milj. euroa ilman konsernin hallussa olevia osakkeita. Osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana 6,4 milj. kappaletta ja vaihtoarvo oli 29,3 milj. euroa.

Konsernin hallussa oli joulukuun lopussa 918 599 osaketta (1,5 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärästä ja yhteenlasketusta äänimäärästä). Vuoden 2017 aikana SRV Yhtiöt Oyj on luovuttanut 206 476 omaa osakettaan kannustinjärjestelmien toteuttamiseen.

1-12/2017 Osavuosikatsaus
14.2.2018