Search form

Sijoittajat / Johto Ja Hallinto / Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Toimitusjohtaja

Yhtiön toimitusjohtajana toimii Juha Pekka Ojala. Toimitusjohtaja vastaa yhtiön operatiivisesta toiminnasta sekä juoksevasta hallinnosta. Hän vastaa hallitukselle sen asettamien tavoitteiden, suunnitelmien, linjausten ja päämäärien toteutumisesta. Toimitusjohtaja huolehtii yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta järjestämisestä. Hän valmistelee hallituksessa päätettävät asiat ja panee toimeen hallituksen päätökset. Toimitusjohtaja on myös yhtiön johtoryhmän puheenjohtaja. Hallitus nimittää ja vapauttaa tehtävästään toimitusjohtajan ja tämän mahdollisen sijaisen.

Johtoryhmä

Johtoryhmä koostuu SRV Yhtiöiden ylimmästä johdosta. Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa toiminnan suunnittelussa ja operatiivisessa johtamisessa sekä valmistelee emoyhtiön hallituksessa käsiteltäviä asioita. Johtoryhmässä on 10 jäsentä. Johtoryhmä kokoontuu kuukausittain. Johtoryhmän työvaliokunta, johon kuuluu 7 jäsentä, kokoontuu viikottain.

Katso myös: Sisäpiirin omistus, Palkitseminen

Johtoryhmän jäsenet

toimitusjohtaja Juha Pekka Ojala

Juha Pekka Ojala

s. 1963, RI
Toimitusjohtaja

Keskeinen työkokemus
Ojala on toiminut Kotimaan liiketoiminnasta vastaavana varatoimitusjohtajana 2010-2014, SRV:n toimitilaliiketoiminnan johtajana (2002-2010) ja vuosina 1997-2002 SRV Viitoset Oy:ssä tuotantojohtajana, projektijohtajana, projektipäällikkönä ja projekti-insinöörinä.

Hallituksen jäsen
East Office of Finnish Industries (14.4.2015 -)
Rakennusteollisuus RT ry  (1.1.2016 -31.12.2017)

varatoimitusjohtaja Timo Nieminen

Timo Nieminen

s. 1958, DI
Varatoimitusjohtaja, Hankekehitys, Suomi,
toimitusjohtajan sijainen

Keskeinen työkokemus
Nieminen on toiminut SRV:n varatoimitusjohtajana vuodesta 2002, SRV Viitoset Oy:n toimitusjohtajana (1997-2002) ja johtajana (1992-1997), Kiinteistöviitonen Oy:n toimitusjohtajana (1991-1992) ja projektijohtajana (1987-1991) sekä Perusyhtymässä suunnittelupäällikkönä (1986-1987).

Hallintoneuvoston jäsen
Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Etera (2007–).

Hallituksen jäsen
RYM Oy (2012-)

Juha Toimela

Juha Toimela

s. 1963, DI, MBA
Varatoimitusjohtaja, Suomen liiketoiminnan johtaja

Keskeinen työkokemus
Toimela on toiminut SRV:llä hankekehitysjohtajana 2011-2015 ja Baltian maajohtajana 2009-2011, MIE Primepro Oy:ssä yrittäjänä ja konsulttina 2007-2009 sekä Pöyry Oyj:n Baltian liiketoiminnan johtajana 2002-2007.

Hallituksen jäsen
Talonrakennusteollisuus ry (1.1.2016 -)
 

Ilkka Pitkänen

Ilkka Pitkänen

s. 1966, KTM
CFO

Keskeinen työkokemus
Pitkänen on toiminut yhtiön talous- ja rahoitusjohtajan (CFO) tehtävissä joulukuusta 2014 alkaen, Fiskarsin talousjohtajana (2012–2014), DNA Groupin talous- ja hallintojohtajana sekä toimitusjohtajan varamiehenä (2010–2012), Metsäliitto Groupin talousjohtajana (2005–2010), KONE Corporationin yrityssuunnittelujohtajana (2003–2005), KONE Italy Span talousjohtajana (2000–2003) ja KONE Corporationin talousjohtajana (1998–2000).

Pirjo Ahanen

Pirjo Ahanen

s. 1958, KTM
Henkilöstöjohtaja

Keskeinen työkokemus
Ahanen on toiminut SRV:n henkilöstöjohtajana vuodesta 2006, Tieto-Enator -konserniin kuuluvan Personec Oy:n myyntijohtajana (2004-2006), projektipäällikkönä ja HR-konsulttina WM-data Novo Oyj:ssä (2001-2004) sekä Fortum Engineering Oy:ssä projektipäällikkönä, henkilöstön kehityspäällikkönä ja henkilöstöpäällikkönä (1984-2000).

Johanna Metsä-Tokila

s. 1977, OTK, varatuomari
Lakiasiainjohtaja

Keskeinen työkokemus:
Metsä-Tokila on toiminut SRV:n lakiasianjohtajana vuodesta 2016, OPn varallisuudenhoidossa lakimiehenä (2014-2016) sekä lakimiestehtävissä (lakimies, konsernilakimies) SRV:n lakiasiainosastolla (2003-2014).

Päivi Kauhanen

Päivi Kauhanen

s. 1975
Viestintäjohtaja

Keskeinen työkokemus
Kauhanen on toiminut SRV:n viestintäjohtajana 4.5.2015 alkaen, Stora Enson viestintäjohtajana Consumer Board -divisioonassa (1/2015-4/2015), Stora Enson viestintäjohtajana Building and Living -divisioonassa (2012-2015), Stora Enson Suomen viestintäjohtajana (2009-2012), Metsä Groupin viestintäpäällikkönä (2006-2009) ja Finnforestin viestintäpäällikkönä sekä tiedottajana (2001-2005).

Veli-Matti Kullas

Veli-Matti Kullas

s. 1956, DI
Johtaja, Kansainvälinen liiketoiminta

Keskeinen työkokemus
Kullas on toiminut SRV:n johtajana (Hankekehitys, Venäjä) vuodesta 2010, SRV:n Venäjän liiketoiminnan johtajana (2004-2010), Skanska East Europe Oy:ssä, Skanska Oy:ssä ja Skanska Pohjois-Suomi Oy:ssä rakentamisen johtotehtävissä (1994-2004), Insinöörirakentajat Oy:ssä (1983-1991 ja 1992-1994), Geupel DeMars, USA, Operations Managerina (1991-1992) sekä Finn-Stroi Oy:ssä Kostamuksessa projekti-insinöörinä (1980-1983).

Antero Nuutinen

Antero Nuutinen

s. 1963, RI
Johtaja, Asunnot ja alueyksiköt

Keskeinen työkokemus
Nuutinen on aloittanut SRV:hen vuonna 2000 sulautuneessa Arvo Westerlund Oy:ssä vuonna 1988. Hän on toiminut mm. kustannuslaskijana, hankintainsinöörinä, erilaisissa työnjohtotehtävissä ja SRV:n tuotanto- ja linjajohtajan tehtävissä viimeisen 10 vuoden ajan.

Muut jäsenyydet
Rakennustuotantoalan tutkintotoimikunnan puheenjohtaja